Werksessie Leren & Implementeren

Vanuit het project Leren en Implementeren is er veel nieuwe expertise opgebouwd binnen de Werkplaats SAMEN. De toepassing hiervan binnen de leernetwerken is groot en veel verschillende partners van SAMEN zijn inmiddels getraind in het gedachtengoed van LISO. Maar het blijft een uitdaging om de veranderenergie en concrete innovaties vanuit de leernetwerken overdraagbaar te maken voor onze praktijkpartners. Dit vormt een obstakel voor de implementatie van vernieuwingen in de regio. Wat is er nodig om innovaties wel te implementeren?

Inmiddels zijn hier in verschillende projecten positieve ervaringen mee opgedaan. Het gaat dan om het vergroten van het lerende en innovatieve vermogen van praktijkinstellingen en het praktisch uitvoer geven aan de ambities binnen de partnerorganisatie, geïnspireerd en ondersteund door het leernetwerk. Tijdens deze werksessie gaan Chris Kuiper en Noortje Pannebakker de diepte in. Zij delen inzichten van de best practices van iHub en onderzoek vanuit TNO. Bovendien geven zij op maat advies voor de vraagstukken van de aanwezigen. Deze sessie is bedoeld voor innovatiemanagers, HR-managers en kwaliteitsmedewerkers uit organisaties die meer willen weten over lerende organisaties en de rol van leernetwerken daarin.

Aanmelden hiervoor kan via Noortje Pannebakker: noortje.pannebakker@tno.nl

Datum

24 jun 2024

Tijd

09:30 - 11:30

Locatie

TNO New Babylon
TNO New Babylon
Anna van Buerenplein 1, Den Haag