Aanvraag Participatief Jeugdonderzoek gehonoreerd

Samen met hoofdaanvrager Christine Dedding (Amsterdam UMC) diende Noortje Pannebakker (TNO) de aanvraag Participatief Jeugdonderzoek in bij ZonMw en die is gehonoreerd!
In maart gaat het leernetwerk van start voor een periode van 3 jaar. Het leernetwerk wil een impuls geven aan het samen leren en reflecteren in participatief jeugdonderzoek.

Ondanks dat het belang van het betrekken van jongeren bij onderzoek onderkend, blijken we nog vaak tegen – veelal praktische – problemen aan te lopen. In dit project doen wij daar samen met jongeren wat aan door een leernetwerk participatief jeugdonderzoek op te richten met ervaren participatief jeugdonderzoekers. We maken onder meer een overzicht van bronnen en netwerken, we updaten de kwaliteitsrichtlijnen voor participatief jeugdonderzoek en we ontwikkelen een kennisproduct over ethiek voor jongeren.

Hiermee willen we de slag maken van jongeren vragen aan te sluiten bij bestaande werkwijzen naar een gezamenlijke werkwijze van jongeren en onderzoekers. Dat wat geleerd wordt binnen dit projecten zal ook zijn weg vinden naar de werkplaatsen jeugd, waaronder SAMEN. We kijken ernaar uit!

Lees het nieuwsbericht op de website van ZonMw, meer over het project lees je hier.

SAMEN is een coördinator samenwerken met gezinnen rijker

SAMEN is een coördinator samenwerken met gezinnen rijker! Namelijk Sanne Dierick, al langer aangesloten bij SAMEN en nu ook als onderdeel van het coördinatieteam.

Samenwerken met gezinnen – tot nu toe

We willen binnen SAMEN de input van gezinnen een gelijkwaardige plek geven. De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en ouders en jongeren met ervaring willen we daarom de komende jaren borgen. Het afgelopen jaar heeft Sanne zich hiervoor ingezet als coördinator van de ExpEx. De betrokken ExpEx komen uit de ExpEx projecten binnen de regio van SAMEN: Haaglanden, Alphen a/d Rijn, Katwijk en Midden-Holland. Het resultaat van de inzet van Sanne is dat per leernetwerk (Normaliseren, Integraal Werken en Kwetsbare Gezinnen) 3 ExpEx zijn gekoppeld.

Uit de deelname van de ExpEx aan de leernetwerken het afgelopen jaar is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen als belangrijke kennisbron absoluut gebleken. “Alleen al uit de opdracht die ik heb gekregen om dit blijvend te borgen blijkt dat. Blij dat we die ruimte hebben genomen”, aldus Sanne.

Volgende stap in het samenwerken met gezinnen

De volgende stap is het verder structureren en borgen van ervaringsdeskundigheid door de deelname van de ExpEx aan de leernetwerken. Ook ligt de komende periode nadruk op het perspectief van ouders door het betrekken van ervaringsdeskundige ouders. De eerste stap voor Sanne is contactleggen met cliëntraden om te kijken hoe zij wat kunnen betekenen. Daarnaast denkt Sanne dat ouders ook binnen ons netwerk van organisaties te vinden zijn.

Sanne wilt daarnaast een achterban creëren van ouders en jongeren, voor het voorleggen van concrete vragen. Deze achterban bestaat uit ouders en jongeren met ervaringskennis en ervaringsdeskundigen. Wat denken zij dat nodig is binnen SAMEN? Wat kunnen we verbeteren? Hoe moeten ouders en jongeren betrokken worden? Wat zijn de eigen behoeften?

Wat werkt (niet)?

Daarnaast heeft Sanne samen met de ExpEx en de Leernetwerktrekkers van Integraal Werken het afgelopen jaar al gekeken naar wat wel en niet werkt in de samenwerking met gezinnen. Daarvoor organiseerden zij onder meer het Symposium Samenwerken met Gezinnen in januari 2021. Dus wat werkt en wat werkt niet? Welke werkvormen, aantal deelnemers, wel of niet voorspreken van een overleg met een leernetwerk? Wat geldt voor iedereen en wat zou je individueel moeten afstemmen?

Daarover moet je goede afspraken maken met elkaar. Maar hoe doe je dat? Je zit met elkaar als gelijken aan tafel maar wel in een ongelijke positie: ExpEx krijgen cadeaubonnen voor hun deelname terwijl andere leernetwerkdeelnemers daar uren voor krijgen. “Dat zijn processen waar we het met zijn allen over moeten hebben.”

