Save the date: 27 september Voor de Jeugd Dag

Door VNG Connect, het Nederlands Jeugdinstituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 27 september 2021 de negende editie van de Voor de Jeugd Dag georganiseerd. Dit jaar staat deze in het teken van Mentaal welbevinden.

Deze online editie wordt georganiseerd voor ouders en jongeren, zorgprofessionals en medewerkers van gemeenten. Heb je zelf een idee voor invulling van het programma, zoals een best practice, workshop of discussievoorstel, dan kun je dat indienen tot en met woensdag 7 april 09.00 uur.

Inschrijven kan vanaf augustus. Meer informatie vind je op de website Voor de Jeugd.nl.

Project De Specialist Dichterbij zoekt stagiair

Het onlangs gestarte project De Specialist Dichterbij zoekt een Stagiair integraal specialistisch werken in de jeugdhulp. Heb je affiniteit met het doen van onderzoek en integraal werken in de jeugdhulp, solliciteer dan! 

Tot maart 2022 doet LUMC Curium met het project De Specialist Dichterbij onderzoek naar een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met complexe en langdurige problematiek. Als stagiair ga je interviews afnemen bij gezinnen, professionals en beleidsmakers en woon je bijeenkomsten bij die je uitwerkt en analyseert.

Voor meer informatie over de vacature: Stagiair De Specialist Dichterbij. Voor meer informatie over het project ga je naar de projectpagina.

Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met Eline Heek (H.C.Heek@lumc.nl) of Anne Marie Barnhoorn (M.A.Barnhoorn@lumc.nl).

Start uitvoeringsfase project De Specialist Dichterbij?!

Factsheet algemene kenmerken van Integraal Specialistische Teams

Het is maart en dat betekent niet alleen het begin van de lente, maar ook de start van de uitvoeringsfase van het onderzoeksproject De Specialist Dichterbij?! Komend jaar volgen wij vijf integraal specialistische teams om erachter te komen wat wel en wat niet goed werkt in een integrale werkwijze voor gezinnen met langdurige en complexe problemen.

 

In de voorbereidingsfase hebben we al veel betrokkenen rond integraal specialistische teams gesproken en informatie over de teams gelezen. Zo hebben we meer zicht gekregen op de kenmerken van de vijf verschillende deelnemende teams en hun ontstaansgeschiedenis. Tijdens het project koppelen we voortdurend relevante informatie aan jullie terug. In deze informatiesheet is een overzicht te vinden met de kenmerken van de deelnemende teams. Deel de factsheet gerust met geïnteresseerden in je netwerk. Heb je vragen, neem dan even contact op met Eline Heek of Anne Marie Barnhoorn, onderzoekers van het project De Specialist Dichterbij. Wil je meer lezen over het project neem dan een kijkje op de projectpagina van De Specialist Dichterbij. Wij kijken erg uit naar deze unieke samenwerking tussen verschillende regio’s!

Opbrengsten verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Factsheet Samenwerken met Gezinnen

De Werkplaats SAMEN, ExpEx, LUMC Curium en TNO trapten het jaar 2021 af door de verdiepingsbijeenkomst ‘Samenwerken met gezinnen’ te organiseren. Samen met ervaringsdeskundigen, professionals, gemeenteambtenaren, onderwijs en onderzoek werd ingezoomd op het thema ‘Ervaringsdeskundigheid’.

Carolijn de Beer en Martin de Vreugd (LUMC Curium) vertelden over het verschil tussen ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis en maakten de verschillende rollen die ervaringsdeskundigen kunnen hebben duidelijk. Nicole van Kesteren (TNO) nam iedereen mee in doelgroepparticipatie en Tessa Korver (SAMEN) attendeerde iedereen op de cliënt- en jongerenraden in de regio van SAMEN en vroeg om input.

