Op de digitale zeepkist bij LNW Kwetsbare Gezinnen

Uit het onderzoek dat het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen heeft uitgevoerd naar de vragen ‘Wat is kwetsbaarheid en hoe vinden we kwetsbare gezinnen?’ en ‘Hoe bouwen we aan een relatie met kwetsbare gezinnen?’ zijn een zestal aanbevelingen naar voren gekomen (zie factsheet). Met deze aanbevelingen in de hand willen we iedereen uitnodigen ideeën en plannen voor verandering in/ verbetering van de hulp aan kwetsbare gezinnen kort (5 minuten) te presenteren ‘op de digitale zeepkist’ van het leernetwerk.

Wanneer Woensdag 15 december
Tijd 13.00-15.00 uur
Waar Online, link ontvang je na aanmelding
Voor iedereen die ervaring heeft of interesse voor het onderwerp Kwetsbare Gezinnen in het kader van de zorg voor jeugd
Aanmelden Mail info@werkplaatssamen.nl

We praten verder over buffers, veerkracht en de rol van omgevingsfactoren op kwetsbare gezinnen. Meer over het leernetwerk lees je op onze pagina LNW Kwetsbare Gezinnen.

Meer over alle activiteiten van SAMEN binnen dit thema lees en zie je bij Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen.

 

Vacature Senior Onderzoeker Jeugdhulp in Transformatie bij de Haagse Hogeschool

Bij de Haagse Hogeschool – lectoraat Jeugdhulp in Transformatie – zijn ze op zoek naar een Senior Onderzoeker. Dus heb jij ervaring met praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken in de jeugdhulp en het sociale domein? Wil je onderdeel worden van een lectoraat samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek verricht naar jeugdhulp en alles wat daarmee samenhangt? Lees dan verder op de website van de Haagse Hogeschool. Solliciteren kan tot 12 december a.s.

 

 

Ruth Spijkerboer over haar rol als vertrekkend trekker Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Ruth Spijkerboer, Hogeschool Leiden, gaat onderzoeken welke bijdrage moreel beraad kan leveren aan versterking van cliëntregie en cliëntparticipatie in de jeugdzorg. In een moreel beraad bespreken deelnemers gestructureerd een ethische kwestie in hun werk. Voor dit onderzoek heeft Ruth een postdoc beurs toegekend gekregen.

Dit betekent dat Ruth afscheid van ons neemt als Leernetwerktrekker van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Hoe heeft ze die rol ervaren en wat neemt ze daarvan mee? We spraken haar hierover.

Het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Leernetwerktrekker Ruth Spijkerboer

Het leernetwerk is gestart in de periode dat we alleen online bij elkaar konden komen. Dat was schakelen en vroeg een bijzondere benadering volgens Ruth. Zo heeft zij met iedereen die wilde deelnemen aan het leernetwerk in de eerste periode aparte afspraken gemaakt om te vragen naar hun motivatie beweegredenen en verwachtingen. “Dat waren hele leuke, waardevolle gesprekken. Ik ben erg onder de indruk van iedereen, deelnemers aan het leernetwerk zijn enorm gedreven.”

Toch was het de eerste periode ook voor Ruth zelf zoeken naar hoe ze haar rol als trekker in ging vullen. Een deel van de inhoud van het leernetwerk ligt vast in de aanvraag maar het leernetwerk bepaalt die invulling ook zelf. Daarin heeft Ruth geprobeerd een (midden)weg te vinden.

Luisteren

In het project Samen-werken, Samen-leren heeft Ruth ervaren dat wij onvoldoende weten wat cliënten willen. “We spreken graag van eigen regie, maar ondertussen blijft dat lastig.” Daarom is het erg goed dat in het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen twee ExpEx en een ouder in de kern deelnemen. Zij brengen belangrijke informatie en ervaringen in.

Mensen die in de zorg voor jeugd aan de slag gaan, worden daar minimaal vier jaar voor opgeleid. Wanneer je begint als praktijkprofessional, heb je daardoor veel in structuren leren denken. Dit kan het tijd nemen voor goed luisteren in de weg zitten. “En dat is gek”, aldus Ruth. “We spreken met grote begrippen als ‘veiligheid’, ‘participatie’ en ‘eigen regie’, maar wat bedoelen we daar nou mee? het blijkt dat we allemaal vanuit onze eigen achtergrond verschillende betekenissen geven aan die begrippen.”

Omdat allen, cliënten en professionals, deze begrippen anders interpreteren en invullen in specifieke situaties, kunnen fricties ontstaan over wat gedaan moet worden of over wie welke verantwoordelijkheid moet nemen. Het is daarom erg belangrijk naar elkaar te luisteren, niet in de laatste plaats naar de cliënten zelf. Vandaar dat Ruth blijft benadrukken hoe belangrijk het is om te luisteren naar cliënten en echt met hen in contact te komen.