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Sanne werkt inmiddels 4 jaar bij Stichting Kernkracht als coördinator ExpEx Midden-Holland.
ExpEx zijn jongeren van 18 tot 30 jaar met hun eigen ervaringen in de (jeugd)zorg. Deze jongeren hebben daarnaast met elkaar gemeenschappelijk dat ze iets willen doen met die ervaringen.

Bij Kernkracht krijgen deze jongeren ze een training waarin je met 11 anderen leert naar je eigen ervaringen te kijken, erop te reflecteren en je de vaardigheden leert om je ervaringen functioneel in te zetten.

Sanne benadrukt daarnaast dat ervaringsdeskundigheid een werkwoord is. Na de training volg je intervisie en blijft je je kennis bijspijkeren en uitwisselen met anderen ExpEx. ExpEx zijn ervaringsmaatjes voor andere jongeren, geven voorlichting op (middelbare) scholen over bijvoorbeeld een bepaalde diagnose, depressiepreventie of stigma en adviseren hulpverleners en gemeenten. Ook organiseert Kernkracht ervaringscafés : plekken waar jongeren met ervaring samen kunnen komen.

Sanne maakt, naast haar werk als coördinator ExpEx Midden-Holland, als gedetacheerde ervaringsdeskundige onderdeel uit van het FACT team Midden-Holland van Youz. Dit team geeft zorg op maat en biedt behandeling en begeleiding in de eigen omgeving van de jongere.

Al deze ervaringen neemt Sanne mee in haar rol als coördinator Samenwerken met Gezinnen bij SAMEN. Een welkome uitbreiding van het coördinatieteam. Hiermee is de vertegenwoordiging van gezinnen binnen alle gremia van SAMEN weer een nodige stap verder.

Via de pagina Samenwerken met Gezinnen volg je de ontwikkelingen op de voet. Neem direct contact op met Sanne of een van de anderen van ons coördinatieteam. Of mail info@werkplaatssamen.nl.

Ervaringscafé’s ExpEx Midden-Holland

Door een subsidie vanuit het Oranje fonds en Mind organiseert ExpEx Midden-Holland ook dit jaar ervaringscafés.
Twee keer per maand in alle vijf gemeenten van Midden-Holland, namelijk: Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen en Krimpenerwaard. \

Hiermee biedt ExpEx Midden-Holland een laagdrempelige plek waar jongeren zich veilig voelen, met elkaar kunnen praten, deelnemen aan creatieve activiteiten en tegelijkertijd hun (zelf)stigma tegen kunnen gaan.

Op de onderstaande posters tref je alle data.

Ervaringscafé Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Ervaringscafé Gouda

Gouda

Ervaringscafé Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Ervaringscafé Zuidplas

Zuidplas

Ervaringscafé Waddinxveen

Waddinxveen

Arie Opstelten neemt afscheid als regiocoördinator

Arie OpsteltenIk, Rosanne, interview Arie Opstelten op 3 november 2021. Aanleiding is zijn vertrek als regiocoördinator. We wisten toen nog niet wanneer dat afscheid zou plaatsvinden, alleen dat het eraan kwam, was zeker. En dat moment is nu. In aanloop op zijn pensioen in 2022 draagt hij zijn taken voor SAMEN over aan Liesbeth Zuidema (gemeente Den Haag). Zij stelt zich later voor aan SAMEN.

 

Gemeenten en SAMEN

Bij SAMEN heeft Arie sinds eind 2018 gewerkt aan het verduidelijken en verankeren van de rol van gemeenten bij kennisontwikkeling en -toepassing. “Ik heb daar echt een beweging in gezien, de afgelopen jaren, blijkend uit dat de drie grotere gemeenten in de regio’s gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben willen nemen.” Hiermee zijn gemeenten steviger verbonden geraakt aan SAMEN. “Die rol van gemeenten kan nog sterker, als een steviger partner. Een die opvattingen heeft over het wat, waarom en wat te doen met het leren.”

Kennisontwikkeling en leren

In de kern gaat het er bij SAMEN om dat je verschillende expertises samenbrengt. Hoe je dat bestuurlijk georganiseerd hebt, is daarbij niet zo belangrijk volgens Arie. De verschillende disciplines verbind je rondom wat je wilt weten. “De klant kan daarbij niet ontbreken. Dat is allemachtig lastig, maar noodzakelijk voor een optimaal resultaat.”

