Bijeenkomst LNW Kwetsbare Gezinnen

We praten verder over buffers, veerkracht en de rol van omgevingsfactoren op kwetsbare gezinnen. Meer over het leernetwerk en onze voorgaande bijeenkomsten lees je op onze pagina LNW Kwetsbare Gezinnen.

 1. Welkom, vaststellen van de agenda en mededelingen (5 minuten)
 2. Workshop School’s cool door Tess Tensen en Sarah Harders (JES Rijnland) (45 minuten)
  Het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen richt zich op het versterken van het informele steunsysteem rondom gezinnen. Het idee is dat zowel ouders als kinderen in kwetsbare situaties hier echt mee geholpen worden. Informele steun is er echter vaak niet zomaar. Veel hulpverleners zetten zich hiervoor in.  
  Bij School ’s cool krijgen groep 8-ers een jaar lang een thuismentor. Iemand die kan helpen om te ontdekken waar leerlingen goed in zijn, wat ze leuk en belangrijk vinden. De mentor kan ook helpen met het plannen van huiswerk en andere zaken op school. De mentor en de leerling spreken wekelijks met elkaar af. Dat kan thuis zijn, op school of bijvoorbeeld in de bibliotheek. School ’s cool is er voor leerlingen uit Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Voorschoten, Zoeterwoude of Den Haag.
 3. Terugkoppeling Klein-maar-Fijn 2-project (15 minuten)
  – Korte terugblik op de twee gehouden moreel beraden. En de wens die daaruit is voortgekomen van Rebecca Talbot van de gemeente Leiden.
  – De respons op ons aanbod aan hulpverleners om gebruik te maken van een denktank (zie Meedenkers aangeboden) bij de inzet van informele steun, is laag. Hoe willen/ kunnen we hiermee verder?
 4.  Symposium over Informele Steun op 16 november 2023 (30 minuten)
  De subsidiegever wil dat wij als leernetwerk een symposium organiseren om de zaken waar wij mee bezig zijn bredere bekendheid te geven.
  Graag houden we een brainstorm over de volgende onderwerpen:
  – De inhoud: wat is voor medewerkers van jouw organisatie/ jouw netwerk van belang als het
  gaat om informele steun?
  – De vorm: willen we plenaire sprekers, workshops, beide of nog iets anders?
  – Welke regionale en landelijke sprekers zouden we kunnen uitnodigen ter inspiratie?
  – Hoe brengen we verbinding tussen de verschillende organisaties binnen SAMEN?
 5. Leernetwerkbijeenkomsten 2023-2024 (10 minuten)
  – Voorgestelde data 2023-2024
  – Inventarisatie van ideeën voor workshops/ andere activiteiten die zinnig zijn om te gaan doen.
 6. Informele jaarafsluiting met een taartje

Deze bijeenkomst is voor iedereen die ervaring heeft of interesse voor het onderwerp Kwetsbare Gezinnen in het kader van de zorg voor jeugd.

Meer over alle activiteiten van SAMEN binnen dit thema lees en zie je bij Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen.

Aanmelden kan via info@werkplaatssamen.nl

Bekijk de agenda

Datum

06 jun 2023

Tijd

13:00 - 15:00

Locatie

Hogeschool Leiden
Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden
Categorie

Organisator

Hogeschool Leiden