Onderzoek bijdrage moreel beraad aan versterking cliëntregie

Leernetwerktrekker Kwetsbare Gezinnen Ruth Spijkerboer gaat onderzoeken welke bijdrage moreel beraad kan leveren aan versterking van cliëntregie in de jeugdzorg. In een moreel beraad bespreken deelnemers gestructureerd een ethische kwestie in hun werk. Ruth Spijkerboer heeft hiervoor een postdoc beurs toegekend gekregen.

Lees meer op de website van Hogeschool Leiden: Onderzoek naar bijdrage Moreel Beraad aan het omgaan met morele dilemma’s rond cliëntregie | Nieuws (hsleiden.nl)

Nieuwsbrief Programma Scheiden zonder Schade – Regiolab Den Haag

In de nieuwsbrief van Scheiden zonder Schade – Regiolab Den Haag wordt je bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het regiolab. Deze keer: 

  • Pilot gezinsvertegenwoordiger
    • Casus met eerste ervaringen
  • Pilot Gezamenlijke Toegang Ouders, Rechtbank
  • Deskundigheidsbevordering
  • Onderzoek triage

De hele nieuwsbrief lees je hier: Nieuwsbrief Programma Scheiden zonder Schade

In twee regiolabs binnen het programma Scheiden zonder Schade wordt door diverse partijen gewerkt aan een nieuwe scheidingsaanpak aan de hand van de kernpunten:

  • Conflicten en juridische strijd voorkomen
  • Bevorderen dat de (ex)-partners en hun familie- en kennissenkring problemen kunnen oplossen;
  • Vroegtijdige hulp en begeleiding aan gezinnen mogelijk maken.

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ gelanceerd

Mooi nieuws! Werkplaats SAMEN lanceerde deze week samen met ZonMw en de andere werkplaatsen jeugd het magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van ZonMw.

Als werkplaatsen gaven we de afgelopen jaren een ‘boost’ aan innovatieve jeugdhulp, gelijkwaardig samenwerken en onderzoek met maatschappelijke impact. Het magazine zoomt in op de opbrengsten van de werkplaatsen. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar zij bij betrokken waren. Zoals bijvoorbeeld Gezin aan Zet: passende hulp op elk niveau.

Ook de inzichten die de samenwerkingspartners hebben opgedaan gedurende het traject hebben een plaats gekregen in de publicatie. Onder ‘Leren van samenwerking’ lees je bijvoorbeeld wat het van betrokkenen vergt om een werkplaats te starten en hoe je echt gelijkwaardig samenwerkt met ouders en jongeren.

Veel leesplezier!

13-01-22 l Bijeenkomst LNW Kwetsbare Gezinnen

Wanneer Donderdag 13 januari
Tijd 13.00-15.00 uur
Waar Locatie volgt
Voor iedereen die ervaring heeft of interesse voor het onderwerp Kwetsbare Gezinnen in het kader van de zorg voor jeugd
Aanmelden Mail info@werkplaatssamen.nl

We praten verder over buffers, veerkracht en de rol van omgevingsfactoren op kwetsbare gezinnen. Meer over het leernetwerk lees je op onze pagina LNW Kwetsbare Gezinnen.   

Meer over alle activiteiten van SAMEN binnen dit thema lees en zie je bij Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen.

Bekijk volledige agenda

11-03-22 l Bijeenkomst LNW Kwetsbare Gezinnen

Wanneer Vrijdag 11 maart
Tijd 13.00-15.00 uur
Waar Locatie volgt
Voor iedereen die ervaring heeft of interesse voor het onderwerp Kwetsbare Gezinnen in het kader van de zorg voor jeugd
Aanmelden Mail info@werkplaatssamen.nl

We praten verder over buffers, veerkracht en de rol van omgevingsfactoren op kwetsbare gezinnen. Meer over het leernetwerk lees je op onze pagina LNW Kwetsbare Gezinnen.   

Meer over alle activiteiten van SAMEN binnen dit thema lees en zie je bij Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen.

