Ervaringstheater ExpEx MH: Volwassen?

Volwassen?

Wat is dat precies…. Daar gaat deze voorstelling over.

Waarin ExpEx en hulpverleners hun ervaringen over 18 worden binnen jeugdzorg delen!
Een voorstelling waarin op verschillende creatieve manieren dit thema wordt belicht.

Wil jij er bij zijn op zondag 12 december in Gouda of woensdag 15 december in Waddinxveen?
(Het is gratis!)
Meld je dan aan via expex@kernkracht.nl.

Boegbeeld leernetwerk Chris Kuiper

In gesprek met Chris Kuiper over zijn oratie “Zeno’s paradox: Luister als het stil blijft”

Chris Kuiper, boegbeeld van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij SAMEN, houdt op 22 oktober zijn oratie “Zeno’s paradox: Luister als het stil blijft”. Een mooie aanleiding om nader met hem in gesprek te gaan over zijn ervaringen bij SAMEN, en wat hij daarvan meeneemt in zijn oratie als bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen.

“Simpel”, zegt Chris, “de drie uitgangspunten in mijn oratie zijn ook de drie dingen die ik heb ingebracht of aangescherpt bij SAMEN.” Deze drie punten zijn:

 1. Evidence based practice
 2. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming
 3. Veerkracht

Evidence based practice

Sinds eind jaren ’90 is Chris al bezig met evidence based practice waarbij het er bij hem om gaat dat er zowel zorgvuldig als expliciet gebruik wordt gemaakt van bewijsmateriaal in het handelen in de zorg met gezinnen. “Kennis is tijdelijk”, benadrukt Chris. Dit betekent dat het huidige beste bewijs morgen anders kan zijn. Vandaar dat je moet blijven zoeken naar het huidige beste bewijs .

Bewijsmateriaal is een samenstelling van wat er is bewezen; wat is professionele kennis, ervaringskennis, wetenschappelijke kennis. Deze ideeën van verschillende soorten kennis en de evidence based practice zijn ontstaan halverwege de jaren ’90. Dit kun je volgens Chris zien als een voorloper van het huidige ‘BOPOG’ (Beleid, Onderzoek, Praktijk, Onderwijs, Gezinnen) zoals die vertegenwoordigd zijn bij SAMEN.

Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming

“Ik ga ervanuit dat je als professional besluiten neemt met iemand en niet voor iemand”, zegt Chris over gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. En die besluiten worden genomen in een bepaalde context. Als voorbeeld noemt hij zijn eigen jeugd. Chris is opgegroeid in Twente en later in Groningen. Dat is een hele andere wereld dan Leiden. “Wat in de ene context passend is vanwege geldende normen en waarden, hoeft dat in een andere context niet te zijn.” Dit vormt de basis voor actieonderzoek.

Dus jongeren vragen ‘wat vind je ervan’ en daarin daadwerkelijk samen werken aan een betere zorg voor jeugd. Daarin zie je in de jaren dat de Werkplaats SAMEN bestaat een verschuiving. En dat zal Chris gebruiken in zijn onderzoek aan de universiteit: “Universiteiten gaan uit van afstand en ik van professionele nabijheid.”

Veerkracht

In het werken met kwetsbare gezinnen spelen de begrippen begrip veerkracht en intergenerationele overdracht een grote rol. Want waarom heeft de een daar last van en de ander niet? Of anders gesteld, waarom heeft het ene kind last en de ander baat bij dezelfde opvoeding? Chris gaat het daarbij niet om daar een verklaring voor te vinden maar om de drie (kennis-)bronnen te bevragen op hoe je de zorg daarop verschillend kun inrichten.

Ter illustratie noemt Chris het ziekenhuis waarbinnen het normaal is dat je als ouder mee komt. Ook wanneer het ernstig is, dan is er het Ronald McDonaldhuis. De jeugdzorg voorziet hier niet in.Daar worden ouders eerder als medeverantwoordelijken voor de situatie gezien. “We vinden het normaal dat ouders bij hun kind zijn op de Intensive Care en geven de ouders daarin ook aandacht. Maar wanneer een kind naar de afzonderingsruimte wordt gebracht, worden ouders daar soms pas de volgende dag van op de hoogte gebracht.”