Luisterpraktijk en luisterabstractie

Tegelijkertijd blijkt ook weer in het leernetwerk hoe moeilijk het is om het echte contact aan te gaan. Dit door de complexiteit van jeugdzorg en het ontbreken van ruimte zonder terughoudendheid met elkaar te praten over wat het goede is om te doen. Hoe we professionals moeten faciliteren in het goed doen van hun werk, is ontzettend ingewikkeld. De kwaliteit moet gewaarborgd worden en dat zit vooral deels in de context, en deels in het gesprek dat gevoerd wordt over wat het goede is om te doen wanneer die context niet voldoende duidelijk maakt wat je moet doen in een concrete situatie. De context, wetten en methodische richtlijnen, maken duidelijk wat het goede is om te doen volgens de overeengekomen professionele standaard. Daarbij, of misschien wel allereerst, is het heel belangrijk om goed te luisteren naar wat cliënten zelf zeggen, om zo goed te begrijpen wat ze bedoelen en samen het gesprek aan te kunnen gaan over wat het goede is om te doen.

“Ik ben uit op het verzamelen van verhalen, van cliënten en in de wetenschap.” Ruth is daarbij vooral geïnteresseerd in de verhouding tussen die verhalen en de abstractie. “Dus als ik iets wil zeggen als wetenschapper, moet ik dat doen op een manier waarop de cliënt er iets mee kan.”

Georganiseerd luisteren

Voor het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen betekent dit dat je goed moet kijken hoe je het verder gaat organiseren en wel op zo’n manier dat we moeten samenwerken. En niet alleen op het bepalen van onderwerpen maar structureel. Ook moet het leernetwerk een plek zijn waar het leren van en met elkaar een centrale plek inneemt.

Vandaar dat Ruth denkt dat het goed is om het leren in de organisatiestructuur van het leernetwerk op te nemen zodat dit aspect niet te vrijblijvend is. Bijvoorbeeld door daarbij een keuze te maken voor een werkvorm waarin we het beter leren van elkaar faciliteren, denk daarbij aan intervisie of moreel beraad.

Binnen de leernetwerken van SAMEN is een grote mate van goodwill, heeft Ruth ervaren. De kunst is die om te zetten naar continuïteit in de kwaliteit, dat is volgens Ruth de stap die we na één jaar van elkaar leren kennen moeten zetten. En blijven luisteren.

De uitdaging aangaan

“Misschien heb ik mijn werk gemaakt van dat wat ik het moeilijkst vind: luisteren. Ik ben daar bewust mee bezig en ik vind het heel lastig. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik zo bezig ben met die uitdaging, in welke rol dan ook.”

Lees meer over het onderzoek van Ruth naar de bijdrage die moreel beraad kan leveren aan de cliëntregie in de jeugdzorg op de website van Hogeschool Leiden: Onderzoek naar bijdrage Moreel Beraad aan het omgaan met morele dilemma’s rond cliëntregie | Nieuws (hsleiden.nl)

 

Professionele moed: Wat is het en hoe toon je het?

Experts binnen de jeugdzorg en het sociaal domein krijgen dagelijks te maken met niet-alledaagse problemen. Zij zijn de aangewezen personen om op te treden bij bijvoorbeeld huiselijk geweld of schuldproblemen. Daarvoor is moed en doorzettingsvermogen nodig. Tijdens het congres ‘Professionele moed’ op 16 november 2021 verkenden deze professionals samen met studenten, docenten, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en beleidsmedewerkers het thema Professionele Moed in de jeugdzorg en het sociaal domein. Wat is het en wat heb je nodig om het te tonen?

Wat heb je nodig om professionele moed te tonen?

Het was een zinvol congres met betrokken professionals die een bijdrage willen leveren aan het versterken van de samenhang tussen het sociaal domein en de jeugdhulp. Het congres begon met een tweegesprek tussen Chris Kuiper en Suzan van der Pas, lectoren van Hogeschool Leiden en boegbeelden van Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen (Werkplaats SAMEN) en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag-Leiden. Zij interviewden elkaar over de betekenis van professionele moed in deze tijd in de jeugdhulp en het sociaal domein. De vraag die ze hierbij stelden was: wat heb je nodig om professionele moed te tonen?

Vervolgens nam Jet Bussemaker, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden en ook voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het woord. Zij vertelde de deelnemers haar ervaringen over het tonen van professionele moed op het niveau van het management. Jet wees daarbij op veerkrachtig organiseren bij een crisis en van lineair naar adaptief sturen.

