Symposium “Samen naar passende zorg”- Het perspectief vanuit de GIZ-methodiek

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het symposium word je onder leiding van dagvoorzitter Symone Detmar (TNO) door verschillende sprekers meegenomen in de reis van de GIZ. Zo vertelt onder andere Marjanne Bontje (Ontwikkelaar GIZ/Beleidsmedewerker bij GGD Hollands Midden) over de ontwikkeling van de GIZ en deelt Hoogleraar Gezondheidsbevordering, verbinding preventie en zorg Matty Crone (Universiteit van Maastricht), de laatste inzichten vanuit onderzoek naar de GIZ. Vervolgens geeft Nynke Steenbergen-Terpstra (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)) een beeld van de landelijke uitrol en vertelt lector  Rob Gilsing  (Haagse Hogeschool) hoe de GIZ kan bijdragen aan normaliseren. Nienke Slagboom (LUMC) deed onderzoek naar het inzetten van de GIZ in een gezinsgerichte aanpak van overgewicht en psychosociale problemen in Katwijk. Ze zal ingaan op intergenerationele overdracht van gestapelde problemen. In een paneldiscussie met de keyspeakers, gemeenten en een vertegenwoordiging van cliënten en praktijkprofessionals vanuit geboortezorg, JGZ en jeugdhulp staan we stil bij de ketensamenwerking en de uitdagingen voor de toekomst.

Het programma als volgt:

13.30 Opening door Symone Detmar
13.35 Marjanne Bontje spreekt over de ontwikkeling GIZ en Matty Crone deelt de laatste inzichten vanuit onderzoek naar de GIZ
14.00 Nynke Steenbergen-Terpstra geeft inzicht over de landelijke uitrol GIZ
14.10 Diverse cliënten delen hun ervaringen over de GIZ
14.20 Rob Gilsing belicht de GIZ vanuit het perspectief van normaliseren
14.45 Pauze
15.15 Verschillende praktijkprofessionals spreken over de GIZ in de JGZ en Jeugdhulp
15.20 Nienke Slagboom bespreekt de GIZ & intergenerationele overdracht van gestapelde problemen
In een paneldiscussie vanuit verschillende perspectieven staan we stil bij de ketensamenwerking en de uitdagingen voor de toekomst. o.a. met Henk VischPriscilla StikkolorumLian Siebelt
16.10 Sjaak De Gouw sluit de dag af
16.30 Borrel

Aanmelden kan uiterlijk tot 1 april via deze link.

Dit symposium wordt georganiseerd door Hecht GGD Hollands Midden ter ere van de pensionering van Henk Visch, in samenwerking met Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Werkplaats SAMEN.

 

Datum

10 apr 2024
Verlopen!

Tijd

13:30 - 16:30

Locatie

Wereldmuseum Leiden
Steenstraat 1, Leiden
Website
https://leiden.wereldmuseum.nl/