Gezinsconsulenten gaan voluit om de band tussen ouders, school en wijk te versterken!

Gezinsconsulenten werken op zes scholen in Leiden, Katwijk en Leiderdorp om kansenongelijkheid voor kinderen krachtig aan te pakken. Hun missie? Ouders empoweren om hun kind(eren) te ondersteunen. Gezinsconsulenten slaan de handen ineen met ouders, scholen en lokale partners. Deze baanbrekende rol was nieuw in onze regio, en we hebben de ontwikkeling ervan nauwlettend gevolgd via ons onderzoek Gezinsconsulenten als verbinders tussen gezin, wijk en (voor)school.

 

Met een preventieve, praktische en persoonlijke benadering bereiken gezinsconsulenten ouders die voor andere instanties moeilijk te bereiken zijn. Hun aanpak voegt aanzienlijke waarde toe ten opzichte van andere partijen. Bovendien passen ze hun werkwijze aan op de specifieke behoeften van elke school, ouder en leerling, in nauwe samenwerking met scholen en wijkpartners. Zo wordt de verbinding voortdurend sterker.

 

Gezinsconsulenten zetten zich in om obstakels voor individuele ouders te verwijderen, waardoor de weg vrij wordt gemaakt voor groepen ouders om hun kinderen beter te ondersteunen. Samen werken we aan een toekomst waarin elke ouder en elk kind de kansen krijgt die ze verdienen.

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, vanuit hun verbondenheid aan SAMEN, in samenwerking met JES Rijnland, basisscholen De Springplank, De Singel, De Hobbit, het Bolwerk, Prins Willem Alexanderschool, IKC de Duinroos. Daarnaast zijn ook de plaatselijke jeugd- en welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen en ouders betrokken bij het onderzoek.

 

Bekijk de samenvatting hieronder. Voor het gehele rapport ga naar de website van Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden.

 

Samenvatting Samen Bruggen Bouwen

Geplaatst in Nieuws.