Symposium Kindermishandeling. Veiligheid voor kinderen, ouders en professionals

Symposium

Het nieuwe Leernetwerk Kindermishandeling nodigt je alvast uit voor een LIVE! symposium. Het symposium is bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers, opleiders en ervaringsdeskundigen.

Voor het gehele programma ga je naar tabblad programma. Wil je je aanmelden? Stuur dan een e-mail naar info@werkplaatssamen.nl.

Dilemma’s

Als professional werkzaam bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, moet je vaak besluiten nemen en werken onder grote druk en met onzekerheden. Moeten we wel of niet een raadsonderzoek aanvragen? Leidt dit tot het beste voor het kind? Kan ik erop vertrouwen dat de ouders hun beloften nakomen?

Steeds zijn er dilemma’s. Wat doet dat met jou als professional? Maar ook: wat betekent dit voor beleid en samenwerking? En voor de opleiding van aankomende professionals? Ook voor gezinnen zelf is het een onzekere tijd als er een melding is gedaan of een onderzoek wordt ingesteld.

Inhoud

In het Leernetwerk Kindermishandeling willen we dit thema over veiligheid voor kind, ouders en de professional zelf, de komende tijd oppakken. Tijdens het symposium maken we daar een begin mee met presentaties en workshops vanuit diverse ZonMw-projecten. Praktisch onderzoek, dat relevant is voor de praktijk. Bijvoorbeeld over ‘moreel beraad’, ervaringsdeskundigheid, conflictscheidingen en meer. En daarnaast is het netwerken, met professionals die je weer in levende lijve kunt ontmoeten, een belangrijk doel van de middag.

Programma

Programma

Op donderdag 19 mei ben je vanaf 13.30 uur van harte welkom bij de Haagse Campus van de Universiteit Leiden, Turfmarkt 99 in Den Haag. Je wordt ontvangen bij zaal 2.02.

Meld je aan via het tabblad ‘Aanmelden’. Hier geef je ook de keuze voor de workshops door.

13.30 Inloop
14.00 Plenair deel
14.50 Workshopronde 1
15.50 Workshopronde 2
16.45 Plenaire afsluiting
17.00 Netwerkborrel

Plenair

Kindermishandeling (een beetje) ontrafeld: De rol van stress en trauma

Nadelige levensgebeurtenissen, zoals het meemaken van huiselijk geweld en kindermishandeling, kunnen levenslange gevolgen hebben op alle ontwikkelingsniveaus. Slachtoffers lopen bijvoorbeeld risico op het ontwikkelen van psychopathologie, maar ook op lichamelijke gezondheidsproblemen. Bovendien brengt het ervaren van kindermishandeling een risico met zich mee voor ernstige opvoedingsproblemen later, zoals mishandeling van de eigen kinderen. Om kindermishandeling beter te kunnen stoppen en voorkomen is het van belang inzicht te hebben in processen die een rol kunnen spelen in het ontstaan ervan. In deze lezing zoomt Lenneke Alink in op de rol van stress en het eigen (jeugd)trauma van de ouders. Ook gaat zij in op wat dit betekent voor interventies en voor beslissingen over kinderen, bijvoorbeeld als het gaat om uithuisplaatsing.

Prof. dr. Lenneke Alink is hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek en wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde in 2006 aan de Universiteit Leiden en was van 2006-2008 gastonderzoeker bij het Center for Child Development, University of Minnesota. Naast haar functie in Leiden bekleedde zij van 2012-2017 de Jan Brouwerleerstoel Preventie en gevolgen van kindermishandeling en -verwaarlozing aan de VU. Haar onderzoek richt zich op verschillende aspecten van negatieve ervaringen uit de kindertijd, opvoedingsproblemen en kindermishandeling, zoals risicofactoren, oorzaken, gevolgen, preventie en beslissingen in kinderbeschermingszaken.

 

Henrique Sachse is onze dagvoorzitter en een van de organisatoren van dit symposium. Henrique specialiseerde zich tot arts Maatschappij en Gezondheid en sinds 2008 werkt zij als vertrouwensarts inzake kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis Hollands Midden. Naast haar reguliere werk, was en is ze lid en voorzitter van diverse besturen, en zet zij zich in voor de ontwikkeling van haar vak, internationalisering, en training en onderwijs aan jonge dokters. Deelname aan de Werkplaats SAMEN is voor haar een logisch gevolg van de wens om de zorg voor kinderen nog beter te maken.

 

Kies je workshops

Tijdens het symposium volg je twee workshops. Per ronde maak je een keuze uit drie. Elke workshop heeft een maximum aantal deelnemers.

Workshops ronde 1
Workshop Over de workshop Over de workshopgever
 

 

 

1. Moreel beraad… met cliënten?

Moreel beraad; wat is het en waarin onderscheidt het zich van een casusbespreking, intervisie, supervisie, een MDO, of bijvoorbeeld een methodiek als Signs of Safety?

We doen een korte oefening die laat zien hoe je in een moreel beraad een aanzet kunt geven tot het onderzoek naar en de reflectie op waarden en normen vanuit verschillende perspectieven in de besproken casus. Tenslotte worden eerste onderzoeksgegevens uit het onderzoek rond moreel beraad met cliëntparticipatie gepresenteerd en voorgelegd. Herkennen de aanwezigen de resultaten? Wat ontbreekt?

