Informeel bezoek programmacommissie aan SAMEN

SAMEN wordt naast leden ook gefinancierd door ZonMw en dat wordt gedaan vanuit het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

Op 19 september jl. bracht de programmacommissie ons met afgevaardigden vanuit ZonMw, NJi en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een informeel bezoek.

Dit betekent dat het geen officieel beoordelingsmoment was voor de commissie. De onderwerpen van het programma zijn vooraf bepaald door het bezoek. Benieuwd wat we bespraken? Check onderstaande factsheet die we van het bezoek maakten.

Factsheet site visit ZonMw 19 sept 22

Leernetwerkbijeenkomst 1 Normaliseren

De visie op normaliseren opgesteld vanuit het Leernetwerk Normaliseren, is in het voorjaar verspreid. Deze visie is ontwikkeld vanuit het Klein-maar-fijn project. Het tweede Klein-maar-fijn project wil het Leernetwerk inzetten op de vertaling van deze visie. 7 december is de volgende bijeenkomst van het Leernetwerk, meer informatie.

Wat er is besproken 5 oktober is gevat in deze factsheet. Vragen stuur je naar info@werkplaatssamen.nl of trekker Tamara Bos (De Haagse Hogeschool): t.bos@hhs.nl.

Factsheet bijeenkomst 1 Normaliseren

Factsheet bijeenkomst 1 LNW NOR okt 22

Factsheet Jaarconferentie september 2022

Na twee jaar online conferenties konden we elkaar eindelijk weer live ontmoeten! Op 13 september jl. is er tijdens de Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken flink bijgepraat en contact gelegd tussen professionals, gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundige ouders en jongeren, hogeschooldocenten en – lectoren, ouders en wetenschappers uit onze regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland.

Om te laten zien in welke context we als Werkplaats SAMEN functioneren, hebben we Sharon Stellaard, coördinator van een andere werkplaats jeugd, en Beatrijs Jansen van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden uitgenodigd om het plenaire deel te verzorgen.

Daarna presenteerden de ontwikkellijnen in workshops onze resultaten op: Integraal Werken, Kind & Scheiding, Kindermishandeling, Kwetsbare Gezinnen, Leren & implementeren en Normaliseren.

Bekijk de factsheet waarop we alles van de Jaarconferentie voor je hebben samengevat. Op de pagina Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken vind je de presentaties voor zover deze beschikbaar zijn gesteld.

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Werkplaatsenjeugdjournaal oktober

Vind nieuws van werkplaatsen jeugd in heel Nederland. Lees over de nieuwe coördinator van RKJ IJsselland ‘Samen normaliseren’, over bijeenkomsten van andere werkplaatsen zoals ‘Serieus nemen’ en over het lespakket ‘Je brein de baas?! Stress onder controle’ van RKJ Jeugd en Gezin Centraal.

Dit en meer in het Werkplaatsenjeugdjournaal oktober, samengesteld door ZonMw.

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

29 september deelt de werkplaats hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan voor de bijeenkomst op Hogeschool Leiden, 14-17.30 uur op donderdag 29 september.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Datum jaarconferentie SAMEN 2022

Programma Jaarconferentie 13 september bekendgemaakt

Het programma van de Jaarconferentie 2022 op dinsdag 13 september is bekend!

Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken

Voor het plenaire deel hebben we Sharon Stellaard en Beatrijs Jansen uitgenodigd. Ze hebben gemeen dat ze beide reflecteren op de wet- en regelgevingkant van de zorg voor jeugd: wat leren we van verschillende financieringswijze van verschillende gemeenten en wat leren we als we kijken naar de wet? Hoe kijken deze dames op de invloed daarvan op de maatschappelijke complexe vraagstukken die SAMEN oppakt?

De verbinding tussen regionale initiatieven voor kennis en innovatie

Sharon Stellaard neemt ons aan de hand van haar promotieonderzoek aan de VU mee in de afgelopen 3 hervormingen van de jeugdzorg.
Hoe verliepen de grote veranderingen in de jeugdzorg , wat leverde dat op en wat kunnen we daarvan leren in relatie tot de huidige knelpunten? Lees het interview dat ZonMw met Sharon hierover hield.

