ZonMw Subsidieoproep beter signaleren en bereiken van kwetsbare gezinnen

Tot 27 oktober 14.00 uur kan bij ZonMw een aanvraag ingediend worden voor de subsidieoproep Wat werkt bij het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? Deze oproep maakt onderdeel uit van het programma Wat werkt voor de jeugd en heeft als doel het vergroten en toepassen van kennis over wat werkt bij het signaleren en bereiken van kwetsbare gezinnen.

Lees meer op de website van ZonMw.

Platform werken met multiproblematiek

Op platformmultiproblematiek.nl van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut worden kennis en ervaringen gedeeld over het werken met multiproblematiek.

Dit platform richt zich met name op professionals. Je vindt er onder meer verhalen van gezinnen, kennis over de aanpak van complexe problemen en kennis en werkwijzen ten aanzien van beleid en regels.

Terugblik bijeenkomst Leernetwerk Kwetsbare gezinnen

Als iemand anders al besloten heeft dat je kwetsbaar bent, wat is daarvan het effect op toegang tot zorg? Wie moeten samenwerken en wat zijn best practices? Hoe komen we tot een werkwijze of een systeem dat betaalbaar is? Binnen het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen leren we dat van elkaar.

Op 19 mei hebben we in twee bijeenkomsten kwetsbaarheid benaderd vanuit het perspectief van ouders, jongeren, praktijkprofessionals, onderzoekers, hogescholen en gemeenten. Dit ter voorbereiding op onze start in september. Daarbij kwam ook het thema vinden en gevonden worden als hulpverlener aan bod. Verder hebben we vastgesteld dat er drempels zijn voor het vragen om hulp door beeldvorming en gêne. Wil je aansluiten als professional en vertrouwen opbouwen, dan heb je tijd nodig.

Bovendien is sprake van verschillende vindplaatsen; waar vind je elkaar en waarheen zet je de eerste stap? Weet je als gezin, als je bedacht hebt hulp te kunnen gebruiken, waar je passende hulp kan vinden? En communiceren wij als hulpbieders helder genoeg?

In september/oktober organiseren we weer een bijeenkomst rondom deze thema’s. Lees meer op de pagina Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Wil jij ook meedoen? Neem dan contact met ons op! info@awsamen.nl