Normaliseren – naar een gedeelde taal

Leernetwerk normaliseren wil tot een gedeelde taal komen over normaliseren en deze vervolgens gebruiken als er over opvoeden, opgroeien in relatie tot jeugdhulp gesproken wordt. Tijdens de leerbijeenkomst 1 december jl. is het huidige Klein-maar-Fijn project besproken, dat bijdraagt aan het ontwikkelen van deze gedeelde taal, door:

 1. “Normaliseren: een nadere verkenning” (Wesseling, 2021)
  een verslag van de verkenning van geschreven teksten, waarin een werkdefinitie van normaliseren en discussiepunten benoemd zijn.
 2. “Wat is ieders normaal (Bos & Vrijhof, 2022)
  een artikel op basis van de gevoerde groepsgesprekken met als centrale vraag “Welke perspectieven hebben ouders/jeugdigen en professionals (uit verschillende domeinen) op normaliseren bij (vragen over) opvoeden en opgroeien?”
 3. “Kijk op normaliseren” (leernetwerk normaliseren, 2022)
  een “kijk op normaliseren” van het leernetwerk. In de groepsgesprekken is duidelijk geworden dat normaliseren niet is te vatten in een korte (vaste) definitie. Een belangrijke leidraad is wat is er nodig zodat jeugdigen – zo normaal mogelijk- mee kunnen (blijven) doen?

Om de gedeelde taal over normaliseren vervolgens daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken, hebben de deelnemers van het leernetwerk in deze bijeenkomst benoemd wat volgens hen nodig is om het leernetwerk (nog meer) te verbinden met de eigen achterban/ organisaties.

Op 2 februari is de volgende leerbijeenkomst van leernetwerk normaliseren, dan zal het eerste Klein maar Fijn project afgerond worden.

Naar de pagina van het LNW Normaliseren.

Factsheet bijeenkomst LNW NOR 1 december

Vacature Senior Onderzoeker Jeugdhulp in Transformatie bij de Haagse Hogeschool

Bij de Haagse Hogeschool – lectoraat Jeugdhulp in Transformatie – zijn ze op zoek naar een Senior Onderzoeker. Dus heb jij ervaring met praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken in de jeugdhulp en het sociale domein? Wil je onderdeel worden van een lectoraat samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek verricht naar jeugdhulp en alles wat daarmee samenhangt? Lees dan verder op de website van de Haagse Hogeschool. Solliciteren kan tot 12 december a.s.

 

 

Leernetwerk Normaliseren: Samen begrijpen door te doen

Het 2e jaar van het Leernetwerk Normaliseren (LNW NOR) is gestart, met een leerbijeenkomst op 13 oktober j.l. !

Tessa Wesseling (Rijks Universiteit Leiden) heeft haar verslag “Normaliseren: een nadere verkenning” gepresenteerd. De bevindingen, definitie en discussiepunten die hierin genoemd worden, zijn door de leernetwerkdeelnemers kritisch besproken.

Het verslag is de eerste stap in het Klein-maar- Fijnproject waarmee LNW NOR “Wat is ieders normaal ?” in beeld brengt en tot een werkdefinitie komt. De tweede stap is nu gaande, gespreksgroepen in de organisaties/ met de achterban van de leernetwerk deelnemers over wat vanuit hun perspectief ‘normaal’ is bij vragen over opvoeden en opgroeien en hoe zij hier in hun dagelijks werk mee omgaan.

In de bijeenkomst hebben wij de evaluatie en leerlessen van een jaar leernetwerk normaliseren besproken, zodat wij ook in jaar 2 van LNW NOR met als centraal thema “Samen begrijpen door te doen” vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Op 26 november zullen er vanuit LNW Normaliseren bijdragen geleverd worden aan de conferentie Transformatie in het Jeugddomein Haaglanden 2021. De volgende (online) leerbijeenkomst van het LNW NOR is op 1 december a.s..

