Vacature Senior Onderzoeker Jeugdhulp in Transformatie bij de Haagse Hogeschool

Bij de Haagse Hogeschool – lectoraat Jeugdhulp in Transformatie – zijn ze op zoek naar een Senior Onderzoeker. Dus heb jij ervaring met praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken in de jeugdhulp en het sociale domein? Wil je onderdeel worden van een lectoraat samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek verricht naar jeugdhulp en alles wat daarmee samenhangt? Lees dan verder op de website van de Haagse Hogeschool. Solliciteren kan tot 12 december a.s.

 

 

Vertrek Tessa Korver als coördinator Samenwerken met gezinnen

Tessa Korver heeft namens de GGD HM als coördinator het afgelopen jaar een impuls gegeven aan het samenwerken met gezinnen binnen de werkplaats. De resultaten zijn gevat in de Factsheet ervaringsdeskundigheid. Dit samen met haar vertrek als coördinator Samenwerken met gezinnen vormen aanleiding voor een gesprek met Tessa.

Opdracht Samenwerken met gezinnenRegiocoördinator Tessa Korver

Binnen SAMEN werd bij de start van Tessa als coördinator Samenwerken met gezinnen al wel invulling gegeven aan de samenwerking met gezinnen, maar een samenhangend geheel vormde het toen nog niet. Hierin heeft Tessa geprobeerd verandering te brengen en om daarmee ook een impuls te geven aan het structureel samenwerken met gezinnen binnen de werkplaats.

Bij de invulling van de opdracht heeft Tessa als startpunt de bestaande samenwerking met ExpEx genomen. “De samenwerking met ExpEx heb ik als startpunt gekozen om van te leren en om van daaruit verder te bouwen aan een structurele samenwerking met gezinnen.”

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Een van de eerste lessen die Tessa daarbij leerde was het onderscheid tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. In haar voorgaande werk werkte Tessa al met cliëntraden, alleen werd daarin het onderscheid niet zo gemaakt. Met betrekking tot de kennis binnen SAMEN valt hierin nog veel te winnen: “We gaan ervanuit dat iedereen het verschil kent tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, maar dat blijkt vaak een onterechte aanname.” Een voorbeeld van een kleine stap die we als SAMEN eerst moeten zetten.

SAMEN als inspiratie

De GGD HM biedt in aanvulling op het wettelijk takenpakket extra werkzaamheden aan die aanvullend zijn op het wettelijke takenpakket Jeugdgezondheidszorg. Hierover maakt de GGD HM afspraken met gemeenten. Tessa houdt zich o.a. bezig met het vertalen van de trends, ontwikkelingen, behoeften van de cliënten en de wensen van de gemeenten in aanvullende werkzaamheden die hierop aansluiten. “Hoe de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, gezinnen, gemeenten en praktijkprofessionals binnen SAMEN is vormgegeven is voor mij hierbij een bron van inspiratie.”

Kenmerkende samenwerking

Wat volgens Tessa de samenwerking binnen SAMEN met name kenmerkt is de openheid waarin gesprekken worden gevoerd. “Je moet gesprekken voeren vanuit de inhoud en daarna worden afspraken gemaakt. Dat gebeurt ook bij SAMEN en op die manier bereik je een strevenswaardige openheid.” Op die manier wilt Tessa ook het gesprek voeren met gemeenten.

“SAMEN is een warm netwerk, je hoort er meteen bij.” Het behouden van die betrokkenheid is Tessa’s wens voor SAMEN. “Het is een mooie club om mee te werken.”

Naar de factsheet Ervaringsdeskundigheid.
Naar de pagina Samenwerken met gezinnen.

Ervaringscafé’s ExpEx Midden-Holland èn digitaal

Even de ervaringscafé’s van de komende maand en de workshops bij elkaar. Hiermee biedt ExpEx Midden-Holland een laagdrempelige plek waar jongeren zich veilig voelen, met elkaar kunnen praten, deelnemen aan creatieve activiteiten en tegelijkertijd hun (zelf)stigma tegen kunnen gaan.

Ook online worden ervaringscafé’s georganiseerd. Aanmelden nodig en kan via expex@kernkracht.nl.