Ruth Spijkerboer is docent-senioronderzoeker bij de Hogeschool Leiden en lid van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Ze promoveerde op hoe moreel beraad professionals en studenten ondersteunt in het omgaan met ethische vraagstukken in de jeugdzorg. Zij is betrokken bij Samen-Werken, Samen-Leren en onderzocht hoe leernetwerken functioneren. Op dit moment onderzoekt zij als postdoconderzoeker de bijdrage van moreel beraad met cliëntparticipatie aan het bereiken van de transformatiedoelen cliëntparticipatie en cliëntregie en bij het omgaan met ethische dilemma’s daarbij.

 

 

2. Complexe scheiding

Waar twee vechten hebben twee schuld. Maar klopt deze aanname wel? Hoe kijken we naar ouders die met elkaar in conflict zijn? Onze aannames beïnvloeden ons beleid, onze werkwijze en de interventies die we inzetten. In deze workshop gaan we met een andere bril kijken naar het conflict. Welke invloed gaat dit hebben op jullie beleid, werkwijze of interventies?

Kinderen zijn de inzet van ouders die zitten in een complexe scheiding. In het belang van het kind is een vaak geciteerde uitspraak. Veel interventies in de jeugdhulpverlening zijn gericht op het kind. De voeding van het conflict is echter (bijna) altijd volwassen problematiek. Hoe achterhalen we de kern, de voeding van het conflict? Hoe zorgen we dat deze achterliggende thema’s eerder in beeld komen en passende hulp ingezet wordt?

Harmen Boeve is adviseur bij BONVUE. Daar traint hij professionals, adviseert en gemeenten en organisaties. Sinds enkele jaren heeft hij zich daarin verder gespecialiseerd in Complexe Scheidingen. Ook is Harmen projectleider bij de JGZ.

Robert Modderman is gedragswetenschapper in de jeugdbescherming. Zo komt hij dagelijks in aanraking met gezinnen in de meest complexe scheidingssituaties. Bij Jeugdbescherming west is Robert verbonden aan de Portefeuille complexe scheidingen, ook neemt hij deel aan de regiegroep scheiding in de regio Gouda.

3. Doorbraakmethode Als hulpverlener/onderzoeker heb je alle mogelijkheden op het gebied van hulpverlening uitgeput. Je weet of vóelt dat er een andere oplossing zou moeten komen om de situatie in een gezin positief te doorbreken. Maar hoe realiseer je dat?

Idelet Heij en Friso Landstra geven je praktische handvatten en toegang tot die oplossingen.

Idelet Heij is hoofd Doorbraaklab gemeente Den Haag, Friso Landstra is actieonderzoeker bij Instituut Publieke Waarden.

 

Workshops ronde 2
Workshop Over de workshop Over de workshopgever
 

4. De handen ineen!

In deze sessie focussen we op de interprofessionele samenwerking rond complexe huiselijk geweld zaken. Met elkaar onderzoeken we of en hoe die samenwerking verder te verbeteren valt. Vanuit het onderzoek De handen ineen! Presenteert Cora hoe we samen met Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden gewerkt hebben aan het optimaliseren van de samenwerking, ten einde gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling spelen, beter te ondersteunen. Vanuit dit vertrekpunt onderzoeken we samen welke vraagstukken er nog liggen en wat er nodig is om deze aan te pakken.

 

Cora Bartelink is als senior onderzoeker van De Haagse Hogeschool verbonden aan het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie en de Werkplaats SAMEN.
 

5. Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

In het ZonMw-project Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling doken we de literatuur in en interviewden we vele professionals, studenten en (ex-)cliënten. Dit heeft een rijk beeld gegeven van het al of niet inzetten van eigen ervaringen met huiselijk geweld of kindermishandeling in het werken met cliënten met vergelijkbare ervaringen. In deze workshop presenteren we de voorlopige resultaten en bespreken we met deelnemers wat dit betekent voor de praktijk van professionals, voor opleidingen, beleid, en leidinggevenden in het jeugd- en sociale domein.

 

Remy Vink is socioloog en doet namens TNO onderzoek naar kindermishandeling. Ze richt zich in haar projecten met name op het jonge (en ongeboren) kind en hun ouders. Remy is o.a. projectleider van het SAMEN-project ‘Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling’ en is trekker van het Leernetwerk Kindermishandeling.
 

6. De Resolutions Approach, een oplossingsgerichte aanpak van kindermishandeling in gezinnen

De Resolutions Approach is een oplossingsgerichte aanpak van kindermishandeling ontwikkeld door Susie Essex, waarbij gezinnen, hun sociale netwerk en hulpverleners samenwerken zodat kinderen veilig kunnen opgroeien.

In deze workshop maak je op een actieve manier kennis met deze methode zodat je kunt beoordelen of je je verder in deze interventie wilt verdiepen.

Annemariek Sepers is klinisch psycholoog, practitioner EMDR en supervisor VGCT. Zij werkt bij het kind en gezin team van Arq Centrum 45 en past daar de Resolutions Approach toe. Bovendien is zij betrokken bij onderzoek naar deze aanpak, het onderzoek is mede door ZonMw gefinancierd.

Aanmelden

Er zijn nog een paar plekjes. Stuur een e-mail naar info@werkplaatssamen.nl, dan laten we je graag weten uit welke workshops je nog kunt kiezen.

Bekijk de agenda

Datum

19 mei 2022
Expired!

Tijd

Vanaf 17 uur netwerkborrel
14:00 - 17:00
Haagse Campus, Universiteit Leiden

Locatie

Haagse Campus, Universiteit Leiden
Haagse Campus, Turfmarkt 99, Den Haag
Categorie