Meld je aan voor de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Dinsdag 12 januari is de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. In interactieve sessies onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaar je de urgentie van gelijkwaardige samenwerking en gaan we het gesprek aan over de dilemma’s die we daarin tegenkomen. Ook spreken deskundigen van TNO en GGD Hollands Midden over thema’s als ervaringskennis versus ervaringsdeskundigheid en de verschillende rollen van ervaringsdeskundigen.

Dus, ben jij als praktijkprofessional, onderwijsvertegenwoordiger, gemeenteambtenaar, beleidsmedewerker of onderzoeker op zoek naar toepasbare do’s en don’ts in het samenwerken met ouders en jongeren? Van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden ga je naar Verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. Graag tot dan!

Eerste versie framework Leren en implementeren in samenwerkingsverbanden in de zorg voor jeugd beschikbaar!

Een framework waarin leren, implementeren en samenwerken in leernetwerken samenkomen, dat is geen makkelijke opgave. Binnen het project Leren & implementeren hebben we als basis een framework voor samenwerkingsverbanden in de publieke gezondheidzorg gekozen (zie Coalitions and Partnerships in Community Health door Butterfoss, 2007). Dit framework is doorontwikkeld naar werkplaatsen-jeugd en leernetwerken in de zorg voor jeugd.

Ook hebben we in het framework meer aandacht besteed aan het concept leren. Bij elk deelelement zijn uitgangspunten geformuleerd en werkzame elementen weergegeven. Dit framework wordt de komende vier jaar verder ontwikkeld en aangevuld met kennis en praktijkervaringen binnen SAMEN.

De begeleidingsgroep van het project Leren en implementeren is voor de eerste keer bijeengekomen. Leden zijn Karlijn Stals (NJi; implementatiekundige), Wiep Staal (Hogeschool Leiden; projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein) en Chris Wallner (Hogeschool Leiden; expert leernetwerken). Doel was het bespreken van de eerste versie van het framework Leren en implementeren in leernetwerken.

De leden waren positief over de relevantie en toepasbaarheid van het concept framework voor leernetwerken in de zorg voor jeugd. Een van de belangrijkste adviezen is het verder uitwerken van het concept leren. De projectleden nemen dit advies over.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier het framework Leren en implementeren in samenwerkingsverbanden in de zorg voor jeugd.