 

Uitnodiging leeratelier ‘Gelijkwaardig contact’ 11 November

De werkplaats Sociaal Domein Den Haag – Leiden levert een bijdrage aan de transformatie van het sociaal domein en aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Een van de maatschappelijke vraagstukken: Hoe verbinden we het gezondheids – met het sociaal domein? En hoe ondersteunen we het interprofessioneel leren en samenwerken tussen het sociaal domein en de gezondheidszorg?

Binnen de werkplaats Sociaal Domein Den Haag – Leiden organiseert de Haagse Hogeschool, het lectoraat Urban Ageing in samenwerking met WoonZorgcentra Haaglanden diverse leerateliers. In de leerateliers komen medewerkers, studenten, docenten en onderzoekers uit de zorg- en welzijnssector bij elkaar om samen te leren, inspiratie op te doen en kennis te delen op actuele thema’s.

Het eerstvolgende leeratelier gaat over Gelijkwaardig Contact en vindt online plaats op 11 november van 15.00 tot 16.15 uur.
Studenten, medewerkers, docenten, onderzoekers uit de zorg- en welzijnssector zijn van harte uitgenodigd om het online leeratelier bij te wonen. Klik hieronder voor de uitnodiging waarin ook de link om je aan te melden is opgenomen.

Uitnodiging inclusief aanmeldlink

Bijna 15 jaar JES Rijnland – Save the Date

JES Rijnland bestaat 15 jaar. En dat viert JES Rijnland ook graag met leden van SAMEN. En wel op maandag 17 januari in Scheltema Leiden. Reserveer deze datum alvast!

Al 15 jaar zet JES Rijnland zich in voor gelijke kansen voor alle kinderen, in het onderwijs én in de samenleving. Nog altijd groeien niet alle kinderen op met dezelfde kansen in het leven. En de kloof tussen kansrijken en kansarmen wordt hierdoor steeds groter. De recente Coronacrisis heeft deze kansenongelijkheid in Nederland nog meer aan het licht gebracht.

Maar er is van alles aan te doen, met elkaar als samenleving én op individueel niveau. Het 15-jarig jubileum staat dan ook in het teken van Gelijke kansen maak je samen.
Op 17 januari kun je meedenken over hoe een bijdrage te leveren aan gelijke kansen. Zodat alle kinderen, ongeacht waar hun wieg stond, een kansrijke toekomst tegemoet gaan.

Ervaringstheater ExpEx MH: Volwassen?

Volwassen?

Wat is dat precies…. Daar gaat deze voorstelling over.

Waarin ExpEx en hulpverleners hun ervaringen over 18 worden binnen jeugdzorg delen!
Een voorstelling waarin op verschillende creatieve manieren dit thema wordt belicht.

Wil jij er bij zijn op zondag 12 december in Gouda of woensdag 15 december in Waddinxveen?
(Het is gratis!)
Meld je dan aan via expex@kernkracht.nl.

Eerste resultaten impuls Samenwerken met Gezinnen

Het afgelopen jaar hebben we een impuls gegeven aan de opdracht samenwerken met gezinnen. Dit hebben we gedaan door:

  • Vorm te geven aan de structurele inzet van ervaringsdeskundigen van ExpEx bij bijeenkomsten van SAMEN, in ieder geval die van de leernetwerken Normaliseren, Integraal Werken en Kwetsbare Gezinnen;
  • Zelf bijeenkomsten te organiseren èn bij te wonen om continuïteit in het samenwerken met gezinnen op de kaart te zetten;
  • Een visie te vormen op de inzet van ervaringen en ervaringsdeskundigen.

Samen met Sanne Dierick van ExpEx heeft regiocoördinator Tessa Korver de ervaringsdeskundigen bevraagd over hun deelname aan de leernetwerken. Dit leverde een aantal tips & tops en aandachtspunten op. Vervolgens is in een tweede sessie met de trekkers van de leernetwerken gesproken over hun ervaringen en in hoeverre dit aansluit bij de bevindingen van de ervaringsdeskundigen. De uitkomsten van deze sessies (tips, tops en opdrachten) tref je overzichtelijk bij elkaar in onderstaande factsheet.

De activiteiten van het afgelopen jaar hebben het samenwerken met gezinnen op de kaart gezet. Het komende jaar bouwen we dit verder uit. Actuele ontwikkelingen delen we met je via onze website en in de nieuwsbrief.

