Nieuwsbrief Programma Scheiden zonder Schade – Regiolab Den Haag

In de nieuwsbrief van Scheiden zonder Schade – Regiolab Den Haag wordt je bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het regiolab. Deze keer: 

  • Pilot gezinsvertegenwoordiger
    • Casus met eerste ervaringen
  • Pilot Gezamenlijke Toegang Ouders, Rechtbank
  • Deskundigheidsbevordering
  • Onderzoek triage

De hele nieuwsbrief lees je hier: Nieuwsbrief Programma Scheiden zonder Schade

In twee regiolabs binnen het programma Scheiden zonder Schade wordt door diverse partijen gewerkt aan een nieuwe scheidingsaanpak aan de hand van de kernpunten:

  • Conflicten en juridische strijd voorkomen
  • Bevorderen dat de (ex)-partners en hun familie- en kennissenkring problemen kunnen oplossen;
  • Vroegtijdige hulp en begeleiding aan gezinnen mogelijk maken.

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ gelanceerd

Mooi nieuws! Werkplaats SAMEN lanceerde deze week samen met ZonMw en de andere werkplaatsen jeugd het magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van ZonMw.

Als werkplaatsen gaven we de afgelopen jaren een ‘boost’ aan innovatieve jeugdhulp, gelijkwaardig samenwerken en onderzoek met maatschappelijke impact. Het magazine zoomt in op de opbrengsten van de werkplaatsen. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar zij bij betrokken waren. Zoals bijvoorbeeld Gezin aan Zet: passende hulp op elk niveau.

Ook de inzichten die de samenwerkingspartners hebben opgedaan gedurende het traject hebben een plaats gekregen in de publicatie. Onder ‘Leren van samenwerking’ lees je bijvoorbeeld wat het van betrokkenen vergt om een werkplaats te starten en hoe je echt gelijkwaardig samenwerkt met ouders en jongeren.

Veel leesplezier!

Online Leeratelier Armoede – Hogeschool Leiden Werkplaats Sociaal Domein

Voor hulpverleners, vrijwilligers, managers, gemeentelijke ambtenaren, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, cliënten en onderzoekers die zich bezighouden met armoede en schuldhulpverlening organiseert Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden het Online Leeratelier Armoede.

Op donderdag 3 juni 15-17 uur vindt het programma online plaats via Microsoft Teams. Aanmelden kan tot en met maandag 24 mei via deze link.

Het thema is ‘Armoede: vraag jíj ernaar? En wat doe je dan?’. De bijeenkomst gaat over het signaleren en bestrijden van armoede en schulden in de regio’s Leiden en Den Haag. Tijdens het leeratelier word je geïnformeerd over hoe je mensen kan bereiken na het ontvangen van een signaal over schuldenproblematiek.

Save the date Jaarconferentie 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen

Benieuwd wat de Werkplaats SAMEN het afgelopen jaar heeft bereikt? Zet de datum van de jaarconferentie alvast in je agenda en kom ook!

Wat Jaarconferentie Werkplaats SAMEN
Wanneer Donderdag 16 september
Tijd 13.30-16.30 uur
Waar Online, Hogeschool Leiden
Voor Iedereen die ervaring heeft met of interesse voor de zorg voor jeugd

Oproep van coördinator Noortje Pannebakker

Integraal werken in de jeugdhulp – Promotie Laura Nooteboom

Op 22 april aanstaande om 15.00 uur verdedigt Laura Nooteboom van LUMC Curium haar proefschrift ‘Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals’ aan de Universiteit van Leiden. De promotie is online te volgen.

Het proefschrift van Laura Nooteboom is gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk Gezin aan Zet. Laura is namens LUMC Curium trekker van het Leernetwerk Integraal Werken.

Laura: “Integraal werken voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek laat zich moeilijk organiseren. Ik heb onderzoek gedaan naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp.

Wat voor hen wel, of juist niet werkt hebben we bekeken vanuit verschillende perspectieven: een systematisch literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek met professionals uit de jeugdhulp en kwalitatief onderzoek met ouders uit kwetsbare gezinnen.

Een bijkomend doel was de begeleiding van professionals uit lokale jeugdteams in evalueren en reflecteren, om zo gezamenlijk leren en een integrale aanpak te verbeteren. Het promotieonderzoek heeft geleid tot een overzicht van werkzame en belemmerende elementen met concrete aanbevelingen voor praktijk, beleid, organisaties, en onderwijs om gezamenlijk en al lerende integraal werken verder te ontwikkelen.”