Daarbij zijn kennisontwikkeling en leren op de gemeentelijke agenda gekomen, ook noemt hij het positief dat leren en kennis ontwikkelen prominente thema’s zijn op de landelijke hervormingsagenda voor de komende zes jaar. “Daarin is de samenwerking met BOPOG (Beleid, Onderwijs, Praktijk, Onderzoek en Gezinnen, red.) van meerwaarde, dat heb ik echt ontdekt in mijn periode bij SAMEN.” Alleen heb je zicht op een klein stukje van de werkelijkheid. In gezamenlijkheid heb je meer zicht en kun je op de lange termijn renderen volgens Arie.

Wat wens je SAMEN

Arie hoopt dat de regionale infrastructuur voor kennisontwikkeling in belangrijkheid toeneemt. “Dat gun ik de werkplaatsen, dat het belang van hun producten en resultaten groter wordt.” In de regionale infrastructuur ziet Arie meerwaarde voor alle partijen. Als voorbeeld noemt hij het inzicht in hoe bestuurlijk Nederland werkt voor kennisinstituten. “Dat partijen dat willen zien en dragen, dat vraagt investeringen.”

Daarnaast hoopt Arie dat we het simpel kunnen houden. Hiermee bedoelt hij dat we ons niet verliezen in de bestuurlijke complexiteit maar dat we blijven focussen op waar het om gaat: de jeugd. Een deel van die gemeentelijke complexiteit is weggenomen doordat de drie kerngemeenten van de regio van SAMEN de financiering namens de gemeenten coördineren. Hiermee vermijden we een hoop drukte en organiseren we door een vertegenwoordigende rol de nodige eenvoud.

Dit is volgens Arie een valkuil voor samenwerkingsverbanden zoals SAMEN: meer discussie over organisatie en belang dan over het primaire doel. Door elkaar meer te vertrouwen en je te laten vertegenwoordigen, kan de structuur simpel blijven.” Leg uit wat de bedoeling is van SAMEN in plaats van uit te leggen hoe het werkt. Dat hoeven maar een paar mensen te weten. “Belangrijker is dat iedereen weet waar we het voor doen en of we dat halen.”

En “natuurlijk” wenst Arie SAMEN veel mooie onderzoeken met maatschappelijk relevantie waar jeugdigen en hun gezinnen beter van worden.

 

Vacature Senior Onderzoeker Jeugdhulp in Transformatie bij de Haagse Hogeschool

Bij de Haagse Hogeschool – lectoraat Jeugdhulp in Transformatie – zijn ze op zoek naar een Senior Onderzoeker. Dus heb jij ervaring met praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken in de jeugdhulp en het sociale domein? Wil je onderdeel worden van een lectoraat samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek verricht naar jeugdhulp en alles wat daarmee samenhangt? Lees dan verder op de website van de Haagse Hogeschool. Solliciteren kan tot 12 december a.s.

 

 

Vertrek Tessa Korver als coördinator Samenwerken met gezinnen

Tessa Korver heeft namens de GGD HM als coördinator het afgelopen jaar een impuls gegeven aan het samenwerken met gezinnen binnen de werkplaats. De resultaten zijn gevat in de Factsheet ervaringsdeskundigheid. Dit samen met haar vertrek als coördinator Samenwerken met gezinnen vormen aanleiding voor een gesprek met Tessa.

Opdracht Samenwerken met gezinnenRegiocoördinator Tessa Korver

Binnen SAMEN werd bij de start van Tessa als coördinator Samenwerken met gezinnen al wel invulling gegeven aan de samenwerking met gezinnen, maar een samenhangend geheel vormde het toen nog niet. Hierin heeft Tessa geprobeerd verandering te brengen en om daarmee ook een impuls te geven aan het structureel samenwerken met gezinnen binnen de werkplaats.

Bij de invulling van de opdracht heeft Tessa als startpunt de bestaande samenwerking met ExpEx genomen. “De samenwerking met ExpEx heb ik als startpunt gekozen om van te leren en om van daaruit verder te bouwen aan een structurele samenwerking met gezinnen.”

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Een van de eerste lessen die Tessa daarbij leerde was het onderscheid tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. In haar voorgaande werk werkte Tessa al met cliëntraden, alleen werd daarin het onderscheid niet zo gemaakt. Met betrekking tot de kennis binnen SAMEN valt hierin nog veel te winnen: “We gaan ervanuit dat iedereen het verschil kent tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, maar dat blijkt vaak een onterechte aanname.” Een voorbeeld van een kleine stap die we als SAMEN eerst moeten zetten.

