Inspiratiebijeenkomst LNW Integraal Werken – Informatie delen tussen verschillende domeinen: wat mag wel?

Voor passende en samenhangende ondersteuning aan gezinnen, is het delen van informatie essentieel. In de praktijk ervaren professionals uit de jeugdhulp, het onderwijs en het sociaal domein soms een drempel om informatie met andere betrokken hulpverleners te delen. Vaak uit angst om de wetgeving te overtreden, wanneer er sprake is van zorgmijding, beperkte toestemming vanuit een gezin, of omdat het onduidelijk is welke informatie nou met wie gedeeld mag worden. Maar, wat mag er eigenlijk wel en niet gedeeld worden? En, hoe kom je tot een goed besluit om informatie te delen?

In samenwerking met Toezicht Sociaal Domein organiseert het Leernetwerk integraal werken op 28 november (15:00-17:00) een online inspiratiebijeenkomst over het delen van informatie tussen verschillende domeinen.

We staan tijdens deze inspiratiebijeenkomst stil bij:

  • Feiten en fabels rondom het delen van informatie in het sociaal domein.
  • Veelvoorkomende dilemma’s én ruimte om eigen verhalen te delen.
  • Het afwegingskader: ‘kan ik deze informatie delen?’
  • Wet en regelgeving: wat is nou eigenlijk het verschil tussen de AVG en de Jeugdwet?

Wil jij meer weten over het delen van informatie in het sociaal domein en sparren met collega’s over praktijkvragen? Meld je dan snel aan via deze link. De uitnodiging met Teamslink volgt dan later.

Graag tot dan!

 

 

 

 

 

 

*Toezicht Sociaal Domein (TSD) is een samenwerkingsverband waarin vier Rijksinspecties samenwerken: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. TSD houdt toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Datum

28 nov 2023
Verlopen!

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Online
Categorie

Organisator

LUMC Curium