Jaarconferentie SAMEN 2022

Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken

We hebben alweer de twaalfde editie van onze Jaarconferentie gehouden! En wel op 13 september jl. in het Koorenhuis in Den Haag. Voor de presentaties die vanuit de Ontwikkellijnen zijn verzorgd ga je naar Workshops Ontwikkellijnen.

Programma

Voor het plenaire deel hadden we Sharon Stellaard en Beatrijs Jansen uitgenodigd. Ze hebben gemeen dat ze beiden reflecteren op de wet- en regelgevingkant van de zorg voor jeugd: wat leren we van verschillende financieringswijze van verschillende gemeenten en wat leren we als we kijken naar de wet? Hoe kijken deze dames op de invloed daarvan op de maatschappelijke complexe vraagstukken die SAMEN oppakt?

Onze dagvoorzitter was boegbeeld van SAMEN, Symone Detmar.

De verbinding tussen regionale initiatieven voor kennis en innovatie

Sharon Stellaard (1982) heeft een passie voor effectief jeugdbeleid. Ze is werkzaam als PhD-onderzoeker aan de VU, Kwartiermaker Veerkrachtig jeugdbeleid voor het Kenniscentrum maatschappelijke innovaties van Hogeschool Windesheim en als programma-coördinator van een (ZonMw) Regionale kenniswerkplaats jeugd.

Tijdens de Jaarconferentie neemt ze ons mee in haar promotieonderzoek met de titel Boemerang beleid: over aanhoudende tragiek in passend onderwijs en jeugdzorgbeleid. De onderzoeksbevindingen zijn even prikkelend als verontrustend – steeds blijken nieuwe initiatieven tot beleidshervorming primair te worden ingegeven door de onbedoelde gevolgen van de daaraan voorafgaande hervorming. Beleid werkt als een boemerang. Hoe en waarom we hiervan kunnen leren is een belangrijk punt van reflectie. Lees het interview dat ZonMw met Sharon hield.

Beatrijs JansenBeatrijs Jansen deed bij vijf gemeenten onderzoek of sturing uitmaakt en of verschil in sturing uitmaakt en hoe achttien jeugdhulpaanbieders hierop reageren. Zij laat zien hoe complex sturen voor gemeenten is en wat wel en niet werkt als het om sturen op de transformatie van de jeugdhulp gaat. Naar het proefschrift van Beatrijs. Bekijk het filmpje waarin Beatrijs vertelt over haar bijdrage tijdens de Jaarconferentie.

Presentatie Beatrijs Jansen

2022 Jaarconferentie WP SAMEN - Beatrijs Jansen

 

Filmpje Beatrijs Jansen

Workshops Ontwikkellijnen