Informeel bezoek programmacommissie aan SAMEN

SAMEN wordt naast leden ook gefinancierd door ZonMw en dat wordt gedaan vanuit het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

Op 19 september jl. bracht de programmacommissie ons met afgevaardigden vanuit ZonMw, NJi en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een informeel bezoek.

Dit betekent dat het geen officieel beoordelingsmoment was voor de commissie. De onderwerpen van het programma zijn vooraf bepaald door het bezoek. Benieuwd wat we bespraken? Check onderstaande factsheet die we van het bezoek maakten.

Factsheet site visit ZonMw 19 sept 22

Factsheet Jaarconferentie september 2022

Na twee jaar online conferenties konden we elkaar eindelijk weer live ontmoeten! Op 13 september jl. is er tijdens de Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken flink bijgepraat en contact gelegd tussen professionals, gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundige ouders en jongeren, hogeschooldocenten en – lectoren, ouders en wetenschappers uit onze regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland.

Om te laten zien in welke context we als Werkplaats SAMEN functioneren, hebben we Sharon Stellaard, coördinator van een andere werkplaats jeugd, en Beatrijs Jansen van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden uitgenodigd om het plenaire deel te verzorgen.

Daarna presenteerden de ontwikkellijnen in workshops onze resultaten op: Integraal Werken, Kind & Scheiding, Kindermishandeling, Kwetsbare Gezinnen, Leren & implementeren en Normaliseren.

Bekijk de factsheet waarop we alles van de Jaarconferentie voor je hebben samengevat. Op de pagina Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken vind je de presentaties voor zover deze beschikbaar zijn gesteld.

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Werkplaatsenjeugdjournaal oktober

Vind nieuws van werkplaatsen jeugd in heel Nederland. Lees over de nieuwe coördinator van RKJ IJsselland ‘Samen normaliseren’, over bijeenkomsten van andere werkplaatsen zoals ‘Serieus nemen’ en over het lespakket ‘Je brein de baas?! Stress onder controle’ van RKJ Jeugd en Gezin Centraal.

Dit en meer in het Werkplaatsenjeugdjournaal oktober, samengesteld door ZonMw.

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

29 september deelt de werkplaats hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan voor de bijeenkomst op Hogeschool Leiden, 14-17.30 uur op donderdag 29 september.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Datum jaarconferentie SAMEN 2022

Programma Jaarconferentie 13 september bekendgemaakt

Het programma van de Jaarconferentie 2022 op dinsdag 13 september is bekend!

Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken

Voor het plenaire deel hebben we Sharon Stellaard en Beatrijs Jansen uitgenodigd. Ze hebben gemeen dat ze beide reflecteren op de wet- en regelgevingkant van de zorg voor jeugd: wat leren we van verschillende financieringswijze van verschillende gemeenten en wat leren we als we kijken naar de wet? Hoe kijken deze dames op de invloed daarvan op de maatschappelijke complexe vraagstukken die SAMEN oppakt?

De verbinding tussen regionale initiatieven voor kennis en innovatie

Sharon Stellaard neemt ons aan de hand van haar promotieonderzoek aan de VU mee in de afgelopen 3 hervormingen van de jeugdzorg.
Hoe verliepen de grote veranderingen in de jeugdzorg , wat leverde dat op en wat kunnen we daarvan leren in relatie tot de huidige knelpunten? Lees het interview dat ZonMw met Sharon hierover hield.

Beatrijs Jansen deed bij vijf gemeenten onderzoek of sturing uitmaakt en of verschil in sturing uitmaakt en hoe achttien jeugdhulpaanbieders hierop reageren. Naar het proefschrift van Beatrijs.

Workshops

Verder worden er vanuit diverse ontwikkellijnen workshops georganiseerd. En jij kunt daarbij zijn! Zeker zijn van een plekje? Meld je direct aan!

Alles en meer weten over de Jaarconferentie? Bezoek de:

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

De werkplaats deelt hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij  huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Van Scheiden Zonder Schade RegioLab naar leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties Meer weten? Lees het E-magazine!

Binnen het landelijk programma Scheiden Zonder Schade (hierna programma SzS), fungeerden tot en met december 2021 de regio’s Haaglanden, Holland-Rijnland en Midden Holland als ‘RegioLab Den Haag’.

Het betrof een regionale samenwerking door vertegenwoordigers van de Rechtbank, advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, GI’s, het ministerie en gemeenten (preventie, lokaal team), gericht op het beperken van schade bij kinderen als gevolg van complexe scheidingen. Wegens de ervaren meerwaarde is in vervolg op het RegioLab een leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties vormgegeven. TNO-onderzoeker, Mariska Klein Velderman werd door gemeente Den Haag gevraagd om kwartiermaker te zijn voor dit leernetwerk. De opbrengsten van de opstartfase van het leernetwerk zijn beschikbaar in dit E-magazine.

Dus:

  • Wil je meer weten over het belang van een dergelijk leernetwerk?
  • Over de opbrengsten van het RegioLab of dit leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties als onderdeel van Werkplaats SAMEN?
  • Ben je nieuwsgierig naar het inzetten van ervaringskennis in een dergelijk netwerk?
  • Of wil je zelf een dergelijk leernetwerk vormgeven en op zoek naar kennis en ervaringen over de opstartfase?

Lees erover in dit E-magazine!

E-magazine vervolg Scheiden zonder Schade – RegioLab Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht uitgave
mei 2022

Interview met kwartiermaker Leernetwerk in oprichting Kind en complexe ouderrelatie

Mariska Klein Velderman, onderzoeker bij TNO, is voor het eerste kwartaal van 2022 aangesteld als kwartiermaker voor het Leernetwerk in oprichting Kind en complexe ouderrelatie. Een goede aanleiding voor een gesprek.

