Van Scheiden Zonder Schade RegioLab naar leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties Meer weten? Lees het E-magazine!

Binnen het landelijk programma Scheiden Zonder Schade (hierna programma SzS), fungeerden tot en met december 2021 de regio’s Haaglanden, Holland-Rijnland en Midden Holland als ‘RegioLab Den Haag’.

Het betrof een regionale samenwerking door vertegenwoordigers van de Rechtbank, advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, GI’s, het ministerie en gemeenten (preventie, lokaal team), gericht op het beperken van schade bij kinderen als gevolg van complexe scheidingen. Wegens de ervaren meerwaarde is in vervolg op het RegioLab een leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties vormgegeven. TNO-onderzoeker, Mariska Klein Velderman werd door gemeente Den Haag gevraagd om kwartiermaker te zijn voor dit leernetwerk. De opbrengsten van de opstartfase van het leernetwerk zijn beschikbaar in dit E-magazine.

Dus:

  • Wil je meer weten over het belang van een dergelijk leernetwerk?
  • Over de opbrengsten van het RegioLab of dit leernetwerk Kind en Complexe Ouderrelaties als onderdeel van Werkplaats SAMEN?
  • Ben je nieuwsgierig naar het inzetten van ervaringskennis in een dergelijk netwerk?
  • Of wil je zelf een dergelijk leernetwerk vormgeven en op zoek naar kennis en ervaringen over de opstartfase?

Lees erover in dit E-magazine!

E-magazine vervolg Scheiden zonder Schade – RegioLab Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht uitgave
mei 2022

Project De Specialist Dichterbij – Factsheet Partnerschap tussen professionals en gezinnen

In het project De specialist dichterbij volgen we vijf integraal specialistische teams en beschrijven we de werkwijze, werkzame en belemmerende elementen uit observaties en interviews. Om een leer- en verbeterproces in de praktijk te stimuleren, koppelen we deze bevindingen aan bestaande kennis en reflecteren we hierop in leersessies met gemeenten, praktijkorganisaties, professionals en oudervertegenwoordiging.

Na de succesvolle bijeenkomsten over partnerschap tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals; partnerschap tussen professionals stond deze vierde leersessie (maart 2022) in het teken van het thema partnerschap tussen professionals en gezinnen. Deze factsheet is een weergave van de bevindingen uit het onderzoek en leersessie 4.

Factsheet Partnerschap tussen professionals en gezinnen – De specialist dichterbij

 

 

 

 

 

Symposium GGZ Rivierduinen Jong: ‘Tijd om het systeem te ontregelen! Zijn we nog wakker?’

9 juni organiseert GGZ Rivierduinen Jong een symposium met als thema ‘Tijd om het systeem te ontregelen! Zijn we nog wakker?’

Het wordt gehouden in ECC in Leiden van 13.00 tot 18.00 uur. Het programma:

13.00 – 13.30 uur Inloop
13.30 – 15.00 uur Keynote sprekers
15.30 – 16.05 uur Workshop ronde 1
16.15 – 16.50 uur Workshop ronde 2
17.00 – 17.30 uur Plenaire terugblik en afsluiting
17.30 – 18.30 uur Ontspannen reflectie en netwerken

Alles over de inhoud van het programma en de nationale en internationale sprekers zoals Elina Marjamäki uit Finland en social media expert Kirsten Jassies lees je via: ‘Tijd om het systeem te ontregelen! Zijn we nog wakker?’ Ook vind je daar meer informatie over hoe je je aanmeldt.

Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp van Haagse Hogeschool

Vanuit de Haagse Hogeschool (Kenniscentrum GUTS, lectoraat Jeugdhulp in Transformatie, lector Rob Gilsing) en KIS (kennisplatform Inclusief Samenleven, Hans Bellaart)
zijn er vanuit leernetwerken – bestaande uit deelnemers vanuit (in) formele organisaties Jeugdhulp-tools ontwikkeld. Deze verspreiden wij nu verder de wijde wereld in.
Dit natuurlijk met als doel om diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp in de regio Haaglanden (meer) vanzelfsprekend en duurzaam te maken.

De tools zijn te downloaden via Toolkit Diversiteitsensitief werken in de jeugdhulp.

Deel ze gerust met collega’s en in je netwerk. De tools worden via allerlei kanalen verspreid zodat ze bij zoveel mogelijk jeugd- en gezinsprofessionals terecht komen.
De feedback die mogelijk binnenkomt, wordt verzameld voor eventuele aanpassing van de tools.

Vragen of feedback? Neem contact op met Tamara Bos via t.bos@hhs.nl.

Leeratelier Armoede & Schulden – Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden organiseert 7 juni, 15-18 uur, op de Hogeschool Leiden het Leeratelier Armoede en Schulden:

Hoe maak je contact bij verborgen en langdurige schulden?
Perspectief op handelingsverlegenheid bij professionals

Het zal gaan over het doorbreken van handelingsverlegenheid bij professionals. Dit als aanzet tot het verhelpen van langdurige – en vaak verborgen – armoede bij mensen die zich langer dan vijf jaar in een wanbetalingsregeling bevinden.

