14 oktober, Den Haag Draait Door: De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.

Ook nieuwsgierig hoe je met kennisdeling en het betrekken van diverse partijen in de stad kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Dat lukt onderzoekers, studenten en de stad steeds beter. Met Kennis Maken Den Haag.

Op 14 oktober a.s. vindt de 9e editie plaats van de online talkshow Den Haag Draait Door met interessante gastsprekers uit het onderwijs, onderzoekers, studenten en gemeente. Dit keer met het thema: de doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.  Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor  samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod.

Den Haag Draait Door #9

 • De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.
 • Donderdag 14 oktober, 13.00-14.30 in Teams.

Klik hier om je aan te melden

Meer over de bijeenkomst

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken met diverse partijen in de stad is een hele kunst. Dat lukt onderzoekers, docenten, studenten en de stad steeds beter. Tijdens deze DHDD sessie delen docent-onderzoeker Judith van Vliet (Hogeschool Inholland) en onderzoekers Anne Steenbakkers en Cathelijne Mieloo (De Haagse Hogeschool) hun ervaringen. Een student en Strategisch Adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) delen hun perspectief. Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod. De sprekers gaan met het publiek in gesprek. In breakoutrooms is ruimte voor ontmoeting.

Sprekers

Vlnr: Judith van Vliet, Anne Steenbakkers, Cathelijne Mieloo, Arie Opstelten.

Een korte introductie:

 • In het project  Koplopers kregen ervaringsdeskundige jongeren de ruimte om zelf vorm te geven aan de activiteiten die zij ontwikkelden en uitvoerden. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van psychisch kwetsbare jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. Docent-onderzoeker Judith van Vliet deed onderzoek naar de samenwerking binnen het project. Zij vertelt hoe je nou écht gelijkwaardig samenwerkt met de doelgroep. Het project Koplopers heeft vanwege deze samenwerking een  ZonMw- Parel ontvangen.
 • Cathelijne Mieloo is senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de ouders, jongeren en ook studenten betrokken worden, waaronder het kwalitatief cliëntenervaringsonderzoek. Het doel van het kwalitatieve CEO is om verdiepende informatie te verzamelen van ouders en jeugdigen als input voor verbetering van beleid of aanpak. In de uitvoering van dit onderzoek zijn studenten nauw betrokken, waarover de opdrachtgevers uit het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en de gemeente Leidschendam-Voorburg erg enthousiast zijn.
 • Anne Steenbakker is ook onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de doelgroep in de stad betrokken wordt, zoals de aanpak van huiselijk geweld in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Hierin is een aparte focusgroep opgezet voor ervaringsdeskundigen, die enthousiast en kritisch meedenken met de professionals. Daarnaast betrekt Anne in verschillende onderzoeken studenten, zoals bij de Haagse Kansrijke Start.
 • Strategisch adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) is betrokken bij samenwerkingen tussen onderwijs, wetenschap en de gemeente. Dit heeft o.a. geresulteerd in de nieuwe minor Zorgcoördinatie van De Haagse Hogeschool en regionale doorontwikkeling van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Tevens geeft hij vorm aan de organisatie van gemeentelijke betrokkenheid bij de Regionale kenniswerkplaats SAMEN.

Den Haag Draait Door:

Den Haag Draait Door (DHDD) is een talkshow over leren in de stad, georganiseerd door de partners binnen de City Deal Kennismaken Den Haag (CDKM). Sinds 2019 werken De Haagse Hogeschool, Inholland, de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag in de CDKM aan het versterken van de connecties tussen hoger onderwijs en de stad. DHDD is een van de manieren waarop we ervaringen en lessen die geleerd worden op een gestructureerde manier met elkaar delen.

Terugkijken: Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Nieuwsgierig naar antwoorden? Bekijk via deze pagina de sessies terug.

Inzicht in interventies op vaderbetrokkenheid – hulp gevraagd!

TNO werkt momenteel aan een overzicht van activiteiten en interventies, websites en organisaties in Nederland die zich richten op vaderbetrokkenheid. Wij hebben hiervoor gezocht in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut en online. De resultaten van deze zoektocht staan in het bijgevoegde bestand. Het is onze bedoeling om dit overzicht zo compleet mogelijk te maken. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Bekijk het voorlopige overzicht en laat weten welke initiatieven of interventies we nog missen. Dan vullen wij dit aan. Het uiteindelijk overzicht delen we in een factsheet op de website van SAMEN.

Vind je vaderbetrokkenheid een interessant thema om over mee te denken? Kom dan naar onze workshop tijdens de jaarconferentie en sluit aan bij het leernetwerk Focus op Vaderschap.

Bestand Voorlopig overzicht initiatieven vaderbetrokkenheid

Focus op Vaderschap: bouwen aan een visie en zicht op interventies

Welke interventies rondom vaderschap zijn er? En op welke doelgroepen richten zij zich? En met welk doel zijn deze interventies ontwikkeld? Deze en meer vragen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst van het Leernetwerk Focus op Vaderschap.

In onderstaande factsheet hebben we dat wat we bespraken voor je bij elkaar gezet. Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina van ons leernetwerk. Ook een bijeenkomst bijwonen? Dat kan! 4 november komen we weer bij elkaar: meld je aan. Graag tot dan!