Het open gesprek daarna maakte duidelijk dat het belang van ervaringsdeskundigheid breed wordt gedeeld. Het was leerzaam om met elkaar de vraagstukken en dilemma’s die men hierin tegenkomt op te halen en samen te zoeken naar oplossingen. Waardevol dat iedereen erkent dat iedere stem en ieder perspectief ertoe doet en dat elke bron van kennis net zoveel waard en onmisbaar is. We kijken uit naar een vervolg…

Bekijk deze factsheet voor de do’s en dont’s in het samenwerken met gezinnen en een kernachtige weergave van de inhoud van de bijeenkomst.

Meld je aan voor de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Dinsdag 12 januari is de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. In interactieve sessies onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaar je de urgentie van gelijkwaardige samenwerking en gaan we het gesprek aan over de dilemma’s die we daarin tegenkomen. Ook spreken deskundigen van TNO en GGD Hollands Midden over thema’s als ervaringskennis versus ervaringsdeskundigheid en de verschillende rollen van ervaringsdeskundigen.

Dus, ben jij als praktijkprofessional, onderwijsvertegenwoordiger, gemeenteambtenaar, beleidsmedewerker of onderzoeker op zoek naar toepasbare do’s en don’ts in het samenwerken met ouders en jongeren? Van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden ga je naar Verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. Graag tot dan!

Verdieping leernetwerk Integraal Werken

Tijdens deze tweede bijeenkomst in december 2020 van het leernetwerk Integraal Werken is door een verdiepende casusbespreking gereflecteerd op een integraal hulpverleningsproces vanuit verschillende perspectieven. Doel hiervan was het verdiepen van de vragen en dilemma’s die tijdens de eerste bijeenkomst in oktober naar boven kwamen.

Ook deze bijeenkomst stond onder onder leiding van Laura Nooteboom en Eline Heek (Curium-LUMC). In onderstaande sheet zijn de resultaten van de bijeenkomst bij elkaar gezet.

Wil je meer weten of ook aansluiten? Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken.

Leernetwerk Integraal Werken bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Geen hoge lat

Bij het leernetwerk Normaliseren werd de lat met een verwachte bijdrage aan een systeemverandering hoog gelegd. Bij de sessie met het leernetwerk Integraal Werken luidde de conclusie juist: leg de lat niet te hoog.

Gelijkwaardig leren

Zoek het in kleine dingen zoals het gelijkwaardig leren met elkaar in het leernetwerk. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat we vanuit al die verschillende perspectieven samen in een leernetwerk zitten. Dat op zich kan al verrijkend werken.

‘Gewoon’ samenwerken

Een vraag waar het leernetwerk antwoord op kan geven is wanneer ‘gewoon’ samenwerken voldoende is en wanneer integraal werken nodig is. Hoe zet je hierbij het professioneel handelen en niet het organiseren van de samenwerking centraal?

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken

Focus leernetwerk Integraal Werken

Kennismaken en focus aanbrengen, daar draaide het om tijdens de startbijeenkomst van het leernetwerk Integraal Werken onder leiding van Laura Nooteboom en Eline Heek (Curium-LUMC). Thema’s en vraagstukken kwamen aan bod en de eerste acties afgesproken. In onderstaande sheet zijn de resultaten van de bijeenkomst bij elkaar gezet.

Sheet Startbijeenkomst leernetwerk Integraal Werken

Wil je meer weten of je ook aansluiten? Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken.

Terugkoppeling Visiegroepbijeenkomst 21 september

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd.

Lancering SAMEN Magazine

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 21 september is het SAMEN Magazine – Delen en leren voor een betere zorg voor jeugd officieel gelanceerd. Lees, bekijk en beluister de resultaten en verhalen van jeugdigen, praktijkprofessionals, ouders, gemeenteambtenaren, wetenschappers en lectoren en docenten van hogescholen van 4 jaar SAMEN in dit magazine.

Virtuele ontzegeling Werkplaats SAMEN 20-24

Een feestelijk moment – weer 4 jaar SAMEN! Om hier online bij stil te staan kregen de aanwezige leden een mok toegestuurd. Door Chris Kuiper werden de visiegroepleden uitgenodigd om met een hete drank een korte pauze te nemen waarna SAMEN 2020-2024 – Normaliseren waar kan en integraal werken waar moet voor kwetsbare gezinnen verscheen.