Om het plenaire deel terug te kijken ga je naar de website van Hogeschool Leiden.

Workshops congres Professionele Moed

Tijdens de interactieve workshops werden goede praktijkvoorbeelden, inzichten en praktische vaardigheden gegeven op de vragen: Hoe voorkom je dat kinderen uit kwetsbare gezinnen een ontwikkelingsachterstand krijgen? Hoe maak je contact met een gezin dat teleurgesteld is in de hele wereld? Hoe bereik je deze gezinnen überhaupt? Wat is je “basishouding”? Hoe werk je samen met andere professionals? Wat te doen met huiselijk geweld? En wat kun je als professional nu al anders doen in je dagelijkse werkpraktijk?

Het kind of de rekening

Filmmaker Jan Stap sloot af met het tonen van zijn documentaire Het kind of de rekening: goede hulp. Om erachter te komen wat een goede hulpverlener is spraken de makers van deze documentaire met veel hulpverleners en ervaringsdeskundige jongeren.

Presentaties

Hier kun je de presentaties die gegeven zijn raadplegen.

Vragen? Neem contact met ons op!

Boegbeeld leernetwerk Chris Kuiper

In gesprek met Chris Kuiper over zijn oratie “Zeno’s paradox: Luister als het stil blijft”

Chris Kuiper, boegbeeld van het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen bij SAMEN, houdt op 22 oktober zijn oratie “Zeno’s paradox: Luister als het stil blijft”. Een mooie aanleiding om nader met hem in gesprek te gaan over zijn ervaringen bij SAMEN, en wat hij daarvan meeneemt in zijn oratie als bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen.

“Simpel”, zegt Chris, “de drie uitgangspunten in mijn oratie zijn ook de drie dingen die ik heb ingebracht of aangescherpt bij SAMEN.” Deze drie punten zijn:

  1. Evidence based practice
  2. Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming
  3. Veerkracht

Evidence based practice

Sinds eind jaren ’90 is Chris al bezig met evidence based practice waarbij het er bij hem om gaat dat er zowel zorgvuldig als expliciet gebruik wordt gemaakt van bewijsmateriaal in het handelen in de zorg met gezinnen. “Kennis is tijdelijk”, benadrukt Chris. Dit betekent dat het huidige beste bewijs morgen anders kan zijn. Vandaar dat je moet blijven zoeken naar het huidige beste bewijs .

Bewijsmateriaal is een samenstelling van wat er is bewezen; wat is professionele kennis, ervaringskennis, wetenschappelijke kennis. Deze ideeën van verschillende soorten kennis en de evidence based practice zijn ontstaan halverwege de jaren ’90. Dit kun je volgens Chris zien als een voorloper van het huidige ‘BOPOG’ (Beleid, Onderzoek, Praktijk, Onderwijs, Gezinnen) zoals die vertegenwoordigd zijn bij SAMEN.

Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming

“Ik ga ervanuit dat je als professional besluiten neemt met iemand en niet voor iemand”, zegt Chris over gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. En die besluiten worden genomen in een bepaalde context. Als voorbeeld noemt hij zijn eigen jeugd. Chris is opgegroeid in Twente en later in Groningen. Dat is een hele andere wereld dan Leiden. “Wat in de ene context passend is vanwege geldende normen en waarden, hoeft dat in een andere context niet te zijn.” Dit vormt de basis voor actieonderzoek.

Dus jongeren vragen ‘wat vind je ervan’ en daarin daadwerkelijk samen werken aan een betere zorg voor jeugd. Daarin zie je in de jaren dat de Werkplaats SAMEN bestaat een verschuiving. En dat zal Chris gebruiken in zijn onderzoek aan de universiteit: “Universiteiten gaan uit van afstand en ik van professionele nabijheid.”

Veerkracht

In het werken met kwetsbare gezinnen spelen de begrippen begrip veerkracht en intergenerationele overdracht een grote rol. Want waarom heeft de een daar last van en de ander niet? Of anders gesteld, waarom heeft het ene kind last en de ander baat bij dezelfde opvoeding? Chris gaat het daarbij niet om daar een verklaring voor te vinden maar om de drie (kennis-)bronnen te bevragen op hoe je de zorg daarop verschillend kun inrichten.

Ter illustratie noemt Chris het ziekenhuis waarbinnen het normaal is dat je als ouder mee komt. Ook wanneer het ernstig is, dan is er het Ronald McDonaldhuis. De jeugdzorg voorziet hier niet in.Daar worden ouders eerder als medeverantwoordelijken voor de situatie gezien. “We vinden het normaal dat ouders bij hun kind zijn op de Intensive Care en geven de ouders daarin ook aandacht. Maar wanneer een kind naar de afzonderingsruimte wordt gebracht, worden ouders daar soms pas de volgende dag van op de hoogte gebracht.”