Vragen? Mail ons via info@werkplaatssamen.nl of neem rechtstreeks contact op met ons coördinatieteam.

factsheet Samenwerken met Gezinnen bij Werkplaats SAMEN

Factsheet ervaringsdeskundigheid

Highlights Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Voor de highlights, raadpleeg onderstaande factsheet.

Voor de sessies, presentaties en getoonde filmpjes met de reflectie van ExpEx op het thema ‘beter begrijpen’ en het voorgedragen gedicht en Joep van Deudekom ga je naar de pagina van de Jaarconferentie.

14 oktober, Den Haag Draait Door: De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.

Ook nieuwsgierig hoe je met kennisdeling en het betrekken van diverse partijen in de stad kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Dat lukt onderzoekers, studenten en de stad steeds beter. Met Kennis Maken Den Haag.

Op 14 oktober a.s. vindt de 9e editie plaats van de online talkshow Den Haag Draait Door met interessante gastsprekers uit het onderwijs, onderzoekers, studenten en gemeente. Dit keer met het thema: de doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.  Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor  samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod.

Den Haag Draait Door #9

  • De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.
  • Donderdag 14 oktober, 13.00-14.30 in Teams.

Klik hier om je aan te melden

Meer over de bijeenkomst

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken met diverse partijen in de stad is een hele kunst. Dat lukt onderzoekers, docenten, studenten en de stad steeds beter. Tijdens deze DHDD sessie delen docent-onderzoeker Judith van Vliet (Hogeschool Inholland) en onderzoekers Anne Steenbakkers en Cathelijne Mieloo (De Haagse Hogeschool) hun ervaringen. Een student en Strategisch Adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) delen hun perspectief. Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod. De sprekers gaan met het publiek in gesprek. In breakoutrooms is ruimte voor ontmoeting.

Sprekers

Vlnr: Judith van Vliet, Anne Steenbakkers, Cathelijne Mieloo, Arie Opstelten.

Een korte introductie:

  • In het project  Koplopers kregen ervaringsdeskundige jongeren de ruimte om zelf vorm te geven aan de activiteiten die zij ontwikkelden en uitvoerden. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van psychisch kwetsbare jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. Docent-onderzoeker Judith van Vliet deed onderzoek naar de samenwerking binnen het project. Zij vertelt hoe je nou écht gelijkwaardig samenwerkt met de doelgroep. Het project Koplopers heeft vanwege deze samenwerking een  ZonMw- Parel ontvangen.
  • Cathelijne Mieloo is senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de ouders, jongeren en ook studenten betrokken worden, waaronder het kwalitatief cliëntenervaringsonderzoek. Het doel van het kwalitatieve CEO is om verdiepende informatie te verzamelen van ouders en jeugdigen als input voor verbetering van beleid of aanpak. In de uitvoering van dit onderzoek zijn studenten nauw betrokken, waarover de opdrachtgevers uit het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en de gemeente Leidschendam-Voorburg erg enthousiast zijn.
  • Anne Steenbakker is ook onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de doelgroep in de stad betrokken wordt, zoals de aanpak van huiselijk geweld in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Hierin is een aparte focusgroep opgezet voor ervaringsdeskundigen, die enthousiast en kritisch meedenken met de professionals. Daarnaast betrekt Anne in verschillende onderzoeken studenten, zoals bij de Haagse Kansrijke Start.
  • Strategisch adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) is betrokken bij samenwerkingen tussen onderwijs, wetenschap en de gemeente. Dit heeft o.a. geresulteerd in de nieuwe minor Zorgcoördinatie van De Haagse Hogeschool en regionale doorontwikkeling van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Tevens geeft hij vorm aan de organisatie van gemeentelijke betrokkenheid bij de Regionale kenniswerkplaats SAMEN.

Den Haag Draait Door:

Den Haag Draait Door (DHDD) is een talkshow over leren in de stad, georganiseerd door de partners binnen de City Deal Kennismaken Den Haag (CDKM). Sinds 2019 werken De Haagse Hogeschool, Inholland, de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag in de CDKM aan het versterken van de connecties tussen hoger onderwijs en de stad. DHDD is een van de manieren waarop we ervaringen en lessen die geleerd worden op een gestructureerde manier met elkaar delen.

Terugkijken: Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Nieuwsgierig naar antwoorden? Bekijk via deze pagina de sessies terug.