Beatrijs Jansen deed bij vijf gemeenten onderzoek of sturing uitmaakt en of verschil in sturing uitmaakt en hoe achttien jeugdhulpaanbieders hierop reageren. Naar het proefschrift van Beatrijs.

Workshops

Verder worden er vanuit diverse ontwikkellijnen workshops georganiseerd. En jij kunt daarbij zijn! Zeker zijn van een plekje? Meld je direct aan!

Alles en meer weten over de Jaarconferentie? Bezoek de:

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

De werkplaats deelt hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij  huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Leernetwerktrekker Tamara Bos spreker bij online-bijeenkomst gemeenten

In mei organiseerde Divosa een online-bijeenkomst voor gemeenten over normaliseren, hèt vraagstuk waarvan Tamara Bos – samen met Rob Gilsing (De Haagse Hogeschool) – trekker is bij het Leernetwerk Normaliseren. Logisch dus dat Tamara werd uitgenodigd om te vertellen over hoe het leernetwerk dit begrip heeft verkend.

Het gebruik van jeugdhulp groeit. Tegelijkertijd zien we dat kinderen en gezinnen in complexe situaties met hulpvragen geen passende zorg krijgen, terwijl andere kinderen en gezinnen – met eenvoudige vragen – soms te makkelijk medische labels krijgen met bijbehorende hulp. De realisatie dat dit gebeurt en de wens om daar iets aan te veranderen is de beweging van normaliseren.

Maar hoe geef je deze beweging naar meer normaliseren een zwengel? Een startpunt kan zijn om hier binnen de eigen gemeente structureel over te praten met alle betrokken partijen zoals ouders, jongeren, zorgaanbieders, (jeugd)gezondheidszorg en scholen. Wat verstaan zij onder normaliseren en tot welke conclusies leidt dat voor beleid en uitvoering?

De komende maanden organiseren Divosa en het NJi meer bijeenkomsten rondom dit thema voor gemeenten. Zie hun website voor meer informatie of lees meer over het Leernetwerk Normaliseren van SAMEN. Bekijk de resultaten van het Klein-maar-Fijnproject van Normaliseren waarbij het thema normaliseren nader is verkend.

Leernetwerktrekker Normaliseren Tamara Bos

Leernetwerk Normaliseren – Vieren opbrengsten

Tijdens de bijeenkomst van het Leernetwerk Normaliseren op 6 april jl., is door het leernetwerk stilgestaan bij de opbrengsten van het Klein-maar-fijn project: visie normaliseren (LNW NOR), de verslagen literatuurverkenning en groepsgesprekken.

Onderling zijn ideeën voor het verder verspreiden van deze opbrengsten besproken. Om de ontwikkelde visie verder te vertalen naar beleid en beroepspraktijk, is kritisch gekeken naar de huidige omvang en samenstelling van het leernetwerk. Tijdens de bijeenkomst op 8 juni maakt het leernetwerk een keuze voor hoe het leernetwerk voort te zetten; huidige vorm, per regio of maximaliseren aantal gemeenten, rest neemt deel in de schil.

In de onderstaande factsheet tref je alles van de bijeenkomst van 6 april bij elkaar.

Bijeenkomst Leernetwerk Normaliseren 6 april 2022

 

SAMENwerken Leernetwerken & gemeenten

Bij SAMEN werken we aan de hand van leernetwerken aan leren en ontwikkelen en innoveren. Drie daarvan zijn Normaliseren, Integraal Werken en Kwetsbare Gezinnen. Hoe we met onze leernetwerken meer van betekenis kunnen zijn voor gemeenten, bespraken we met (vertegenwoordigers van) gemeenten uit onze regio op 23 maart.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Leernetwerk Normaliseren en werd gehouden op De Haagse Hogeschool. In onderstaande factsheet tref je de belangrijkste punten van die ochtend aan.

SAMENwerken Leernetwerken en gemeenten