Kwartaalbijeenkomsten leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties

Tijdens de kwartaalbijeenkomst op 4 juli van het leernetwerk Kind & Complexe Ouderrelaties werd stilgestaan bij het begin van dit leernetwerk en thema’s vanuit de leden. Daarnaast werd er een leernetwerk-kwartiertje verzorgd door Kenniscentrum Kind en Scheiding. Zie voor meer informatie onderstaande factsheet.

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst Kind & Complexe Ouderrelaties d.d. 4 juli 2023

De volgende kwartaalbijeenkomst is op 10 oktober 10-12 uur. Klik hier voor meer informatie over aanmelden.

Daarnaast is er op 14 november een eerste live-bijeenkomst van dit leernetwerk op locatie; ‘De Smulhoeve’. Tijdens de bijeenkomst verkennen we belangrijke vragen, zoals: Wat versta jij onder complexe scheiding? Veiligheid in de context van scheiding? Contactverlies? Begrijpen andere professionals in de regio hetzelfde? We gaan op zoek naar een gemeenschappelijke taal in ons vakgebied en genieten ondertussen van een heerlijk diner! Interesse om aan te sluiten? Meld je direct aan via de website van Werkplaats SAMEN.

Opbrengsten Werkplaatsen Jeugd

ZonMw heeft namens de werkplaatsen Jeugd in Nederland de opbrengsten van de afgelopen drie jaar bij elkaar gezet in een factsheet. Je leest er meer over de verschillende doelen en thema’s van de werkplaatsen jeugd en waar de werkplaatsen nu staan.

Fachtsheet werkplaatsen Jeugd

Samenvatting bijeenkomst Samenwerken met gezinnen

In maart organiseerden LUMC-Curium en ExpEx namens SAMEN een bijeenkomst in het teken van Samenwerken met gezinnen. In onderstaande factsheet zijn de belangrijkste onderwerpen samengevat.

Factsheet bijeenkomst Samenwerken met gezinnen mrt 23

SAMEN is ervan overtuigd dat ervaringskennis een onmisbare bron is. Omdat het soms ook nog zoeken is naar hoe je dit goed vormgeeft, is de ontwikkellijn ‘Samenwerken met gezinnen‘ opgericht, waar Sanne Dierick coördinator van is. Dus heb je vragen, kijk op de website of neem contact op met Sanne.

Terugblik visiegroepbijeenkomst 20 juni

De visiegroep kwam 20 juni bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten adviseert de visiegroep over de strategische koers van de Werkplaats SAMEN en controleert het coördinatieteam. Dat wil zeggen dat als het gaat om ZonMw-subsidies de visiegroep adviseert en als het uitgaven vanuit de ledenfee betreft is de visiegroep besluitvormend. Elk lid van SAMEN is vertegenwoordigd.

Dit keer stonden de aanvraag ‘Integrale aanpak mentale gezondheid van adolescenten’ waar SAMEN aan meewerkt en het impactplan centraal. In onderstaand verslag hebben we alles van die bijeenkomst voor je samengevat.

De volgende bijeenkomst is gepland op 13 november, de bestuurlijk vertegenwoordigers van onze leden hebben een uitnodiging ontvangen. Heb je vragen of wil je meer weten, bezoek dan de pagina van de visiegroep.

Verslag visiegroepbijeenkomst SAMEN 20 juni 23

Verslag visiegroepbijeenkomst SAMEN 20 juni 23

Verslag masterclass wethouders en beleidsmakers Jeugd

Dinsdagavond 28 maart deelden we als Werkplaats SAMEN met wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd uit onze regio tijdens een speciale masterclass hoe kennis en innovatie bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het jeugdstelsel.

We kijken terug op een geslaagde avond, niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere locatie, namelijk De Smulhoeve van Ipse de Bruggen, een van onze leden. Daar werden we door Regiomanager Kind en Jeugd Linda van Beest warm welkom geheten.

Na een inhoudelijk programma gingen we goed verzorgd door het lekkere eten en de gezellige gastvrouwen- en heren met elkaar over belangrijke maatschappelijke vraagstukken met elkaar in gesprek.

Verslag Masterclass wethouders en beleidsambtenaren Jeugd

 

Normaliseren: gezamenlijke visie en 9 definities

In 2022 organiseerde Divosa, in samenwerking met het NJi, een drietal online sessies over het thema Normaliseren. Namens het Leernetwerk Normaliseren heeft Leernetwerktrekker Tamara Bos een bijdrage geleverd.

Mede op basis van die sessie heeft het NJi de kennis over normaliseren samengebracht in 2 kennispagina’s hoe je tot een gezamenlijke visie op normaliseren komt. Hiervoor heeft NJi o.a. de kennis uit het Leernetwerk Normaliseren benut.

Naar de kennispagina’s:

Vragen? Neem contact op met Tamara Bos.

 

Symposium over gezinsgericht en integraal werken

5 juni hielden Youz Haaglanden en Ipse de Bruggen een mooi symposium over gezinsgericht en integraal werken.

Tijdens het symposium is gesproken over de maatschappelijke veranderingen en welke waarden in de toekomst belangrijk zullen zijn voor gezinnen. Daarbij is gekeken naar wat er moet veranderen en ontworpen worden om aan deze behoeften te voldoen. Deze sessies hebben veel waardevolle inzichten opgeleverd, die gebruikt zullen worden om een veranderagenda op te stellen. Het was een dag vol enthousiasme, onderlinge verbinding, inspiratie en echte samenwerking.

Laura Nooteboom – Leernetwerktrekker van Integraal Werken –  gaf drie plenaire masterclasses over integraal werken: (1) over de basis van integraal werken, (2) het belang van grenzen op verschillende niveaus en (3) de noodzaak om te leren en ontwikkelen met elkaar.

Potentie van gericht inzetten ervaringskennis huiselijk geweld en kindermishandeling

Ontdek de impact van het gericht inzetten van eigen ervaringskennis bij huiselijk geweld en kindermishandeling. In het kader van het project “Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling” is onderzocht wat er gebeurt wanneer professionals hun persoonlijke ervaringen bewust benutten.

Binnen specifieke voorwaarden blijkt het gebruik van eigen ervaringskennis meer voor- dan nadelen te bieden. Een cruciale voorwaarde is dat het inzetten van deze kennis ondersteunend is en in overeenstemming is met de behandel- en hulpdoelen van de cliënt.

Lees het volledige rapport en ontdek de waarde van het doelgericht inzetten van eigen ervaringskennis.