Kennis en expertise delen in coronatijd l Hoe TNO dat doet – interview met Symone Detmar

COVID-19 heeft een grote impact op onze maatschappij. Dit betekent ook voor de leden van SAMEN een andere manier van werken en dat vraagstukken anders worden opgepakt. In dit interview vertelt Symone Detmar over wat TNO doet om de negatieve effecten te beperken.

Verandering in het dagelijkse werk
Symone Detmar: “Doordat ik zelf in Leiden woon, kan ik nog regelmatig naar ons kantoor, dat vind ik prettig. Daar tref ik hooguit drie andere collega’s op onze afdeling wat in het begin wel wennen was.” Volgens Symone vraagt deze tijd om niet alleen als medewerker maar ook als organisatie flexibel te zijn. “Zo kunnen we ad hoc inspelen op problemen in de zorg voor jeugd.” Hiermee kunnen organisaties een bijdrage leveren aan het beperken van de negatieve effecten van deze coronaperiode.

Extra investering
TNO heeft medewerkers opgeroepen ideeën die binnen enkele maanden effecten van de crisis proberen te verzachten in te dienen. Voor deze kort-cyclische innovatieprojecten is snel een eigen financieringsbudget vrijgemaakt . Een van de ideeën betrof het stimuleren van mensen zich te houden aan de maatregelen. Door de afdeling Child Health, waar Symone Detmar hoofd is van het kennisprogramma Jeugd, wordt onderzocht welke aanpak het beste werkt voor verschillende doelgroepen.

Ondersteuning preventieve zorg
Daarnaast is door TNO Child Health met partners uit de jeugdgezondheidszorg en NCJ gekeken hoe de preventieve zorg op afstand ondersteund kan worden. Symone: “Hierop is een lopend validatie onderzoek over het door ouders zelf meten van de ontwikkeling van hun kinderen, versneld in de praktijk gebracht en is een do it yourself vragenlijst met video’s voor de JGZ beschikbaar gesteld.” Met deze video’s en bijbehorende vragenlijst bekijken ouders voorafgaand aan een consult de ontwikkeling van het kind. Dit dient als input voor het daaropvolgende onlinegesprek met de jeugdarts- of verpleegkundige. Zo wordt de ontwikkeling van kinderen ook tijdens coronatijd gemonitord.

Maar wat kun je als ouder voor je kind doen deze periode? Hoe organiseer je je gezinsleven? Hoe zorg je voor een goede thuiswerkplek? Voor deze vragen van ouders heeft TNO in samenwerking met onder andere Pro Parents, IMH Nederland en Argo GGZ een tipsheet ontwikkeld. Deze tipsheet maakt onderdeel uit van de themapagina van het NJi voor het omgaan met de gevolgen van het coronavirus.

Een andere vraag die binnenkwam was hoe groepszorg kan worden ingericht in deze periode. “Met Centering pregnancy vindt, naast medische controles, uitwisseling plaats van kennis en ervaring tussen vrouwen. Om deze uitwisseling op afstand te kunnen faciliteren, is meegedacht hoe dit vorm kan krijgen. Ook is er voor coronagerichte vragen en stress speciale aandacht. De eerste pilots zijn inmiddels gestart.”

Oproep
Symone: “Neem contact op met het coördinatieteam als je ideeën hebt om de negatieve impact van de coronamaatregelen te verkleinen. Bij ZonMw kunnen we tot 25 mei een aanvraag indienen binnen het programma COVID-19.”

Lees hier het nieuwsbericht over de call van ZonMw met betrekking tot het aandachtsgebied maatschappelijke dynamiek. Ook is binnen het programma COVID-19 een subsidieoproep ‘Wetenschap voor de Praktijk’. Deadline is ook voor deze oproep 25 mei.

Geplaatst in Nieuws.