Het leeratelier is bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers, vrijwilligers, studenten, docenten en andere geïnteresseerden in het onderwerp.
Deelname is gratis. Je kan je nu al aanmelden door een mail te sturen onder vermelding van je naam, organisatie en je functie. Dit mag naar Wendy van Lienden: lienden.van.w@hsleiden.nl

Meer informatie zie Uitnodiging Leeratelier Armoede en Schulden.

15 jaar JES Rijnland – het magazine

Naar aanleiding van het 15-jarig jubileum van JES Rijnland, heeft JES Rijnland een digitaal magazine uitgegeven ‘Gelijke kansen maak je samen’. Het is een magazine vol prikkelende bijdragen van betrokkenen bij JES Rijnland. Onder meer van scholen, onderzoekers, vrijwilligers en bestuurders.

Gelijke kansen maak je samen – JES Rijnland

Leernetwerk Integraal Werken zoekt stagiair!

Ben jij op zoek naar een stage en heb je interesse in het doen van praktijkgericht onderzoek naar integraal (domeinoverstijgend) werken in de jeugdhulp? Dan zoeken wij jou! Het Leernetwerk Integraal Werken is een plek waar samen met beleidsmedewerkers van gemeenten, managers van praktijkorganisaties, professionals, onderzoekers, docenten en ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan vraagstukken rond integraal werken.

Vanaf september zijn wij op zoek naar een Stagiair integraal werken in de jeugdhulp. Wat ga je doen?

  • Afnemen van interviews met professionals en beleidsmakers.
  • Bijwonen van leernetwerkbijeenkomsten en het uitwerken en analyseren daarvan.
  • Actief samenwerken met praktijkpartners om ontwikkelde hulpmiddelen in de praktijk te
    toetsen (implementatieproject)

Kijk hier voor de gehele vacaturetekst. Vragen? Neem contact op met Eline Heek, trekker van het Leernetwerk.

Gezin aan Zet organiseert webinars bij jb Lorenz

Tot december 2021 stelde ZonMw kennisvouchers beschikbaar. Hiermee konden gemeenten, jeugdorganisaties en opleidingsinstellingen kennis die is opgedaan bij de werkplaatsen jeugd toepassen in de eigen organisatie.

De kennisvoucher is inmiddels goed besteed door jb Lorenz in samenwerking met Gezin aan Zet. Er zijn twee webinars Bouwstenen van evalueren voor jeugdprofessionals georganiseerd voor beleidsmakers en professionals uit het sociaal domein over de bouwstenen van evalueren (www.bouwstenenevalueren.nl).

Doel was om een breder publiek kennis te laten maken met de opbrengst van het project Gezin aan Zet. De webinars zijn voor de geïnteresseerden ook terug te zien via de Academie Sociaal Domein.

Andere voorbeelden van kennisproducten zijn de Workshop: in gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap en de Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag. Kijk voor alle  kennisproducten in de kennisetalage op de website van Werkplaatsen Jeugd.

Leernetwerk Normaliseren – Vieren opbrengsten

Tijdens de bijeenkomst van het Leernetwerk Normaliseren op 6 april jl., is door het leernetwerk stilgestaan bij de opbrengsten van het Klein-maar-fijn project: visie normaliseren (LNW NOR), de verslagen literatuurverkenning en groepsgesprekken.

Onderling zijn ideeën voor het verder verspreiden van deze opbrengsten besproken. Om de ontwikkelde visie verder te vertalen naar beleid en beroepspraktijk, is kritisch gekeken naar de huidige omvang en samenstelling van het leernetwerk. Tijdens de bijeenkomst op 8 juni maakt het leernetwerk een keuze voor hoe het leernetwerk voort te zetten; huidige vorm, per regio of maximaliseren aantal gemeenten, rest neemt deel in de schil.

In de onderstaande factsheet tref je alles van de bijeenkomst van 6 april bij elkaar.

Bijeenkomst Leernetwerk Normaliseren 6 april 2022

 

SAMENwerken Leernetwerken & gemeenten

Bij SAMEN werken we aan de hand van leernetwerken aan leren en ontwikkelen en innoveren. Drie daarvan zijn Normaliseren, Integraal Werken en Kwetsbare Gezinnen. Hoe we met onze leernetwerken meer van betekenis kunnen zijn voor gemeenten, bespraken we met (vertegenwoordigers van) gemeenten uit onze regio op 23 maart.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Leernetwerk Normaliseren en werd gehouden op De Haagse Hogeschool. In onderstaande factsheet tref je de belangrijkste punten van die ochtend aan.

SAMENwerken Leernetwerken en gemeenten