Als ouders zelf mishandeld zijn tijdens hun jeugd, is de kans dat zij hun kinderen (gaan) mishandelen groter. Hier wordt niet (standaard) naar gevraagd. In het geval van genetisch overdraagbare ziekten wel. Chris ziet dat als een praktijk waar we in de zorg voor jeugd veel van kunnen leren. Bijvoorbeeld door kritisch de scheiding in financiering te benaderen. Je kunt in de jeugdwet niet ook de ouder behandelen, terwijl dat wel wenselijk kan zijn, bijvoorbeeld bij angsten. Die zijn niet erfelijk maar kunnen wel worden overgedragen in de opvoeding.

Ook veerkracht kun je in de opvoeding overdragen, net als dat niet alles maakbaar is en hoe je om kunt gaan met problemen. Of zoals René Gude, oud Denker des Vaderlands, het zei, het leven is toch een beetje een ‘gedoetje’. “Leer ook fatsoenlijk aan te modderen”, is wat Chris wilt zeggen. En leer je hulpbronnen om je heen en uit jezelf aan te boren. Dat allemaal vergroot je veerkracht omdat het je leert omgaan met andere kanten van het leven.

SAMEN

De wens van Chris voor SAMEN is dat het woord samen steeds meer geladen wordt. Dus dat door leergemeenschappen zoals deze, de participatie van ouders en jongeren groeit. Tegelijkertijd moeten we ons volgens Chris ook beseffen dat er dingen zijn die we alleen kunnen. Gezinnen worden niet gelukkig van alles samen doen, en dat geldt ook voor de Werkplaats SAMEN. Elkaars krachten weten benutten op de goede momenten.

Zeno’s paradox

Vaak zijn we te snel in het trekken van een conclusie of het geven van een reactie en luisteren we te weinig volgens Chris. “Veel dingen worden niet gezegd, door bestuurders, professionals, jongeren, ouders. Stilte is een enorme kracht.” Voor opvoeders is het waarschijnlijk heel herkenbaar, als het stil wordt moet je opletten, dan is er hoogstwaarschijnlijk wat aan de hand. “Als professional durven we dat niet. En ook een jongere durft dingen niet te vertellen uit angst voor de isoleer.” Dus: “Luister als het stil blijft”.

Chris begint zijn oratie met zijn derde voornaam: ‘Zeno’, afkomstig van zijn opa Seno. Zeno van Elea was een filosoof die leefde in de 5e eeuw voor Christus. Zeno presenteerde vier paradoxen, waaronder die van Achilles en de schildpad, waarbij Achilles de schildpad nooit vangt. Hoe dat zit, dat hoor je vrijdag 22 oktober tijdens de oratie van Chris.

Voor meer informatie: naar de website van de Universiteit van Amsterdam

Highlights Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Voor de highlights, raadpleeg onderstaande factsheet.

Voor de sessies, presentaties en getoonde filmpjes met de reflectie van ExpEx op het thema ‘beter begrijpen’ en het voorgedragen gedicht en Joep van Deudekom ga je naar de pagina van de Jaarconferentie.

14 oktober, Den Haag Draait Door: De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.

Ook nieuwsgierig hoe je met kennisdeling en het betrekken van diverse partijen in de stad kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Dat lukt onderzoekers, studenten en de stad steeds beter. Met Kennis Maken Den Haag.

Op 14 oktober a.s. vindt de 9e editie plaats van de online talkshow Den Haag Draait Door met interessante gastsprekers uit het onderwijs, onderzoekers, studenten en gemeente. Dit keer met het thema: de doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.  Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor  samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod.

Den Haag Draait Door #9

  • De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.
  • Donderdag 14 oktober, 13.00-14.30 in Teams.

Klik hier om je aan te melden

Meer over de bijeenkomst

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken met diverse partijen in de stad is een hele kunst. Dat lukt onderzoekers, docenten, studenten en de stad steeds beter. Tijdens deze DHDD sessie delen docent-onderzoeker Judith van Vliet (Hogeschool Inholland) en onderzoekers Anne Steenbakkers en Cathelijne Mieloo (De Haagse Hogeschool) hun ervaringen. Een student en Strategisch Adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) delen hun perspectief. Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod. De sprekers gaan met het publiek in gesprek. In breakoutrooms is ruimte voor ontmoeting.

