Jaar 2 van het Leernetwerk Normaliseren begonnen

Het 2e jaar van LNW NOR is gestart, met een leerbijeenkomst op 13 oktober j.l. !

Tessa Wesseling (Rijks Universiteit Leiden) heeft haar verslag “Normaliseren: een nadere verkenning”
gepresenteerd. De bevindingen, definitie, discussiepunten die hierin genoemd worden, zijn door de leernetwerkdeelnemers kritisch besproken.

Het verslag is de eerste stap in het Klein maar Fijn Project waarmee leernetwerk Normaliseren “Wat is ieders normaal ?”
in beeld brengt en tot een werkdefinitie komt. De tweede stap is nu gaande, gespreksgroepen in de organisaties/ met de achterban van de leernetwerk deelnemers over wat vanuit hun perspectief ‘normaal’ is bij vragen over opvoeden en opgroeien en hoe zij hier in hun dagelijks werk mee omgaan.

In de bijeenkomst hebben wij de evaluatie en leerlessen van een jaar leernetwerk normaliseren besproken, zodat
wij ook in jaar 2 van LNW NOR met als centraal thema “Samen begrijpen door te doen” vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Op 26 november zullen er vanuit LNW Normaliseren bijdragen geleverd worden aan de conferentie Transformatie in het Jeugddomein Haaglanden 2021. De volgende leerbijeenkomst van LNW NOR zal (online) zijn op 1 december a.s..

Factsheet bijeenkomst LNW Normaliseren

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.