De Kracht van het Gewone: Voorbeelden ter inspiratie voor normaliseren

Normaliseren is een actueel onderwerp in de jeugdhulp. Met een groeiende vraag naar jeugdhulp benadrukken velen het belang van normaliseren en het verminderen van medicalisering. Maar wat betekent normaliseren in de praktijk en hoe kunnen we dit doen?

Het Leernetwerk Normaliseren (LNW NOR), onderdeel van de Werkplaats SAMEN, heeft in het kader van hun tweede Klein-Maar-Fijn project 13 voorbeelden in beeld gebracht die aansluiten bij de visie op normaliseren. Deze voorbeelden dienen als inspiratie voor iedereen die betrokken is bij opgroeien en opvoeden.

We laten zien wat deze voorbeelden doen en hoe ze aansluiten bij de visie op normaliseren van het LNW NOR. Daarnaast beschrijven we wat werkt in deze voorbeelden en waar nog ruimte is voor verbetering.

Hiermee illustreren we de kracht van het gewone in het opgroeien en opvoeden maar dagen we de lezer uit om na te denken over hoe we samen normaliseren verder kunnen integreren in beleid en praktijk. We laten zien dat door samen te werken aan normaliseren, we met elkaar nog beter kunnen zorgen voor gezonde en veilige opgroeimogelijkheden voor onze jeugd.

Inspiratie voor beleid en praktijk

Zoals eerder aangegeven, heeft dit project als doel om beleid en praktijk te inspireren met voorbeelden uit de praktijk. Deze voorbeelden kunnen dienen als bron van ideeën en stimulans voor zowel beleidsmakers, praktijkprofessionals, (aankomend) leerkrachten, docenten en onderzoekers om normaliseren (nog) verder te integreren tot vanzelfsprekendheid in denken en doen.

Benieuwd naar de publicatie? Deze lees je hier: De Kracht van het Gewone

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.