Bekijk volledige agenda

Online Leeratelier Armoede – Hogeschool Leiden Werkplaats Sociaal Domein

Voor hulpverleners, vrijwilligers, managers, gemeentelijke ambtenaren, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen, cliënten en onderzoekers die zich bezighouden met armoede en schuldhulpverlening organiseert Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden het Online Leeratelier Armoede.

Op donderdag 3 juni 15-17 uur vindt het programma online plaats via Microsoft Teams. Aanmelden kan tot en met maandag 24 mei via deze link.

Het thema is ‘Armoede: vraag jíj ernaar? En wat doe je dan?’. De bijeenkomst gaat over het signaleren en bestrijden van armoede en schulden in de regio’s Leiden en Den Haag. Tijdens het leeratelier word je geïnformeerd over hoe je mensen kan bereiken na het ontvangen van een signaal over schuldenproblematiek.

Save the date Jaarconferentie 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen

Benieuwd wat de Werkplaats SAMEN het afgelopen jaar heeft bereikt? Zet de datum van de jaarconferentie alvast in je agenda en kom ook!

Wat Jaarconferentie Werkplaats SAMEN
Wanneer Donderdag 16 september
Tijd 13.30-16.30 uur
Waar Online, Hogeschool Leiden
Voor Iedereen die ervaring heeft met of interesse voor de zorg voor jeugd

Oproep van coördinator Noortje Pannebakker

Integraal werken in de jeugdhulp – Promotie Laura Nooteboom

Op 22 april aanstaande om 15.00 uur verdedigt Laura Nooteboom van LUMC Curium haar proefschrift ‘Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals’ aan de Universiteit van Leiden. De promotie is online te volgen.

Het proefschrift van Laura Nooteboom is gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk Gezin aan Zet. Laura is namens LUMC Curium trekker van het Leernetwerk Integraal Werken.

Laura: “Integraal werken voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek laat zich moeilijk organiseren. Ik heb onderzoek gedaan naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp.

Wat voor hen wel, of juist niet werkt hebben we bekeken vanuit verschillende perspectieven: een systematisch literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek met professionals uit de jeugdhulp en kwalitatief onderzoek met ouders uit kwetsbare gezinnen.

Een bijkomend doel was de begeleiding van professionals uit lokale jeugdteams in evalueren en reflecteren, om zo gezamenlijk leren en een integrale aanpak te verbeteren. Het promotieonderzoek heeft geleid tot een overzicht van werkzame en belemmerende elementen met concrete aanbevelingen voor praktijk, beleid, organisaties, en onderwijs om gezamenlijk en al lerende integraal werken verder te ontwikkelen.”

Interesse in de online versie van het proefschrift? Mail dan naar: l.a.nooteboom@lumc.nl

16-05-22 l Bijeenkomst LNW Kwetsbare Gezinnen

Wanneer Maandag 16 mei
Tijd 13.00-15.00 uur
Waar Locatie volgt
Voor iedereen die ervaring heeft of interesse voor het onderwerp Kwetsbare Gezinnen in het kader van de zorg voor jeugd
Aanmelden Mail info@werkplaatssamen.nl

We praten verder over buffers, veerkracht en de rol van omgevingsfactoren op kwetsbare gezinnen. Meer over het leernetwerk lees je op onze pagina LNW Kwetsbare Gezinnen.   

Meer over alle activiteiten van SAMEN binnen dit thema lees en zie je bij Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen.

Bekijk volledige agenda

Save the date: 27 september Voor de Jeugd Dag

Door VNG Connect, het Nederlands Jeugdinstituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 27 september 2021 de negende editie van de Voor de Jeugd Dag georganiseerd. Dit jaar staat deze in het teken van Mentaal welbevinden.

Deze online editie wordt georganiseerd voor ouders en jongeren, zorgprofessionals en medewerkers van gemeenten. Heb je zelf een idee voor invulling van het programma, zoals een best practice, workshop of discussievoorstel, dan kun je dat indienen tot en met woensdag 7 april 09.00 uur.

Inschrijven kan vanaf augustus. Meer informatie vind je op de website Voor de Jeugd.nl.