Docu-vlog Ervaringscafé ‘Meet & Eat – on tour’ in Leiden

We willen met dit project vanuit het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen direct bijdragen aan het versterken van informele steun.

In Katwijk draait al meer dan een jaar een succesvol Ervaringscafé Meet & Eat. Getrainde ervaringsdeskundige jongeren (ExpEx) hosten maandelijks 2 uur gezelligheid waarbij niks hoeft, jezelf kunt zijn en er dan juist mooie gesprekken ontstaan. Zij weten uit eigen ervaring hoe het is om jeugdhulp of GGZ hulp te hebben of met diagnoses te kampen. En hoe prettig het is als je daarover niets hoeft uit te leggen.

In Leiden is er nog geen Ervaringscafé, maar leeft wel de wens om er een te starten. Het leernetwerk heeft daarom een aantal partijen samengebracht die het ervaringscafé in Katwijk kunnen uitbouwen en hun ervaring bruikbaar maken voor ervaringsdeskundigen die een ervaringscafé in Leiden willen gaan opzetten.

Het proces van het opzetten van een Ervaringscafé in Leiden wordt in beeld gebracht door documentairemaker Jan Stap en vlogger Rob Verloop. Zo maken we inzichtelijk wat de initiatiefnemers precies doen en wat er werkt (en wat niet) om initiatiefnemers elders in het land inspireren en informeren.

De eerste bijeenkomst van Meet & Eat Leiden (try-out) is op maandag 10 juni, 18.00-20.00 uur aan de Hooigracht 12-14, 2312 KS in Leiden.

Terugblik: Inspiratiebijeenkomst Integraal Werken

Op dinsdag 28 mei 2024 organiseerde het Leernetwerk integraal werken een online inspiratiebijeenkomst over de verbinding jeugdhulp en volwassen-ggz.

In gezinnen die integrale hulp ontvangen, komen vaak psychische problemen voor bij zowel kinderen als ouders. Daarom is een goede samenwerking tussen jeugdhulp en volwassen-ggz essentieel, hoewel dit in de praktijk soms lastig blijkt. Tijdens de bijeenkomst gaf de pilot “Gezin in Beeld” de deelnemers een concreet inzicht in de praktijk. Daarnaast werden de resultaten van het onderzoek naar de samenwerking tussen jeugdhulp en volwassen-ggz gepresenteerd. Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden.

Benieuwd naar de presentaties? Neem dan contact op met leernetwerktrekkers Laura Nooteboom en Eline Heek via H.C.Heek@lumc.nl

Terugblik verbindingsgroep 14 mei 2024

Op 14 mei 2024 kwam de verbindingsgroep samen voor een productieve bijeenkomst.

De projectperiode van Werkplaats SAMEN 2020-2024 loopt ten einde. Het laten landen van de opbrengsten is een proces, dat langer duurt dan deze projectperiode. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de ‘Implementatietool’ die kan ondersteunen bij het beter organiseren van de kennistransfer. Daarnaast stond de bijeenkomst in het teken van het evalueren van de rol van verbindingsfunctionaris en verbindingsgroep.

Voor meer details over deze bijeenkomst, klik op onderstaande afbeelding om de factsheet te bekijken.

Inschrijving geopend: Jaarconferentie 2024 | SAMEN VERDER

Op 27 juni 2024 organiseren we voor de 14de keer de jaarconferentie van Werkplaats SAMEN.

De projectperiode van Werkplaats SAMEN 2020-2024 ronden we af maar tegelijkertijd blijft Werkplaats SAMEN ook na deze periode onverminderd toegewijd aan het bevorderen van het gezond, veilig en kansrijk van de jeugd in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. SAMEN VERDER, ga je met ons mee?

Programma

Wat kun je verwachten tijdens de jaarconferentie? Met dagvoorzitter Rob Gilsing (Haagse Hogeschool) duiken we in de afgelopen projectperiode, belicht vanuit verschillende invalshoeken door diverse sprekers. Met een presentatie van Symone Detmar (TNO), een lezing Carolien de Groot (JES Rijnland) en een creatieve reflectie van ExpEx blikken we terug op de afgelopen 4 jaar.

Bovendien heb je, zoals in voorgaande jaren, weer de keuze om aan te sluiten bij een van de verschillende interessante workshops vanuit onze ontwikkellijnen Normaliseren, Integraal Werken en Samenwerken met gezinnen, Kwetsbare Gezinnen en Leren & Implementeren. Tijdens deze workshops word je meegenomen in de resultaten van de laatste Klein-maar-Fijnprojecten.

