Leeratelier Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden 28 oktober

Op 28 oktober organiseert Werkplaats Sociaal Domein Leiden en Den Haag het Leeratelier Samen praktisch leren armoede bij kinderen signaleren. Het vindt plaats bij Hogeschool Leiden, 15-17 uur.

Dit verdiepende leeratelier gaat over het signaleren en bestrijden van armoede en schulden bij gezinnen in de regio Leiden & Den Haag. Hoe kan je als hulpverlener signalen zo vroeg mogelijk oppakken? Welke hulpmiddelen heb je daarvoor ter beschikking? En hoe kun je het idee van een leergemeenschap met collega’s uit andere disciplines praktisch en effectief inzetten om vooral ook sámen te kunnen signaleren?

Dit leeratelier is bedoeld voor professionals, vrijwilligers, managers, gemeentelijke ambtenaren, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, cliënten en onderzoekers die zich bezighouden met armoede en schuldhulpverlening. Het doel van het leeratelier is om te inspireren, maar vooral ook praktisch met een signaleringstoolkit aan de slag te gaan en met casuïstiek te werken in een leergemeenschap.

Ga naar de website van Hogeschool Leiden voor meer informatie en aanmelden.

Contact

Het leeratelier wordt georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Voor meer informatie:

Ronald Schurer (trekker leernetwerk Armoede en Schulden, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden)
schurer.r@hsleiden.nl

of

Wiep Staal (projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden)
staal.w@hsleiden.nl

Geplaatst in Kwetsbare Gezinnen, Nieuws.