Interesse in de online versie van het proefschrift? Mail dan naar: l.a.nooteboom@lumc.nl

Save the date: 27 september Voor de Jeugd Dag

Door VNG Connect, het Nederlands Jeugdinstituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 27 september 2021 de negende editie van de Voor de Jeugd Dag georganiseerd. Dit jaar staat deze in het teken van Mentaal welbevinden.

Deze online editie wordt georganiseerd voor ouders en jongeren, zorgprofessionals en medewerkers van gemeenten. Heb je zelf een idee voor invulling van het programma, zoals een best practice, workshop of discussievoorstel, dan kun je dat indienen tot en met woensdag 7 april 09.00 uur.

Inschrijven kan vanaf augustus. Meer informatie vind je op de website Voor de Jeugd.nl.

Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen: Betekenis kwetsbaarheid en menselijke verbinding

Tijdens de bijeenkomsten van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen komen een aantal vragen steeds terug, namelijk: wat is kwetsbaarheid eigenlijk en wie bepaalt of gezinnen kwetsbaar zijn? Het gezin zelf, de hulpverlening of gemeenten? En hoe maken we toekomstig professionals in de zorg voor jeugd bewust van nut en noodzaak van menselijke verbinding?

De bijeenkomst van het leernetwerk op 5 februari jl. stond in het teken van het uitwerken van al deze vragen tot een Klein-maar-Fijnproject. In dit project proberen we door middel van een kort onderzoek onder jongeren, ouders, hulpverleners en gemeentelijke beleidsmakers antwoorden te formuleren. Daarnaast verzorgen wij samen met ervaringsdeskundigen een korte lessenserie voor studenten van de bachelor Sociaal Werk en master Jeugdzorg van Hogeschool Leiden, waarbij dieper wordt ingegaan op het leggen en onderhouden van relaties met kwetsbare gezinnen.

Lees in deze factsheet van de bijeenkomst van 5 februari van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen meer.

Aanmelden voor de bijeenkomst 27 mei
Meer lees je op de pagina van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Verdediging proefschrift Understanding care use by children with complex problems

Op dinsdag 2 maart verdedigt Noortje Pannebakker, coördinator van de Werkplaats SAMEN, haar proefschrift Understanding care use by children with complex problems. De promotieplechtigheid start stipt om 13.45 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Je kunt de plechtigheid volgen via deze live stream van de Universiteit Leiden.

Het doel van het promotieonderzoek was het vergroten van de kennis over de zorg van kinderen met (een risico op) complexe problemen en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor het verbeteren van deze zorg. Het proefschrift is gebaseerd op twee onderzoeken die uitgevoerd zijn binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk:

Wil je meer lezen? Op deze pagina van onze website hebben we alle informatie voor je bij elkaar gezet. Laat hier ook je persoonlijke bericht voor Noortje achter in het online gastenboek.

Meld je aan voor de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Dinsdag 12 januari is de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. In interactieve sessies onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaar je de urgentie van gelijkwaardige samenwerking en gaan we het gesprek aan over de dilemma’s die we daarin tegenkomen. Ook spreken deskundigen van TNO en GGD Hollands Midden over thema’s als ervaringskennis versus ervaringsdeskundigheid en de verschillende rollen van ervaringsdeskundigen.

Dus, ben jij als praktijkprofessional, onderwijsvertegenwoordiger, gemeenteambtenaar, beleidsmedewerker of onderzoeker op zoek naar toepasbare do’s en don’ts in het samenwerken met ouders en jongeren? Van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden ga je naar Verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. Graag tot dan!

Aanvraag Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling gehonoreerd

ZonMw heeft de subsidieaanvraag Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling gehonoreerd. De aanvraag is gedaan binnen het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis – Onderzoek naar professionele norm/ kennisverwerving.

We weten dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling hun handelen beïnvloedt. Maar hoe, daarover is weinig bekend.

Samen met studenten, professionals en (ex-)cliënten onderzoeken we of en hoe we de ervaringskennis van professionals kunnen benutten. Dit door eerst een literatuurstudie te doen, dan een korte vragenlijst uit te zetten onder (toekomstige) praktijkprofessionals en door het houden van verdiepende interviews en enkele focusgroepen. De bevindingen toetsen we in een expertbijeenkomst.

Dit samen leidt tot een handreiking voor praktijkinstellingen voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld. Ook komen we tot een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Dit project wordt uitgevoerd door TNO en De Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en cliëntorganisaties. Lees meer over het project Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling op onze projectpagina.