Symone Detmar nam ons kort mee naar het ontstaan en de huidige stand van de leernetwerken. Bekijk hier de presentatie.

Leernetwerken & randvoorwaarden

Deelname aan leernetwerken kan actief en in de tweede schil. De visiegroep heeft vastgesteld dat 2 uur per week voor actieve leden akkoord is. Lees verder.

Breakout-sessies met de leernetwerken

De leernetwerken Normaliseren, Kwetsbare Gezinnen en Integraal Werken stelden zich voor aan de hand van hun filmpjes (zie de pagina’s van de leernetwerken). In de breakout-sessies is met de leernetwerken gereflecteerd op vragen rond deelname aan leernetwerken. Klik verder voor informatie over de sessie van het leernetwerk naar keuze.

Leernetwerk Integraal Werken bij de Visiegroep

In de visiegroepbijeenkomst van 21 september jl. stelden de leernetwerken – die nu officieel van start zijn gegaan – Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen en Normaliseren zich voor, werd de Werkplaats SAMEN 20-24 virtueel ontzegeld en het SAMEN Magazine gelanceerd. Lees meer over de visiegroepbijeenkomst.

Wat is integraal werken volgens jou
Er bestaan verschillende visies, die elkaar niet uitsluiten, maar juist laten zien hoe divers en complex integraal werken is. Integraal werken gaat onder andere om:

  • Samenwerking tussen hulpverleners en organisaties: Om de goede dingen te kunnen doen moeten we met elkaar samenwerken en de eigen organisatie loslaten; alleen gaat het niet lukken om gezinnen met meervoudige problematiek te ondersteunen. Let hierbij op de aansluiting met volwassen-ggz.
  • Brede blik op gezinsfunctioneren: Kijk naar het gezinsfunctioneren op verschillende levensgebieden, waaronder werk en inkomen, problematiek en krachten van de ouders, individuele problematiek van het kind.
  • Samen met ouders en jongeren: In de samenwerking tussen organisaties, maar juist ook met de gezinnen moet duidelijk zijn wat de afspraken zijn, zodat het een hulpverleningstraject geen extra belasting voor gezinnen vormt.

Leernetwerk Integraal Werken
LNW IW is dé plek om over bovenstaande thema’s in gesprek te gaan, en daadwerkelijk verandering in de praktijk te bewerkstelligen. De betrokkenen noemen diverse vraagstukken ten aanzien van integraal werken: Hoe kun je vanuit verschillende visies en definities integraal samenwerken?

  • Gemeenten moeten zichzelf ook integraal organiseren om het juiste aanspreekpunt te kunnen zijn. Maar weten jeugdhulporganisaties de juiste ingang/toegang te vinden?
  • Bij integraal werken pakken we een breed scala aan problematiek aan. Maar wat hoort onder jeugdzorg, en waar is bijvoorbeeld de volwassenzorg aan zet?
  • Hoe kunnen de financieringsstromen beter op elkaar aansluiten, zodat jongeren uit bijvoorbeeld Justitiële Jeugdinstellingen passende vervolghulp ontvangen?

Aandachtspunten voor het LNW

  • Het belang van sturing. Door de breedte van het onderwerp Integraal werken is het belangrijk om duidelijk te hebben hoe we gaan prioriteren en focus behouden. De vragenlijst die is rondgestuurd ter inventarisatie voor de bijeenkomst van 27 oktober helpt hierbij.
  • De raakvlakken met de andere LNW’en: hoe vind je elkaar en zorgen we voor uitwisseling?
  • Communicatie met de wereld om het LNW heen: het naar buiten brengen van resultaten uit het LNW zodat iedereen kan leren en ontwikkelen.

Op 27 oktober is de 1e LNW bijeenkomst, waarin prioriteiten als het gaat om integraal werken worden uitgewisseld, en focus aan het LNW wordt aangebracht. Zodra de inhoud staat, wordt het ook duidelijker welke vertegenwoordiging van organisaties aanhaakt.