Sprekers

Vlnr: Judith van Vliet, Anne Steenbakkers, Cathelijne Mieloo, Arie Opstelten.

Een korte introductie:

  • In het project  Koplopers kregen ervaringsdeskundige jongeren de ruimte om zelf vorm te geven aan de activiteiten die zij ontwikkelden en uitvoerden. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van psychisch kwetsbare jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. Docent-onderzoeker Judith van Vliet deed onderzoek naar de samenwerking binnen het project. Zij vertelt hoe je nou écht gelijkwaardig samenwerkt met de doelgroep. Het project Koplopers heeft vanwege deze samenwerking een  ZonMw- Parel ontvangen.
  • Cathelijne Mieloo is senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de ouders, jongeren en ook studenten betrokken worden, waaronder het kwalitatief cliëntenervaringsonderzoek. Het doel van het kwalitatieve CEO is om verdiepende informatie te verzamelen van ouders en jeugdigen als input voor verbetering van beleid of aanpak. In de uitvoering van dit onderzoek zijn studenten nauw betrokken, waarover de opdrachtgevers uit het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en de gemeente Leidschendam-Voorburg erg enthousiast zijn.
  • Anne Steenbakker is ook onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de doelgroep in de stad betrokken wordt, zoals de aanpak van huiselijk geweld in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Hierin is een aparte focusgroep opgezet voor ervaringsdeskundigen, die enthousiast en kritisch meedenken met de professionals. Daarnaast betrekt Anne in verschillende onderzoeken studenten, zoals bij de Haagse Kansrijke Start.
  • Strategisch adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) is betrokken bij samenwerkingen tussen onderwijs, wetenschap en de gemeente. Dit heeft o.a. geresulteerd in de nieuwe minor Zorgcoördinatie van De Haagse Hogeschool en regionale doorontwikkeling van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Tevens geeft hij vorm aan de organisatie van gemeentelijke betrokkenheid bij de Regionale kenniswerkplaats SAMEN.

Den Haag Draait Door:

Den Haag Draait Door (DHDD) is een talkshow over leren in de stad, georganiseerd door de partners binnen de City Deal Kennismaken Den Haag (CDKM). Sinds 2019 werken De Haagse Hogeschool, Inholland, de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag in de CDKM aan het versterken van de connecties tussen hoger onderwijs en de stad. DHDD is een van de manieren waarop we ervaringen en lessen die geleerd worden op een gestructureerde manier met elkaar delen.

Leeratelier Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden 28 oktober

Op 28 oktober organiseert Werkplaats Sociaal Domein Leiden en Den Haag het Leeratelier Samen praktisch leren armoede bij kinderen signaleren. Het vindt plaats bij Hogeschool Leiden, 15-17 uur.

Dit verdiepende leeratelier gaat over het signaleren en bestrijden van armoede en schulden bij gezinnen in de regio Leiden & Den Haag. Hoe kan je als hulpverlener signalen zo vroeg mogelijk oppakken? Welke hulpmiddelen heb je daarvoor ter beschikking? En hoe kun je het idee van een leergemeenschap met collega’s uit andere disciplines praktisch en effectief inzetten om vooral ook sámen te kunnen signaleren?

Dit leeratelier is bedoeld voor professionals, vrijwilligers, managers, gemeentelijke ambtenaren, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, cliënten en onderzoekers die zich bezighouden met armoede en schuldhulpverlening. Het doel van het leeratelier is om te inspireren, maar vooral ook praktisch met een signaleringstoolkit aan de slag te gaan en met casuïstiek te werken in een leergemeenschap.

Ga naar de website van Hogeschool Leiden voor meer informatie en aanmelden.

Contact

Het leeratelier wordt georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Voor meer informatie:

Ronald Schurer (trekker leernetwerk Armoede en Schulden, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden)
schurer.r@hsleiden.nl

of

Wiep Staal (projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden)
staal.w@hsleiden.nl

Terugkijken: Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Nieuwsgierig naar antwoorden? Bekijk via deze pagina de sessies terug.

Onderzoek bijdrage moreel beraad aan versterking cliëntregie

Leernetwerktrekker Kwetsbare Gezinnen Ruth Spijkerboer gaat onderzoeken welke bijdrage moreel beraad kan leveren aan versterking van cliëntregie in de jeugdzorg. In een moreel beraad bespreken deelnemers gestructureerd een ethische kwestie in hun werk. Ruth Spijkerboer heeft hiervoor een postdoc beurs toegekend gekregen.

Lees meer op de website van Hogeschool Leiden: Onderzoek naar bijdrage Moreel Beraad aan het omgaan met morele dilemma’s rond cliëntregie | Nieuws (hsleiden.nl)