Aanleiding Leernetwerk Kind en complexe ouderrelatie in oprichting

Eind 2021 liep het landelijke programma Scheiden zonder Schade, een initiatief van de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Rechtspraak en af. Binnen dit programma gericht op het voorkomen van schade bij scheiding, waren twee regiolabs, een in Oost-Brabant en een in Den Haag. Binnen regiolab Den Haag werd een zodanige meerwaarde ervaren, dat de wens ontstond een vervolg te organiseren.

Mariska onderzoekt daarvoor binnen onze regio de mogelijkheden in de vorm van een nieuw Leernetwerk. De bedoeling is daarbij voort te bouwen op bestaande infrastructuren zoals die van SAMEN en bestaande groepen te verbinden. Binnen deze opdracht kijkt Mariska naar de behoeften en mogelijkheden die er zijn binnen onze regio aan een Leernetwerk Kind en complexe ouderrelatie.

Doel opdracht als kwartiermaker

Doel is in dit eerste kwartaal te komen tot een strategische agenda voor het Leernetwerk, voortvloeiend uit een analyse van de gesprekken die Mariska als kwartiermaker voert met relevante partijen. Daarbij gaat het in eerste instantie om onze regio, tegelijkertijd is het ook de wens informatie op te leveren over het oprichten van eenzelfde Leernetwerk in andere regio’s. “Dus wat zijn de randvoorwaarden, wie moeten betrokken worden?”

Wie worden betrokken

Uiteraard dienen binnen het Leernetwerk de verschillende perspectieven te worden vertegenwoordigd. Binnen SAMEN zijn dat gemeenten, gezinnen, onderzoekers, (toekomstig) praktijkprofessionals en docenten. Voor dit Leernetwerk kan daarbij gedacht worden aan het juridisch veld zoals de rechtspraak, advocatuur en mediators en de hulpverlening aan ouders en kinderen. “Daarover gaan we met elkaar het gesprek aan.”

Want niet alleen deze disciplines kunnen een rol hebben bij een scheiding. “Bij sommige thema’s is het heel duidelijk welke partijen daarin een rol hebben, dat is bij het thema scheiding anders. Het is veelal een juridisch maar ook een emotioneel vraagstuk en is tegelijkertijd van invloed op allerlei praktische zaken zoals huisvesting en de financiën”, aldus Mariska. Op dit moment is nog onduidelijk welke partijen daadwerkelijk onderdeel uit zullen maken van het Leernetwerk. Sommige aspecten die spelen bij een scheiding, zoals huisvesting en financiën, kunnen bijvoorbeeld ook input vormen voor bepaalde bijeenkomsten.

Mariska kennen we van

Vanuit SAMEN kun je Mariska kennen van verschillende onderzoeken binnen de JGZ. Ook organiseerde ze in 2018 het symposium Scheiding en het jonge kind. Van huis uit is Mariska gezinspedagoog en is daarna verder opgeleid in het doen van onderzoek. Het thema in haar werk is gezinsrelaties. “Wat gebeurt er en wat moet je doen als die relaties onder druk komen te staan?”

Zo heeft ze onderzoek gedaan naar internationale adoptie; de relaties met biologische ouders worden verbroken en tegelijkertijd ontstaan er nieuwe met de adoptieouders. Ook het promotieonderzoek van Mariska draaide om gezinsrelaties; hoe kun je met een video-interventie de moeder-kindrelatie versterken, ook wanneer moeder zelf een verstoorde gehechtheidsrepresentatie heeft? Kun je zo de vicieuze cirkel van onveilige gehechtheid doorbreken?

Interventies bij scheiden

Bij TNO trekt Mariska de kennislijn over weerbare jeugd en ouderschap. Hoe kun je kinderen ondersteunen bij ingrijpende gebeurtenissen en wat is er nodig aan ondersteuning voor ouders? Scheiding is daarbinnen inmiddels 15 jaar een belangrijk thema. In dat kader heeft Mariska in samenwerking met vertegenwoordigers uit onderwijs, praktijk, onderzoek, gezinnen en beleid de preventieve programma’s Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s ontwikkeld, onderbouwd en onderzocht (naar de website).

Meer recentelijk heeft ze daaraan de ScheidingsATLAS toegevoegd. Hoe kun je ouders voorbereiden op de complexe situatie die ontstaat na een scheiding? Wat betekent het voor de ouder zelf en de kinderen? Wat kun je als ouder doen in de communicatie en in de opvoeding van kinderen? Hoe geef je samen met je ex-partner opnieuw vorm aan het ouderschap?

“We weten steeds meer over de risico’s voor kinderen in geval van complexe ouderrelaties, zoals bij destructief conflict tussen ouders. Tegelijkertijd werkt een goede band van het kind met beide ouders juist beschermend. Uitdagingen voor het Leernetwerk kunnen bijvoorbeeld zitten in de vraag hoe je ervoor zorgt dat kinderen in geval van complexe ouderrelaties op een veilige manier contact houden met beide ouders. En hoe worden kansen voor welzijn, functioneren en ontwikkeling van betrokken kinderen versterkt? Of wat is ervoor nodig om constructief contact tussen ouders te bevorderen?”

Meer informatie en bijdragen

Heb je vragen voor Mariska en/ of zie je mogelijkheden aan het Leernetwerk bij te dragen? Neem contact met haar op: mariska.kleinvelderman@tno.nl