Informeel bezoek programmacommissie aan SAMEN

SAMEN wordt naast leden ook gefinancierd door ZonMw en dat wordt gedaan vanuit het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

Op 19 september jl. bracht de programmacommissie ons met afgevaardigden vanuit ZonMw, NJi en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een informeel bezoek.

Dit betekent dat het geen officieel beoordelingsmoment was voor de commissie. De onderwerpen van het programma zijn vooraf bepaald door het bezoek. Benieuwd wat we bespraken? Check onderstaande factsheet die we van het bezoek maakten.

Factsheet site visit ZonMw 19 sept 22

Factsheet Jaarconferentie september 2022

Na twee jaar online conferenties konden we elkaar eindelijk weer live ontmoeten! Op 13 september jl. is er tijdens de Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken flink bijgepraat en contact gelegd tussen professionals, gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundige ouders en jongeren, hogeschooldocenten en – lectoren, ouders en wetenschappers uit onze regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland.

Om te laten zien in welke context we als Werkplaats SAMEN functioneren, hebben we Sharon Stellaard, coördinator van een andere werkplaats jeugd, en Beatrijs Jansen van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden uitgenodigd om het plenaire deel te verzorgen.

Daarna presenteerden de ontwikkellijnen in workshops onze resultaten op: Integraal Werken, Kind & Scheiding, Kindermishandeling, Kwetsbare Gezinnen, Leren & implementeren en Normaliseren.

Bekijk de factsheet waarop we alles van de Jaarconferentie voor je hebben samengevat. Op de pagina Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken vind je de presentaties voor zover deze beschikbaar zijn gesteld.

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Werkplaatsenjeugdjournaal oktober

Vind nieuws van werkplaatsen jeugd in heel Nederland. Lees over de nieuwe coördinator van RKJ IJsselland ‘Samen normaliseren’, over bijeenkomsten van andere werkplaatsen zoals ‘Serieus nemen’ en over het lespakket ‘Je brein de baas?! Stress onder controle’ van RKJ Jeugd en Gezin Centraal.

Dit en meer in het Werkplaatsenjeugdjournaal oktober, samengesteld door ZonMw.

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

29 september deelt de werkplaats hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan voor de bijeenkomst op Hogeschool Leiden, 14-17.30 uur op donderdag 29 september.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Datum jaarconferentie SAMEN 2022

Programma Jaarconferentie 13 september bekendgemaakt

Het programma van de Jaarconferentie 2022 op dinsdag 13 september is bekend!

Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken

Voor het plenaire deel hebben we Sharon Stellaard en Beatrijs Jansen uitgenodigd. Ze hebben gemeen dat ze beide reflecteren op de wet- en regelgevingkant van de zorg voor jeugd: wat leren we van verschillende financieringswijze van verschillende gemeenten en wat leren we als we kijken naar de wet? Hoe kijken deze dames op de invloed daarvan op de maatschappelijke complexe vraagstukken die SAMEN oppakt?

De verbinding tussen regionale initiatieven voor kennis en innovatie

Sharon Stellaard neemt ons aan de hand van haar promotieonderzoek aan de VU mee in de afgelopen 3 hervormingen van de jeugdzorg.
Hoe verliepen de grote veranderingen in de jeugdzorg , wat leverde dat op en wat kunnen we daarvan leren in relatie tot de huidige knelpunten? Lees het interview dat ZonMw met Sharon hierover hield.

Beatrijs Jansen deed bij vijf gemeenten onderzoek of sturing uitmaakt en of verschil in sturing uitmaakt en hoe achttien jeugdhulpaanbieders hierop reageren. Naar het proefschrift van Beatrijs.

Workshops

Verder worden er vanuit diverse ontwikkellijnen workshops georganiseerd. En jij kunt daarbij zijn! Zeker zijn van een plekje? Meld je direct aan!

Alles en meer weten over de Jaarconferentie? Bezoek de:

 

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

De werkplaats deelt hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij  huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Terugblik symposium Kindermishandeling, Veiligheid voor kinderen, ouders en professionals

Het nieuwe Leernetwerk Kindermishandeling organiseerde donderdag 19 mei het symposium Kindermishandeling, Veiligheid voor kinderen, ouders en professionals, voor onderzoekers, beleidsmedewerkers, professionals, opleiders en ervaringsdeskundigen.

Middenin de levendige Haagse Campus van de Universiteit Leiden werd de middag geopend door Henrique Sachse (Veilig Thuis), samen met Remy Vink (TNO) en Matty Crone (LUMC) als organisatoren van het symposium. Wat fijn om weer een live-bijeenkomst te organiseren!

Keynote spreker Lenneke Alink (hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek en wetenschappelijk directeur van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden) vertelde na de opening over het fenomeen Kindermishandeling en de risicofactoren daarvoor. Ze legde daarbij de link naar stress en negatieve attributies. Haar gehele presentatie bekijk je hier.

Deelnemers konden meedoen aan twee van zes workshops:

Complexe scheiding

Deze sessie bestond eigenlijk uit twee delen; een verzorgd door Harmen Boeve (BONVUE) en een door Robert Modderman (Jeugdbescherming west). Wat vooral opviel is de oproep aan deelnemers in zo’n situatie neutraal te blijven en je niet ‘in te laten zuigen’. Tegelijkertijd werd erkend dat dat erg lastig kan zijn. Beide sprekers gaven adviezen om toe te passen in de praktijk. De tijd was te kort om de vele vragen te beantwoorden. Conclusie is dat er training en coaching nodig is op dit thema.

Naar de presentatie van Harmen Boeve of de presentatie van Robert Modderman

Leernetwerk Kindermishandeling gaat verder!

Op maandag 11 juli om 14.00 uur komen we bij elkaar bij TNO, Schipholweg 77, Leiden om onze ambities verder te concretiseren. De bijeenkomst kan ook online bijgewoond worden. Onzekerheid in het werk bij professionals, maar ook bij gezinnen, is een van de mogelijke thema’s waarover we verder over willen nadenken. Wil jij meebepalen op welke thema’s we als Leernetwerk actief worden, praat dan mee. 

Doorbraakmethode

Idelet Heij (Doorbraaklab gemeente Den Haag) en Friso Landstra (Instituut Publieke Waarden) presenteerden de doorbraakmethode, een methode waarmee je door creatief te zijn toch een doorbraak bereikt in een complexe situatie. Dit werd geïllustreerd met een casus waarbij een tienermeisje aangaf niets meer te willen, totdat haar gevraagd werd wat ze echt zou willen. Dit bleek een buitenschoolse activiteit te zijn. Door deze wens een paar keer te financieren, ontstond een nieuwe opening voor een gesprek met de hulpverlener. Bekijk de presentatie en/ of download de flyer van het Doorbraaklab

De handen ineen!

In deze sessie presenteerde Cora Bartelink (de Haagse Hogeschool) hoe samen met Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden is gewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking, teneinde gezinnen waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, beter te ondersteunen. Daarna is besproken welke vraagstukken er verder liggen en wat er nodig is om deze aan te pakken. Naar de presentatie

Moreel beraad

Ruth Spijkerboer (Hogeschool Leiden) deed met de deelnemers een korte oefening waarmee ze liet zien hoe je in een moreel beraad een aanzet kunt geven tot het onderzoek naar en de reflectie op waarden en normen vanuit verschillende perspectieven in de besproken casus. Ook presenteerde ze de eerste onderzoeksgegevens uit het onderzoek rond moreel beraad met cliëntparticipatie.

Resolutions Approach

Hierin presenteerde Annemariek Sepers (Arq Centrum 45) de oplossingsgerichte aanpak die is ontwikkeld door Susie Essex. Een methode die ook ingezet kan worden als niet duidelijk is wat er is gebeurd en wie het geweld heeft toegepast. Een interessante workshop; de inzet van de methodiek zou breder toegepast kunnen worden.

Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling

Remy Vink (TNO) presenteerde tijdens deze sessie de voorlopige uitkomsten van dit project, welke door de aanwezigen werden herkend. Daarover is ook gediscussieerd. Een van de aanwezige organisaties vertelde al veel te doen met de ervaringen van professionals. Daar was een psycholoog van buiten aangetrokken voor het organiseren van intervisiesessies. Veiligheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bekijk de presentatie

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij het Leernetwerk Kindermishandeling? Kijk hier. Meepraten over de invulling van het Leernetwerk? Meld je aan voor de volgende bijeenkomst.

Vragen? Ideeën? Opmerkingen? Mail info@werkplaatssamen.nl.

Oproep: project zoekt (ex-)cliënten

Voor het ZonMw -project ‘Wanneer je als professional zelf te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling’ zijn TNO en de De Haagse Hogeschool / The Hague University of Applied Sciences op zoek naar (ex-)cliënten die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld of kindermishandeling, voor een telefonisch of online interview.

We willen graag de mening van cliënten horen over de wenselijkheid dat professionals, die zelf huiselijk geweld of kindermishandeling hebben meegemaakt, hun ervaringskennis inzetten in het hulp- of begeleidingsproces. Ken jij cliënten die hier eventueel in geïnteresseerd zouden zijn (deelname wordt vergoed)? We zouden het erg waarderen als je deze cliënt(en) voor ons wilt benaderen en (met toestemming) met ons in contact brengt!

Remy Vink: remy.vink@tno.nl

Arie Opstelten neemt afscheid als regiocoördinator

Arie OpsteltenIk, Rosanne, interview Arie Opstelten op 3 november 2021. Aanleiding is zijn vertrek als regiocoördinator. We wisten toen nog niet wanneer dat afscheid zou plaatsvinden, alleen dat het eraan kwam, was zeker. En dat moment is nu. In aanloop op zijn pensioen in 2022 draagt hij zijn taken voor SAMEN over aan Liesbeth Zuidema (gemeente Den Haag). Zij stelt zich later voor aan SAMEN.

 

Gemeenten en SAMEN

Bij SAMEN heeft Arie sinds eind 2018 gewerkt aan het verduidelijken en verankeren van de rol van gemeenten bij kennisontwikkeling en -toepassing. “Ik heb daar echt een beweging in gezien, de afgelopen jaren, blijkend uit dat de drie grotere gemeenten in de regio’s gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben willen nemen.” Hiermee zijn gemeenten steviger verbonden geraakt aan SAMEN. “Die rol van gemeenten kan nog sterker, als een steviger partner. Een die opvattingen heeft over het wat, waarom en wat te doen met het leren.”

Kennisontwikkeling en leren

In de kern gaat het er bij SAMEN om dat je verschillende expertises samenbrengt. Hoe je dat bestuurlijk georganiseerd hebt, is daarbij niet zo belangrijk volgens Arie. De verschillende disciplines verbind je rondom wat je wilt weten. “De klant kan daarbij niet ontbreken. Dat is allemachtig lastig, maar noodzakelijk voor een optimaal resultaat.”

Daarbij zijn kennisontwikkeling en leren op de gemeentelijke agenda gekomen, ook noemt hij het positief dat leren en kennis ontwikkelen prominente thema’s zijn op de landelijke hervormingsagenda voor de komende zes jaar. “Daarin is de samenwerking met BOPOG (Beleid, Onderwijs, Praktijk, Onderzoek en Gezinnen, red.) van meerwaarde, dat heb ik echt ontdekt in mijn periode bij SAMEN.” Alleen heb je zicht op een klein stukje van de werkelijkheid. In gezamenlijkheid heb je meer zicht en kun je op de lange termijn renderen volgens Arie.

Wat wens je SAMEN

Arie hoopt dat de regionale infrastructuur voor kennisontwikkeling in belangrijkheid toeneemt. “Dat gun ik de werkplaatsen, dat het belang van hun producten en resultaten groter wordt.” In de regionale infrastructuur ziet Arie meerwaarde voor alle partijen. Als voorbeeld noemt hij het inzicht in hoe bestuurlijk Nederland werkt voor kennisinstituten. “Dat partijen dat willen zien en dragen, dat vraagt investeringen.”

Daarnaast hoopt Arie dat we het simpel kunnen houden. Hiermee bedoelt hij dat we ons niet verliezen in de bestuurlijke complexiteit maar dat we blijven focussen op waar het om gaat: de jeugd. Een deel van die gemeentelijke complexiteit is weggenomen doordat de drie kerngemeenten van de regio van SAMEN de financiering namens de gemeenten coördineren. Hiermee vermijden we een hoop drukte en organiseren we door een vertegenwoordigende rol de nodige eenvoud.

Dit is volgens Arie een valkuil voor samenwerkingsverbanden zoals SAMEN: meer discussie over organisatie en belang dan over het primaire doel. Door elkaar meer te vertrouwen en je te laten vertegenwoordigen, kan de structuur simpel blijven.” Leg uit wat de bedoeling is van SAMEN in plaats van uit te leggen hoe het werkt. Dat hoeven maar een paar mensen te weten. “Belangrijker is dat iedereen weet waar we het voor doen en of we dat halen.”

En “natuurlijk” wenst Arie SAMEN veel mooie onderzoeken met maatschappelijk relevantie waar jeugdigen en hun gezinnen beter van worden.