Inspiratiebijeenkomst ‘Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek: een uitdaging?!’

Vanuit het Leernetwerk Integraal Werken van de Kenniswerkplaats SAMEN organiseren we op dinsdag 6 februari 15:30 – 17:00 een online inspiratiebijeenkomst over gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Onderzoeker en orthopedagoog-generalist Anne Marie Barnhoorn zal ons tijdens de inspiratiebijeenkomst meenemen in haar onderzoek:

Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problemen is een uitdaging, maar wel heel erg nodig! De meervoudigheid en complexiteit van de problemen bij meerdere gezinsleden hebben invloed op het proces van samen beslissen. Bovendien zijn er veel verschillende partijen betrokken, niet alleen de jeugdige zelf, maar ook ouders, andere gezinsleden en vaak meerdere professionals en organisaties. Het vraagt dan ook iets anders van professionals om samen beslissen in deze context van integrale jeugdhulp goed vorm te geven.

In deze inspiratiebijeenkomst krijg je vanuit kwalitatieve onderzoeksresultaten meer inzicht in het proces van gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Bovendien kom je te weten welke elementen van gedeelde besluitvorming gezinnen en professionals belangrijk vinden en hoe je deze vormgeeft in de context van integrale jeugdhulp.

Van harte welkom om aan te sluiten! Aanmelden kan via deze link. Je ontvangt dan ongeveer een week van tevoren de Teamslink.

Hopelijk tot dan!

Laura Nooteboom en Eline Heek

Coördinatoren leernetwerk integraal werken

Geplaatst in Integraal Werken, Nieuws.