GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd. Met de GIZ-methodiek breng je samen met ouders, jeugdigen en andere professionals snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt.

Erkenningscommissie Interventies

Zeven landelijke kennisinstituten ontwikkelden samen een beoordelingssysteem om inzicht te krijgen in de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies in Nederland. De beoordeling van een interventie als ‘Goed Onderbouwd’ of ‘Effectief‘ wordt gedaan door een onafhankelijke commissie van vertegenwoordigers uit de wetenschap, praktijk en beleid: de Erkenningscommissie Interventies.

Goed onderbouwd

Het oordeel ‘Goed onderbouwd’ geeft aan dat een interventie theoretisch goed in elkaar zit en gebaseerd is op bestaande (empirische) kennis, maar dat er nog geen of onvoldoende onderzoek naar de effectiviteit ervan beschikbaar is. Hopelijk kunnen we met het lopende effectiviteitsonderzoek GIZ 0-12 daar ook meer zicht op krijgen. Als je dagelijks met de GIZ werkt tijdens je gesprekken met ouders en jeugdigen, is het belangrijk te weten dat een goede onderbouwing van de interventie een zeer belangrijke stap is in de ontwikkeling van een interventie. Het maakt aannemelijk dat de interventie werkt.

Theoretische pilaren

De GIZ-methodiek is gebouwd op theorieën die afkomstig zijn uit de medische-, neurologische-, sociologische- en gedragswetenschappen. De meest belangrijke theoretische pilaren zijn:

  • determinanten van ontwikkeling (Bronfenbrenner);
  • de Ouderschapstheorie (Alice van der Pas);
  • principes van positieve psychologie (Seligman);
  • de Self Determination Theory (Deci en Ryan);
  • de Handelingsgerichte Diagnostiek (Pameijer).

Gereedschapskist

De erkenningscommissie vindt de GIZ-methodiek een bruikbare, toepasbare en zinvolle methodiek, en relevant voor JGZ- en jeugdzorgprofessionals om in hun ‘gereedschapskist’ te hebben. De GIZ-methodiek speelt in op relevante problematiek en een relevante doelgroep: de mismatch tussen zorgbehoefte en daadwerkelijke zorg is een groot probleem. De grote meerwaarde van de GIZ-methodiek zijn volgens de commissie de mogelijkheden die deze tool biedt om tot een professionele probleeminventarisatie te komen en het shared decision making. Ook vindt de commissie dat de interventie goed uitvoerbaar is.

Wil je meer weten?

Via de links hieronder lees je meer over GIZ, vind je de beschrijving in de databanken van het RIVM  en het Nji.

Project Effectiviteit van de GIZ
Loket Gezond Leven
NJI

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , .