Visiegroepbijeenkomst – halverwege het programma!

We zijn halverwege het programma, daar stonden we tijdens de visiegroepbijeenkomst 29 november jl. bij stil. We zitten goed volgens onze programmering en de afspraken die we met ZonMw maakten. ZonMw is zeer tevreden!

Maar ook buiten onze programmering ontplooien we activiteiten, zo zijn we o.a. gestart met het Leernetwerk Kind & Scheiding. Wel merken we dat de actualiteit, zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het personeelsverloop ervoor zorgen dat de ruimte voor kennis en innovatie onder drukt staat.

Dit keer schuiven ook enkele verbindingsfunctionarissen aan om de stand van de kennistransfer, een van de taken van de verbindingsgroep, te bespreken.

De aandachtspunten voor de tweede helft van de programmering (2023/2024) zijn de wethouderbijeenkomst 28 maart, datagedreven werken voor gemeenten, symposium Samenwerken met gezinnen en intervisiebijeenkomsten met ervaringsdeskundigen.

Wat zijn ook alweer de taken van de visiegroep? En welk doel heeft de visiegroep? Dit en meer over de afgelopen bijeenkomst met de visiegroep tref je in onderstaande factsheet.

Factsheet visiegroepbijeenkomst 29 nov 22

2022 – Passend Samenwerken met gezinnen

Ook in 2022 heeft coördinator Samenwerken met Gezinnen, Sanne Dierick (ExpEx) samen met het Leernetwerk Integraal Werken gewerkt aan onze pijler ‘Samenwerken met gezinnen‘. Binnen SAMEN hebben wij als doel voor de samenwerkingsperiode 2021-2024:

Structurele betrokkenheid van ouders en jongeren bij alle niveaus van SAMEN

In 2022 hebben we vooral gewerkt aan het betrekken van ouders bij onze Leernetwerken, het verdoepen van de samenwerking met ExpEx (Experienced Experts) en het doorontwikkelen van onze samenwerking met gezinnen. Hoe we dat precies hebben gedaan, hebben we vastgelegd in onderstaande factsheet.

Vragen? Neem contact op met onze coördinator Sanne Dierick.

Factsheet Samenwerken met gezinnen 2022

Informeel bezoek programmacommissie aan SAMEN

SAMEN wordt naast leden ook gefinancierd door ZonMw en dat wordt gedaan vanuit het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

Op 19 september jl. bracht de programmacommissie ons met afgevaardigden vanuit ZonMw, NJi en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een informeel bezoek.

Dit betekent dat het geen officieel beoordelingsmoment was voor de commissie. De onderwerpen van het programma zijn vooraf bepaald door het bezoek. Benieuwd wat we bespraken? Check onderstaande factsheet die we van het bezoek maakten.

Factsheet site visit ZonMw 19 sept 22

Factsheet Jaarconferentie september 2022

Na twee jaar online conferenties konden we elkaar eindelijk weer live ontmoeten! Op 13 september jl. is er tijdens de Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken flink bijgepraat en contact gelegd tussen professionals, gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundige ouders en jongeren, hogeschooldocenten en – lectoren, ouders en wetenschappers uit onze regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland.

Om te laten zien in welke context we als Werkplaats SAMEN functioneren, hebben we Sharon Stellaard, coördinator van een andere werkplaats jeugd, en Beatrijs Jansen van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden uitgenodigd om het plenaire deel te verzorgen.

Daarna presenteerden de ontwikkellijnen in workshops onze resultaten op: Integraal Werken, Kind & Scheiding, Kindermishandeling, Kwetsbare Gezinnen, Leren & implementeren en Normaliseren.

Bekijk de factsheet waarop we alles van de Jaarconferentie voor je hebben samengevat. Op de pagina Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken vind je de presentaties voor zover deze beschikbaar zijn gesteld.

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Werkplaatsenjeugdjournaal oktober

Vind nieuws van werkplaatsen jeugd in heel Nederland. Lees over de nieuwe coördinator van RKJ IJsselland ‘Samen normaliseren’, over bijeenkomsten van andere werkplaatsen zoals ‘Serieus nemen’ en over het lespakket ‘Je brein de baas?! Stress onder controle’ van RKJ Jeugd en Gezin Centraal.

Dit en meer in het Werkplaatsenjeugdjournaal oktober, samengesteld door ZonMw.

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

29 september deelt de werkplaats hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan voor de bijeenkomst op Hogeschool Leiden, 14-17.30 uur op donderdag 29 september.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Datum jaarconferentie SAMEN 2022

Programma Jaarconferentie 13 september bekendgemaakt

Het programma van de Jaarconferentie 2022 op dinsdag 13 september is bekend!

Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken

Voor het plenaire deel hebben we Sharon Stellaard en Beatrijs Jansen uitgenodigd. Ze hebben gemeen dat ze beide reflecteren op de wet- en regelgevingkant van de zorg voor jeugd: wat leren we van verschillende financieringswijze van verschillende gemeenten en wat leren we als we kijken naar de wet? Hoe kijken deze dames op de invloed daarvan op de maatschappelijke complexe vraagstukken die SAMEN oppakt?

De verbinding tussen regionale initiatieven voor kennis en innovatie

Sharon Stellaard neemt ons aan de hand van haar promotieonderzoek aan de VU mee in de afgelopen 3 hervormingen van de jeugdzorg.
Hoe verliepen de grote veranderingen in de jeugdzorg , wat leverde dat op en wat kunnen we daarvan leren in relatie tot de huidige knelpunten? Lees het interview dat ZonMw met Sharon hierover hield.

Beatrijs Jansen deed bij vijf gemeenten onderzoek of sturing uitmaakt en of verschil in sturing uitmaakt en hoe achttien jeugdhulpaanbieders hierop reageren. Naar het proefschrift van Beatrijs.

Workshops

Verder worden er vanuit diverse ontwikkellijnen workshops georganiseerd. En jij kunt daarbij zijn! Zeker zijn van een plekje? Meld je direct aan!

Alles en meer weten over de Jaarconferentie? Bezoek de:

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

De werkplaats deelt hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij  huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Terugblik symposium Kindermishandeling, Veiligheid voor kinderen, ouders en professionals

Het nieuwe Leernetwerk Kindermishandeling organiseerde donderdag 19 mei het symposium Kindermishandeling, Veiligheid voor kinderen, ouders en professionals, voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, professionals, opleiders en ervaringsdeskundigen.

Middenin de levendige Haagse Campus van de Universiteit Leiden werd de middag geopend door Henrique Sachse (Veilig Thuis), samen met Remy Vink (TNO) en Matty Crone (LUMC) als organisatoren van het symposium. Wat fijn om weer een live-bijeenkomst te organiseren!

Keynote spreker Lenneke Alink (hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek en wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden) vertelde na de opening over het fenomeen Kindermishandeling en de risicofactoren daarvoor. Ze legde daarbij de link naar stress en negatieve attributies. Haar gehele presentatie bekijk je hier.

Deelnemers konden meedoen aan twee van zes workshops:

Complexe scheiding

Deze sessie bestond eigenlijk uit twee delen; een verzorgd door Harmen Boeve (BONVUE) en een door Robert Modderman (Jeugdbescherming west). Wat vooral opviel is de oproep aan deelnemers in zo’n situatie neutraal te blijven en je niet ‘in te laten zuigen’. Tegelijkertijd werd erkend dat dat erg lastig kan zijn. Beide sprekers gaven adviezen om toe te passen in de praktijk. De tijd was te kort om de vele vragen te beantwoorden. Conclusie is dat er training en coaching nodig is op dit thema.

Naar de presentatie van Harmen Boeve of de presentatie van Robert Modderman

Leernetwerk Kindermishandeling gaat verder!

Op maandag 11 juli om 14.00 uur komen we bij elkaar bij TNO, Schipholweg 77, Leiden om onze ambities verder te concretiseren. De bijeenkomst kan ook online bijgewoond worden. Onzekerheid in het werk bij professionals, maar ook bij gezinnen, is een van de mogelijke thema’s waarover we verder over willen nadenken. Wil jij meebepalen op welke thema’s we als Leernetwerk actief worden, praat dan mee. 

Doorbraakmethode

Idelet Heij (Doorbraaklab gemeente Den Haag) en Friso Landstra (Instituut Publieke Waarden) presenteerden de doorbraakmethode, een methode waarmee je door creatief te zijn toch een doorbraak bereikt in een complexe situatie. Dit werd geïllustreerd met een casus waarbij een tienermeisje aangaf niets meer te willen, totdat haar gevraagd werd wat ze echt zou willen. Dit bleek een buitenschoolse activiteit te zijn. Door deze wens een paar keer te financieren, ontstond een nieuwe opening voor een gesprek met de hulpverlener. Bekijk de presentatie en/ of download de flyer van het Doorbraaklab

De handen ineen!

In deze sessie presenteerde Cora Bartelink (de Haagse Hogeschool) hoe samen met Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is gewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking, teneinde gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, beter te ondersteunen. Daarna is besproken welke vraagstukken er verder liggen en wat er nodig is om deze aan te pakken. Naar de presentatie

Moreel beraad

Ruth Spijkerboer (Hogeschool Leiden) deed met de deelnemers een korte oefening waarmee ze liet zien hoe je in een moreel beraad een aanzet kunt geven tot het onderzoek naar en de reflectie op waarden en normen vanuit verschillende perspectieven in de besproken casus. Ook presenteerde ze de eerste onderzoeksgegevens uit het onderzoek rond moreel beraad met cliëntparticipatie.

Resolutions Approach

Hierin presenteerde Annemariek Sepers (Arq Centrum 45) de oplossingsgerichte aanpak die is ontwikkeld door Susie Essex. Een methode die ook ingezet kan worden als niet duidelijk is wat er is gebeurd en wie het geweld heeft toegepast. Een interessante workshop; de inzet van de methodiek zou breder toegepast kunnen worden.

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Remy Vink (TNO) presenteerde tijdens deze sessie de voorlopige uitkomsten van dit project, welke door de aanwezigen werden herkend. Daarover is ook gediscussieerd. Een van de aanwezige organisaties vertelde al veel te doen met de ervaringen van professionals. Daar was een psycholoog van buiten aangetrokken voor het organiseren van intervisiesessies. Veiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bekijk de presentatie

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij het Leernetwerk Kindermishandeling? Kijk hier. Meepraten over de invulling van het Leernetwerk? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst.

Vragen? Ideeën? Opmerkingen? Mail info@werkplaatssamen.nl.