Als ouders zelf mishandeld zijn tijdens hun jeugd, is de kans dat zij hun kinderen (gaan) mishandelen groter. Hier wordt niet (standaard) naar gevraagd. In het geval van genetisch overdraagbare ziekten wel. Chris ziet dat als een praktijk waar we in de zorg voor jeugd veel van kunnen leren. Bijvoorbeeld door kritisch de scheiding in financiering te benaderen. Je kunt in de jeugdwet niet ook de ouder behandelen, terwijl dat wel wenselijk kan zijn, bijvoorbeeld bij angsten. Die zijn niet erfelijk maar kunnen wel worden overgedragen in de opvoeding.

Ook veerkracht kun je in de opvoeding overdragen, net als dat niet alles maakbaar is en hoe je om kunt gaan met problemen. Of zoals René Gude, oud Denker des Vaderlands, het zei, het leven is toch een beetje een ‘gedoetje’. “Leer ook fatsoenlijk aan te modderen”, is wat Chris wilt zeggen. En leer je hulpbronnen om je heen en uit jezelf aan te boren. Dat allemaal vergroot je veerkracht omdat het je leert omgaan met andere kanten van het leven.

SAMEN

De wens van Chris voor SAMEN is dat het woord samen steeds meer geladen wordt. Dus dat door leergemeenschappen zoals deze, de participatie van ouders en jongeren groeit. Tegelijkertijd moeten we ons volgens Chris ook beseffen dat er dingen zijn die we alleen kunnen. Gezinnen worden niet gelukkig van alles samen doen, en dat geldt ook voor de Werkplaats SAMEN. Elkaars krachten weten benutten op de goede momenten.

Zeno’s paradox

Vaak zijn we te snel in het trekken van een conclusie of het geven van een reactie en luisteren we te weinig volgens Chris. “Veel dingen worden niet gezegd, door bestuurders, professionals, jongeren, ouders. Stilte is een enorme kracht.” Voor opvoeders is het waarschijnlijk heel herkenbaar, als het stil wordt moet je opletten, dan is er hoogstwaarschijnlijk wat aan de hand. “Als professional durven we dat niet. En ook een jongere durft dingen niet te vertellen uit angst voor de isoleer.” Dus: “Luister als het stil blijft”.

Chris begint zijn oratie met zijn derde voornaam: ‘Zeno’, afkomstig van zijn opa Seno. Zeno van Elea was een filosoof die leefde in de 5e eeuw voor Christus. Zeno presenteerde vier paradoxen, waaronder die van Achilles en de schildpad, waarbij Achilles de schildpad nooit vangt. Hoe dat zit, dat hoor je vrijdag 22 oktober tijdens de oratie van Chris.

Voor meer informatie: naar de website van de Universiteit van Amsterdam

Leernetwerk Integraal Werken : Brede blik op gezinsfunctioneren

Bekijk de factsheet van de bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken op 7 september jl. Deze bijeenkomst stond ‘Brede blik op gezinsfunctioneren’ als kernelement van integraal werken centraal. Daarnaast is verder gesproken over het Klein-maar-fijnproject.

Raadpleeg onderstaande factsheet voor meer informatie over deze bijeenkomst. Kijk op de pagina van het leernetwerk voor voorgaande bijeenkomsten.

Factsheet bijeenkomst LNW Integraal Werken 7 sept 21

Leernetwerk Integraal Werken bij Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Op 26 oktober organiseert Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals de online-bijeenkomst Lerende netwerken. Verschillende sprekers vertellen over het belang van lerende netwerken. Vanuit de praktijk van de wijkprofessional gaan we op zoek naar tips en tricks bij wat werkt. We leren van voorbeelden uit de praktijk die succesvol zijn en er is gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is interessant voor alle jeugdprofessionals die het belang inzien van leren van elkaar en duurzame samenwerkingen willen opbouwen.