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ gelanceerd

Mooi nieuws! Werkplaats SAMEN lanceerde deze week samen met ZonMw en de andere werkplaatsen jeugd het magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van ZonMw.

Als werkplaatsen gaven we de afgelopen jaren een ‘boost’ aan innovatieve jeugdhulp, gelijkwaardig samenwerken en onderzoek met maatschappelijke impact. Het magazine zoomt in op de opbrengsten van de werkplaatsen. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar zij bij betrokken waren. Zoals bijvoorbeeld Gezin aan Zet: passende hulp op elk niveau.

Ook de inzichten die de samenwerkingspartners hebben opgedaan gedurende het traject hebben een plaats gekregen in de publicatie. Onder ‘Leren van samenwerking’ lees je bijvoorbeeld wat het van betrokkenen vergt om een werkplaats te starten en hoe je echt gelijkwaardig samenwerkt met ouders en jongeren.

Veel leesplezier!

Save the date Jaarconferentie 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen

Benieuwd wat de Werkplaats SAMEN het afgelopen jaar heeft bereikt? Zet de datum van de jaarconferentie alvast in je agenda en kom ook!

Wat Jaarconferentie Werkplaats SAMEN
Wanneer Donderdag 16 september
Tijd 13.30-16.30 uur
Waar Online, Hogeschool Leiden
Voor Iedereen die ervaring heeft met of interesse voor de zorg voor jeugd

Oproep van coördinator Noortje Pannebakker

Leernetwerk Normaliseren: het goede gesprek met jeugdigen en ouders

Belangrijk thema van de vierde bijeenkomst van het Leernetwerk Normaliseren is het goede gesprek met jeugdigen en ouders. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren? Hierbij zijn de setting (op welke plek in de jeugdhulp piramide) en inhoud (thema’s) van het gesprek genoemd als relevante factoren bij het normaliseren.

Klein-maar-fijnproject Leernetwerk Normaliseren

De volgende stap is om het bepalen de invulling van het Klein maar Fijn project 2021. Klein-maar-Fijnprojecten zijn bedoeld om vraagstukken te verkennen en/of te verdiepen, om zo samen met partners te leren en bij te dragen aan normaliseren. De invulling van een dergelijk project wordt gedaan binnen het leernetwerk en wordt uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel.

Hieraan werken we de komende periode met een aantal deelnemers vanuit de perspectieven van ouders/jongeren, professionals/teams, organisatie(s) en gemeente(n). Het projectvoorstel werken we samen inhoudelijk uit waarna we het tijdens de bijeenkomst van 26 mei verder bespreken.

Van ‘samen opstarten’ naar ‘samen begrijpen’

Factsheet LNW NOR – leerbijeenkomst 4

Daarnaast evalueren we het eerste jaar van het Leernetwerk Normaliseren, dat in het teken stond van ‘samen opstarten’. Hiermee maken we de stap naar het tweede jaar van ons leernetwerk: ‘samen begrijpen’. Bekijk voor een samenvatting van de bijeenkomst van 31 maart de factsheet. Meer weten over het Leernetwerk? Bekijk onze pagina!

Save the date: 27 september Voor de Jeugd Dag

Door VNG Connect, het Nederlands Jeugdinstituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 27 september 2021 de negende editie van de Voor de Jeugd Dag georganiseerd. Dit jaar staat deze in het teken van Mentaal welbevinden.

Deze online editie wordt georganiseerd voor ouders en jongeren, zorgprofessionals en medewerkers van gemeenten. Heb je zelf een idee voor invulling van het programma, zoals een best practice, workshop of discussievoorstel, dan kun je dat indienen tot en met woensdag 7 april 09.00 uur.

Inschrijven kan vanaf augustus. Meer informatie vind je op de website Voor de Jeugd.nl.

Leernetwerk Normaliseren: Het goede gesprek

Het is belangrijk ‘het goede gesprek’ te voeren, en dan ook op het juiste moment. Dat komt in de bijeenkomsten van het leernetwerk Normaliseren steeds naar voren. Het goede gesprek heeft volgens het leernetwerk de volgende kenmerken:

 • Partnerschap en alliantie
 • Taal
 • Brede blik
 • Positieve blik
 • Acceptatie van imperfectie

Tijdens de volgende bijeenkomst op 31 maart van Leernetwerk Normaliseren gaan we nader in op ‘het goede gesprek’. Basis daarvoor vormt de input van de deelnemers, geleverd naar aanleiding van een opdracht die eenieder heeft ontvangen. Meer weten? Lees de factsheet van de bijeenkomst van 27 januari jl. of ga naar de pagina van het Leernetwerk Normaliseren.

Meld je aan voor de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Dinsdag 12 januari is de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. In interactieve sessies onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaar je de urgentie van gelijkwaardige samenwerking en gaan we het gesprek aan over de dilemma’s die we daarin tegenkomen. Ook spreken deskundigen van TNO en GGD Hollands Midden over thema’s als ervaringskennis versus ervaringsdeskundigheid en de verschillende rollen van ervaringsdeskundigen.

Dus, ben jij als praktijkprofessional, onderwijsvertegenwoordiger, gemeenteambtenaar, beleidsmedewerker of onderzoeker op zoek naar toepasbare do’s en don’ts in het samenwerken met ouders en jongeren? Van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden ga je naar Verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. Graag tot dan!