SAMEN VERDER betekent ook dat we samen met jullie vooruit willen kijken. Welke uitdagingen en vraagstukken liggen er voor ons? Hoe gaan we dit aanpakken en wat is daarvoor nodig? We nemen tijdens de jaarconferentie ook ruim de tijd om met elkaar van gedachten te wisselen, ervaringen te delen en nieuwe inspiratie op te doen om dit belangrijke werk in de zorg voor jeugd te continueren.

Praktische informatie

  • Datum: 27 juni 2024
  • Tijd: 09.30 – 14.00 uur
  • Locatie: De Haagse Hogeschool, Den Haag

De conferentie is gratis en toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Mocht de conferentie volgeboekt zijn, hebben leden voorrang.

Schrijf je snel in en geef jouw workshop voorkeur aan, want vol = vol! We zien je graag 27 juni, tot dan!

 

Klik hier voor het hele programma en om je aan te melden

Nieuw rapport nodigt uit tot het ontdekken van het LISO-framework

Graag delen we vanuit het project Leren & implementeren het meest recente rapport, getiteld ‘Een Delphi-studie naar het LISO framework’. In deze studie hebben praktijkexperts het LISO-framework voor organisatie-overstijgende leernetwerken in het sociaal domein verder ontwikkeld, waarbij zij waardevolle inzichten hebben toegevoegd. Dit framework is ontwikkeld binnen SAMEN.

 

Een Delphi-studie is een onderzoeksmethode waarbij data worden verzameld bij experts binnen het betreffende vakgebied. In ons onderzoek hebben we de werkzame elementen voor het werken in leernetwerken geïdentificeerd, aanvullend op de wetenschappelijke inzichten die we eerder hebben verzameld (zie Onderbouwing, artikelen en bronnen – Leernetwerken in het sociaal domein).

 

Ook hebben de praktijkexperts de werkzame elementen gewogen: welke elementen zijn meer en welke minder van belang bij het opstarten en evalueren van organisatie-overstijgende leernetwerken? De bevindingen bieden niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar benadrukken ook de verdere ontwikkeling van het LISO-framework als leidraad voor effectieve leernetwerken.

 

Met ons onderzoek hebben we een belangrijke stap gezet in het begrip en de praktische toepassing van organisatie-overstijgende leernetwerken. Daarom nodigen we je van harte uit om het rapport te lezen of het framework te bekijken waarin de resultaten van ons onderzoek zijn verwerkt. Jouw betrokkenheid draagt bij aan het vergroten van onze collectieve kennis en impact.

 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen met projectleider Noortje Pannebakker (noortje.pannebakker@tno.nl)

Download hier het rapport ‘Een Delphi-studie naar het LISO framework‘ (download start direct)

 

Terugblik: ‘Masterclass – Zorg voor Jeugd: We móeten het tij keren’

Op 16 april vond in de Smulhoeve, Den Haag, de masterclass ‘Zorg voor Jeugd: We moeten het tij keren’ plaats. Deze bijeenkomst bracht wethouders, beleidsmakers en bestuurders van praktijkorganisaties uit de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland samen.

De centrale vraag van de avond was duidelijk en dringend: We móeten het tij keren, maar hoe pakken we het aan? Deze vraag werd vanuit verschillende invalshoeken belicht en besproken. Of deze vraag beantwoord wordt lees je terug in het verslag van deze masterclass. Klik hiervoor op onderstaande afbeelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Masterclass Zorg voor Jeugd: We móeten het tij keren, 16 april 2024

Uitnodiging bijeenkomst: Samenwerken met gezinnen – hoe doe je dat goed?

De afgelopen vier jaar hebben ouders en jongeren samengewerkt met de leden van verschillende leernetwerken. Daarnaast hebben we ook ‘gegluurd’ bij andere Kenniswerkplaatsen: hoe geven zij de samenwerking met gezinnen vorm?

Graag delen we de lessen die we hieruit hebben geleerd en kijken we samen vooruit naar wat er nog nodig is om de samenwerking verder te bestendigen! We nodigen organisaties die betrokken zijn bij Werkplaats SAMEN van harte uit om met ons mee te denken tijdens onze online bijeenkomst op 21 mei 2024. Zien we jullie daar?

Praktische informatie

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de ontwikkellijn Samenwerken met gezinnen in samenwerking met het Leernetwerk Integraal Werken. Vanuit de ontwikkellijn Samenwerken met gezinnen werken we aan Structurele betrokkenheid van ouders en jongeren bij alle niveaus van SAMEN.