Ervaringsdeskundige Martin de Vreugd en leernetwerktrekker Eline Heek van Integraal Werken geven tijdens het webinar een praktijkvoorbeeld. Wat helpt in het vormen en ontwikkelen van een leernetwerk? Hoe kun je samen – vanuit verschillende perspectieven – leren, reflecteren en ontwikkelen? Tijdens het webinar vertellen Martin en Eline hoe dat in het Leernetwerk Integraal Werken wordt gedaan en geeft Martin voorbeelden over hoe hij zijn ervaringsdeskundigheid in het leernetwerk inzet om samen met professionals, beleidsmedewerkers, docenten en onderzoekers te leren, reflecteren en ontwikkelen

Link om aan te melden: Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals Videosessies 

Eerste resultaten impuls Samenwerken met Gezinnen

Het afgelopen jaar hebben we een impuls gegeven aan de opdracht samenwerken met gezinnen. Dit hebben we gedaan door:

 • Vorm te geven aan de structurele inzet van ervaringsdeskundigen van ExpEx bij bijeenkomsten van SAMEN, in ieder geval die van de leernetwerken Normaliseren, Integraal Werken en Kwetsbare Gezinnen;
 • Zelf bijeenkomsten te organiseren èn bij te wonen om continuïteit in het samenwerken met gezinnen op de kaart te zetten;
 • Een visie te vormen op de inzet van ervaringen en ervaringsdeskundigen.

Samen met Sanne Dierick van ExpEx heeft regiocoördinator Tessa Korver de ervaringsdeskundigen bevraagd over hun deelname aan de leernetwerken. Dit leverde een aantal tips & tops en aandachtspunten op. Vervolgens is in een tweede sessie met de trekkers van de leernetwerken gesproken over hun ervaringen en in hoeverre dit aansluit bij de bevindingen van de ervaringsdeskundigen. De uitkomsten van deze sessies (tips, tops en opdrachten) tref je overzichtelijk bij elkaar in onderstaande factsheet.

De activiteiten van het afgelopen jaar hebben het samenwerken met gezinnen op de kaart gezet. Het komende jaar bouwen we dit verder uit. Actuele ontwikkelingen delen we met je via onze website en in de nieuwsbrief.

Vragen? Mail ons via info@werkplaatssamen.nl of neem rechtstreeks contact op met ons coördinatieteam.

factsheet Samenwerken met Gezinnen bij Werkplaats SAMEN

Factsheet ervaringsdeskundigheid

Highlights Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Voor de highlights, raadpleeg onderstaande factsheet.

Voor de sessies, presentaties en getoonde filmpjes met de reflectie van ExpEx op het thema ‘beter begrijpen’ en het voorgedragen gedicht en Joep van Deudekom ga je naar de pagina van de Jaarconferentie.

14 oktober, Den Haag Draait Door: De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.

Ook nieuwsgierig hoe je met kennisdeling en het betrekken van diverse partijen in de stad kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Dat lukt onderzoekers, studenten en de stad steeds beter. Met Kennis Maken Den Haag.

Op 14 oktober a.s. vindt de 9e editie plaats van de online talkshow Den Haag Draait Door met interessante gastsprekers uit het onderwijs, onderzoekers, studenten en gemeente. Dit keer met het thema: de doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.  Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor  samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod.

Den Haag Draait Door #9

 • De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.
 • Donderdag 14 oktober, 13.00-14.30 in Teams.

Klik hier om je aan te melden

Meer over de bijeenkomst

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken met diverse partijen in de stad is een hele kunst. Dat lukt onderzoekers, docenten, studenten en de stad steeds beter. Tijdens deze DHDD sessie delen docent-onderzoeker Judith van Vliet (Hogeschool Inholland) en onderzoekers Anne Steenbakkers en Cathelijne Mieloo (De Haagse Hogeschool) hun ervaringen. Een student en Strategisch Adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) delen hun perspectief. Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod. De sprekers gaan met het publiek in gesprek. In breakoutrooms is ruimte voor ontmoeting.

Sprekers

Vlnr: Judith van Vliet, Anne Steenbakkers, Cathelijne Mieloo, Arie Opstelten.