Literatuuronderzoek Normaliseren

Jaar 2 van het Leernetwerk Normaliseren begonnen

Het 2e jaar van LNW NOR is gestart, met een leerbijeenkomst op 13 oktober j.l. !

Tessa Wesseling (Rijks Universiteit Leiden) heeft haar verslag “Normaliseren: een nadere verkenning”
gepresenteerd. De bevindingen, definitie, discussiepunten die hierin genoemd worden, zijn door de leernetwerkdeelnemers kritisch besproken.

Het verslag is de eerste stap in het Klein maar Fijn Project waarmee leernetwerk Normaliseren “Wat is ieders normaal ?”
in beeld brengt en tot een werkdefinitie komt. De tweede stap is nu gaande, gespreksgroepen in de organisaties/ met de achterban van de leernetwerk deelnemers over wat vanuit hun perspectief ‘normaal’ is bij vragen over opvoeden en opgroeien en hoe zij hier in hun dagelijks werk mee omgaan.

In de bijeenkomst hebben wij de evaluatie en leerlessen van een jaar leernetwerk normaliseren besproken, zodat
wij ook in jaar 2 van LNW NOR met als centraal thema “Samen begrijpen door te doen” vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Op 26 november zullen er vanuit LNW Normaliseren bijdragen geleverd worden aan de conferentie Transformatie in het Jeugddomein Haaglanden 2021. De volgende leerbijeenkomst van LNW NOR zal (online) zijn op 1 december a.s..

Factsheet bijeenkomst LNW Normaliseren

Highlights Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Voor de highlights, raadpleeg onderstaande factsheet.

Voor de sessies, presentaties en getoonde filmpjes met de reflectie van ExpEx op het thema ‘beter begrijpen’ en het voorgedragen gedicht en Joep van Deudekom ga je naar de pagina van de Jaarconferentie.

14 oktober, Den Haag Draait Door: De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.

Ook nieuwsgierig hoe je met kennisdeling en het betrekken van diverse partijen in de stad kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Dat lukt onderzoekers, studenten en de stad steeds beter. Met Kennis Maken Den Haag.

Op 14 oktober a.s. vindt de 9e editie plaats van de online talkshow Den Haag Draait Door met interessante gastsprekers uit het onderwijs, onderzoekers, studenten en gemeente. Dit keer met het thema: de doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.  Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor  samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod.

Den Haag Draait Door #9

 • De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.
 • Donderdag 14 oktober, 13.00-14.30 in Teams.

Klik hier om je aan te melden

Meer over de bijeenkomst

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken met diverse partijen in de stad is een hele kunst. Dat lukt onderzoekers, docenten, studenten en de stad steeds beter. Tijdens deze DHDD sessie delen docent-onderzoeker Judith van Vliet (Hogeschool Inholland) en onderzoekers Anne Steenbakkers en Cathelijne Mieloo (De Haagse Hogeschool) hun ervaringen. Een student en Strategisch Adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) delen hun perspectief. Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod. De sprekers gaan met het publiek in gesprek. In breakoutrooms is ruimte voor ontmoeting.

Sprekers

Vlnr: Judith van Vliet, Anne Steenbakkers, Cathelijne Mieloo, Arie Opstelten.

Een korte introductie:

 • In het project  Koplopers kregen ervaringsdeskundige jongeren de ruimte om zelf vorm te geven aan de activiteiten die zij ontwikkelden en uitvoerden. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van psychisch kwetsbare jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. Docent-onderzoeker Judith van Vliet deed onderzoek naar de samenwerking binnen het project. Zij vertelt hoe je nou écht gelijkwaardig samenwerkt met de doelgroep. Het project Koplopers heeft vanwege deze samenwerking een  ZonMw- Parel ontvangen.
 • Cathelijne Mieloo is senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de ouders, jongeren en ook studenten betrokken worden, waaronder het kwalitatief cliëntenervaringsonderzoek. Het doel van het kwalitatieve CEO is om verdiepende informatie te verzamelen van ouders en jeugdigen als input voor verbetering van beleid of aanpak. In de uitvoering van dit onderzoek zijn studenten nauw betrokken, waarover de opdrachtgevers uit het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en de gemeente Leidschendam-Voorburg erg enthousiast zijn.
 • Anne Steenbakker is ook onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de doelgroep in de stad betrokken wordt, zoals de aanpak van huiselijk geweld in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Hierin is een aparte focusgroep opgezet voor ervaringsdeskundigen, die enthousiast en kritisch meedenken met de professionals. Daarnaast betrekt Anne in verschillende onderzoeken studenten, zoals bij de Haagse Kansrijke Start.
 • Strategisch adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) is betrokken bij samenwerkingen tussen onderwijs, wetenschap en de gemeente. Dit heeft o.a. geresulteerd in de nieuwe minor Zorgcoördinatie van De Haagse Hogeschool en regionale doorontwikkeling van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Tevens geeft hij vorm aan de organisatie van gemeentelijke betrokkenheid bij de Regionale kenniswerkplaats SAMEN.

Den Haag Draait Door:

Den Haag Draait Door (DHDD) is een talkshow over leren in de stad, georganiseerd door de partners binnen de City Deal Kennismaken Den Haag (CDKM). Sinds 2019 werken De Haagse Hogeschool, Inholland, de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag in de CDKM aan het versterken van de connecties tussen hoger onderwijs en de stad. DHDD is een van de manieren waarop we ervaringen en lessen die geleerd worden op een gestructureerde manier met elkaar delen.

Terugkijken: Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Nieuwsgierig naar antwoorden? Bekijk via deze pagina de sessies terug.

Inzicht in interventies op vaderbetrokkenheid – hulp gevraagd!

TNO werkt momenteel aan een overzicht van activiteiten en interventies, websites en organisaties in Nederland die zich richten op vaderbetrokkenheid. Wij hebben hiervoor gezocht in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut en online. De resultaten van deze zoektocht staan in het bijgevoegde bestand. Het is onze bedoeling om dit overzicht zo compleet mogelijk te maken. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Bekijk het voorlopige overzicht en laat weten welke initiatieven of interventies we nog missen. Dan vullen wij dit aan. Het uiteindelijk overzicht delen we in een factsheet op de website van SAMEN.

Vind je vaderbetrokkenheid een interessant thema om over mee te denken? Kom dan naar onze workshop tijdens de jaarconferentie en sluit aan bij het leernetwerk Focus op Vaderschap.

Bestand Voorlopig overzicht initiatieven vaderbetrokkenheid

Focus op Vaderschap: bouwen aan een visie en zicht op interventies

Welke interventies rondom vaderschap zijn er? En op welke doelgroepen richten zij zich? En met welk doel zijn deze interventies ontwikkeld? Deze en meer vragen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst van het Leernetwerk Focus op Vaderschap.

In onderstaande factsheet hebben we dat wat we bespraken voor je bij elkaar gezet. Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina van ons leernetwerk. Ook een bijeenkomst bijwonen? Dat kan! 4 november komen we weer bij elkaar: meld je aan. Graag tot dan!

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ gelanceerd

Mooi nieuws! Werkplaats SAMEN lanceerde deze week samen met ZonMw en de andere werkplaatsen jeugd het magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van ZonMw.

Als werkplaatsen gaven we de afgelopen jaren een ‘boost’ aan innovatieve jeugdhulp, gelijkwaardig samenwerken en onderzoek met maatschappelijke impact. Het magazine zoomt in op de opbrengsten van de werkplaatsen. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar zij bij betrokken waren. Zoals bijvoorbeeld Gezin aan Zet: passende hulp op elk niveau.

Ook de inzichten die de samenwerkingspartners hebben opgedaan gedurende het traject hebben een plaats gekregen in de publicatie. Onder ‘Leren van samenwerking’ lees je bijvoorbeeld wat het van betrokkenen vergt om een werkplaats te starten en hoe je echt gelijkwaardig samenwerkt met ouders en jongeren.

Veel leesplezier!