 

Terugblik: ‘GIZ-Symposium’ – Samen naar passende zorg

Op woensdagmiddag 10 april vond het symposium ‘Samen naar passende zorg – het perspectief vanuit de GIZ-methodiek plaats’ in het Wereldmuseum, Leiden. Dit symposium werd georganiseerd ter ere van het afscheid van Henk Visch, strategisch adviseur bij GGD Hollands Midden. Hij stond aan de wieg van de GIZ-methodiek en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en uitrol ervan.

Een uitgebreid verslag met presentaties kun je vinden door op onderstaande afbeelding te klikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag symposium ‘Samen naar passende zorg’ – 10 april 2024

De implementatietool: meer dan 100 strategieën om een innovatie goed in te voeren

Effectieve innovaties (richtlijnen, interventies, programma’s) in de zorg voor Jeugd worden niet altijd benut of toegepast zoals bedoeld. Hierdoor kan de daadwerkelijke impact van een innovatie tegenvallen. Het is belangrijk om te begrijpen welke cruciale factoren bevorderend of belemmerend zijn voor het gebruik van de innovatie. En welke implementatiestrategieën passend zijn voor een succesvolle invoering of uitvoering van een innovatie. Met de MIDI (MeetInstrument Determinanten van Innovaties) was er al een instrument om determinanten van de invoering systematisch in kaart te brengen. De MIDI is een gevalideerde methode en beschrijft 29 determinanten onderverdeeld in vier categorieën. Determinanten die betrekking hebben op:

1) de innovatie,
2) de uitvoerder,
3) de organisatie en
4) de sociaal politieke context.

Tot nu toe was er echter nog geen overzicht beschikbaar van relevante implementatiestrategieën die gelinkt zijn aan deze determinanten. Hierdoor kon er geen onderbouwde keuze gemaakt worden voor in te zetten implementatiestrategieën die op cruciale determinanten aangrijpen.

Implementatietool
In samenwerking met LUMC Public Health & Primary Care heeft TNO Child Health onderzoek verricht naar implementatiestrategieën voor innovaties in de jeugdzorg. Een dynamische implementatietool is ontwikkeld met meer dan 100 strategieën. Deze tool ondersteunt organisaties en interventieontwikkelaars bij het effectief invoeren van innovaties in de zorg voor jeugd. Per MIDI determinant is een koppeling gemaakt met de meest essentiële implementatiestrategieën .

Onderzoek: Totstandkoming van de implementatietool
De implementatietool is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en is ontwikkeld met input van 56 implementatie deskundigen middels Delphi onderzoek. Met het Delphi expert onderzoek is consensus bereikt over de meest relevante implementatiestrategieën.

Praktisch gebruik
Met meer dan 100 implementatiestrategieën biedt de tool een concrete ondersteuning voor het effectief implementeren van innovaties in de zorg voor jeugd. De implementatietool kan vrij gebruikt worden. Je kunt de tool hier hier vinden.

 

Bij gebruik kun je de volgende referentie hanteren:

Theunissen M., van Empelen P., & Fekkes M. (2022). De implementatietool: Meer dan 100 strategieën om een interventie of innovatie goed in te voeren. Leiden: TNO.

Heb je nog vragen?  Neem dan contact op met Meinou Theunissen (meinou.theunissen@tno.nl)

Save the date: Jaarconferentie 2024 | SAMEN VERDER

Op 27 juni 2024 organiseren we voor de 14de keer de jaarconferentie van Werkplaats SAMEN. De projectperiode van Werkplaats SAMEN 2020-2024 ronden we af maar tegelijkertijd blijft Werkplaats SAMEN ook na deze periode onverminderd toegewijd aan het bevorderen van het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van de jeugd in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland.

Tijdens de jaarconferentie blikken we terug op de afgelopen 4 jaar. We geven een overzicht van de opbrengsten, staan stil bij wat ervoor nodig was om daartoe te komen en maken de balans op met betrekking tot de impact die we hebben gegenereerd. Ook kijken we samen vooruit naar de vraagstukken en opgaven die nog voor ons liggen. Wil je hier ook bij zijn? Zet dan alvast onderstaande in de agenda:

🗓  Datum: donderdag 27 juni 2024
🕒 Tijd: 09.30 – 14.00 uur
📍 Locatie: De Haagse Hogeschool

📝 Het definitieve programma en mogelijkheid tot inschrijving maken we binnenkort bekend via de website.

🤝 𝐒𝐀𝐌𝐄𝐍 komen we 𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄𝐑, jij bent er toch ook bij?