Een korte introductie:

 • In het project  Koplopers kregen ervaringsdeskundige jongeren de ruimte om zelf vorm te geven aan de activiteiten die zij ontwikkelden en uitvoerden. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van psychisch kwetsbare jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. Docent-onderzoeker Judith van Vliet deed onderzoek naar de samenwerking binnen het project. Zij vertelt hoe je nou écht gelijkwaardig samenwerkt met de doelgroep. Het project Koplopers heeft vanwege deze samenwerking een  ZonMw- Parel ontvangen.
 • Cathelijne Mieloo is senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de ouders, jongeren en ook studenten betrokken worden, waaronder het kwalitatief cliëntenervaringsonderzoek. Het doel van het kwalitatieve CEO is om verdiepende informatie te verzamelen van ouders en jeugdigen als input voor verbetering van beleid of aanpak. In de uitvoering van dit onderzoek zijn studenten nauw betrokken, waarover de opdrachtgevers uit het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en de gemeente Leidschendam-Voorburg erg enthousiast zijn.
 • Anne Steenbakker is ook onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de doelgroep in de stad betrokken wordt, zoals de aanpak van huiselijk geweld in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Hierin is een aparte focusgroep opgezet voor ervaringsdeskundigen, die enthousiast en kritisch meedenken met de professionals. Daarnaast betrekt Anne in verschillende onderzoeken studenten, zoals bij de Haagse Kansrijke Start.
 • Strategisch adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) is betrokken bij samenwerkingen tussen onderwijs, wetenschap en de gemeente. Dit heeft o.a. geresulteerd in de nieuwe minor Zorgcoördinatie van De Haagse Hogeschool en regionale doorontwikkeling van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Tevens geeft hij vorm aan de organisatie van gemeentelijke betrokkenheid bij de Regionale kenniswerkplaats SAMEN.

Den Haag Draait Door:

Den Haag Draait Door (DHDD) is een talkshow over leren in de stad, georganiseerd door de partners binnen de City Deal Kennismaken Den Haag (CDKM). Sinds 2019 werken De Haagse Hogeschool, Inholland, de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag in de CDKM aan het versterken van de connecties tussen hoger onderwijs en de stad. DHDD is een van de manieren waarop we ervaringen en lessen die geleerd worden op een gestructureerde manier met elkaar delen.

Leeratelier Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden 28 oktober

Op 28 oktober organiseert Werkplaats Sociaal Domein Leiden en Den Haag het Leeratelier Samen praktisch leren armoede bij kinderen signaleren. Het vindt plaats bij Hogeschool Leiden, 15-17 uur.

Dit verdiepende leeratelier gaat over het signaleren en bestrijden van armoede en schulden bij gezinnen in de regio Leiden & Den Haag. Hoe kan je als hulpverlener signalen zo vroeg mogelijk oppakken? Welke hulpmiddelen heb je daarvoor ter beschikking? En hoe kun je het idee van een leergemeenschap met collega’s uit andere disciplines praktisch en effectief inzetten om vooral ook sámen te kunnen signaleren?

Dit leeratelier is bedoeld voor professionals, vrijwilligers, managers, gemeentelijke ambtenaren, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, cliënten en onderzoekers die zich bezighouden met armoede en schuldhulpverlening. Het doel van het leeratelier is om te inspireren, maar vooral ook praktisch met een signaleringstoolkit aan de slag te gaan en met casuïstiek te werken in een leergemeenschap.

Ga naar de website van Hogeschool Leiden voor meer informatie en aanmelden.

Contact

Het leeratelier wordt georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Voor meer informatie:

Ronald Schurer (trekker leernetwerk Armoede en Schulden, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden)
schurer.r@hsleiden.nl

of

Wiep Staal (projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden)
staal.w@hsleiden.nl

Kennisvouchers nog aan te vragen tot 9 december

ZonMw heeft dit jaar kennisvouchers van maximaal € 10.000,- beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gemeenten, jeugdorganisaties en opleidingsinstellingen kennis die is opgedaan bij de werkplaatsen jeugd toepassen in de eigen organisatie.

Voorbeelden van kennisproducten zijn de Workshop: in gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap en de Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag. Kijk voor alle 15 kennisproducten in de kennisetalage op de website van Werkplaatsen Jeugd.

Het aanvragen van de kennisproducten gaat in samenwerking met de aanbiedende werkplaats opstellen van een aanvraag. Hierbij wordt het ‘eerst komt-eerst maalt’-principe gehanteerd. Meer informatie en de voorwaarden tref je in de subsidieoproep.

Vragen? Neem contact met ons op via info@werkplaatssamen.nl.