SAMEN als inspiratie

De GGD HM biedt in aanvulling op het wettelijk takenpakket extra werkzaamheden aan die aanvullend zijn op het wettelijke takenpakket Jeugdgezondheidszorg. Hierover maakt de GGD HM afspraken met gemeenten. Tessa houdt zich o.a. bezig met het vertalen van de trends, ontwikkelingen, behoeften van de cliënten en de wensen van de gemeenten in aanvullende werkzaamheden die hierop aansluiten. “Hoe de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, gezinnen, gemeenten en praktijkprofessionals binnen SAMEN is vormgegeven is voor mij hierbij een bron van inspiratie.”

Kenmerkende samenwerking

Wat volgens Tessa de samenwerking binnen SAMEN met name kenmerkt is de openheid waarin gesprekken worden gevoerd. “Je moet gesprekken voeren vanuit de inhoud en daarna worden afspraken gemaakt. Dat gebeurt ook bij SAMEN en op die manier bereik je een strevenswaardige openheid.” Op die manier wilt Tessa ook het gesprek voeren met gemeenten.

“SAMEN is een warm netwerk, je hoort er meteen bij.” Het behouden van die betrokkenheid is Tessa’s wens voor SAMEN. “Het is een mooie club om mee te werken.”

Naar de factsheet Ervaringsdeskundigheid.
Naar de pagina Samenwerken met gezinnen.

Ervaringscafé’s ExpEx Midden-Holland èn digitaal

Even de ervaringscafé’s van de komende maand en de workshops bij elkaar. Hiermee biedt ExpEx Midden-Holland een laagdrempelige plek waar jongeren zich veilig voelen, met elkaar kunnen praten, deelnemen aan creatieve activiteiten en tegelijkertijd hun (zelf)stigma tegen kunnen gaan.

Ook online worden ervaringscafé’s georganiseerd. Aanmelden nodig en kan via expex@kernkracht.nl.

 

Uitnodiging leeratelier ‘Gelijkwaardig contact’ 11 November

De werkplaats Sociaal Domein Den Haag – Leiden levert een bijdrage aan de transformatie van het sociaal domein en aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Een van de maatschappelijke vraagstukken: Hoe verbinden we het gezondheids – met het sociaal domein? En hoe ondersteunen we het interprofessioneel leren en samenwerken tussen het sociaal domein en de gezondheidszorg?

Binnen de werkplaats Sociaal Domein Den Haag – Leiden organiseert de Haagse Hogeschool, het lectoraat Urban Ageing in samenwerking met WoonZorgcentra Haaglanden diverse leerateliers. In de leerateliers komen medewerkers, studenten, docenten en onderzoekers uit de zorg- en welzijnssector bij elkaar om samen te leren, inspiratie op te doen en kennis te delen op actuele thema’s.

Het eerstvolgende leeratelier gaat over Gelijkwaardig Contact en vindt online plaats op 11 november van 15.00 tot 16.15 uur.
Studenten, medewerkers, docenten, onderzoekers uit de zorg- en welzijnssector zijn van harte uitgenodigd om het online leeratelier bij te wonen. Klik hieronder voor de uitnodiging waarin ook de link om je aan te melden is opgenomen.

Uitnodiging inclusief aanmeldlink

Bijna 15 jaar JES Rijnland – Save the Date

JES Rijnland bestaat 15 jaar. En dat viert JES Rijnland ook graag met leden van SAMEN. En wel op maandag 17 januari in Scheltema Leiden. Reserveer deze datum alvast!

Al 15 jaar zet JES Rijnland zich in voor gelijke kansen voor alle kinderen, in het onderwijs én in de samenleving. Nog altijd groeien niet alle kinderen op met dezelfde kansen in het leven. En de kloof tussen kansrijken en kansarmen wordt hierdoor steeds groter. De recente Coronacrisis heeft deze kansenongelijkheid in Nederland nog meer aan het licht gebracht.

Maar er is van alles aan te doen, met elkaar als samenleving én op individueel niveau. Het 15-jarig jubileum staat dan ook in het teken van Gelijke kansen maak je samen.
Op 17 januari kun je meedenken over hoe een bijdrage te leveren aan gelijke kansen. Zodat alle kinderen, ongeacht waar hun wieg stond, een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

Ervaringstheater ExpEx MH: Volwassen?

Volwassen?

Wat is dat precies…. Daar gaat deze voorstelling over.

Waarin ExpEx en hulpverleners hun ervaringen over 18 worden binnen jeugdzorg delen!
Een voorstelling waarin op verschillende creatieve manieren dit thema wordt belicht.

Wil jij er bij zijn op zondag 12 december in Gouda of woensdag 15 december in Waddinxveen?
(Het is gratis!)
Meld je dan aan via expex@kernkracht.nl.