Terugkijken: Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Nieuwsgierig naar antwoorden? Bekijk via deze pagina de sessies terug.

Integraal specialistisch werken: belang partnerschap gemeenten, praktijkorganisaties en professionals

Ben jij ook benieuwd naar wat werkt in het realiseren van een integraal specialistische werkwijze in de wijk voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek? En dan vooral naar wat werkt in het partnerschap tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals om tot een integraal specialistische aanpak te komen? Bekijk dan de factsheet van het onderzoeksproject De specialist dichterbij.

Met de reflectievragen kan je direct aan de slag met de bevindingen in jouw eigen dagelijkse werk. Wil je meer lezen over het project? Kijk dan hier of neem contact op met Eline Heek via H.C.Heek@lumc.nl.

Factsheet Partnerschap gemeenten, praktijkorganisaties en professionals

 

Gluren bij de buren met Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Op 1 juli worden de ervaringen en lessen die het project ‘Gluren bij de buren’ over integrale jeugdhulp hebben opgeleverd online gepresenteerd. In dit project keken jeugdhulporganisaties bij elkaar over de schutting om te leren, inspiratie op te doen en samen vraagstukken te tackelen.

Jeugdprofessionals kunnen het programma gratis (online) bijwonen. De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 16.00 ‘s middags.

Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar de website van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’ gelanceerd

Mooi nieuws! Werkplaats SAMEN lanceerde deze week samen met ZonMw en de andere werkplaatsen jeugd het magazine ‘Samen bouwen aan betere jeugdhulp’. Lees hierover meer in het nieuwsbericht van ZonMw.

Als werkplaatsen gaven we de afgelopen jaren een ‘boost’ aan innovatieve jeugdhulp, gelijkwaardig samenwerken en onderzoek met maatschappelijke impact. Het magazine zoomt in op de opbrengsten van de werkplaatsen. Onder andere projectleiders, praktijkprofessionals en onderzoekers vertellen over de belangrijkste resultaten van het project waar zij bij betrokken waren. Zoals bijvoorbeeld Gezin aan Zet: passende hulp op elk niveau.

Ook de inzichten die de samenwerkingspartners hebben opgedaan gedurende het traject hebben een plaats gekregen in de publicatie. Onder ‘Leren van samenwerking’ lees je bijvoorbeeld wat het van betrokkenen vergt om een werkplaats te starten en hoe je echt gelijkwaardig samenwerkt met ouders en jongeren.

Veel leesplezier!

Save the date Jaarconferentie 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen

Benieuwd wat de Werkplaats SAMEN het afgelopen jaar heeft bereikt? Zet de datum van de jaarconferentie alvast in je agenda en kom ook!

Wat Jaarconferentie Werkplaats SAMEN
Wanneer Donderdag 16 september
Tijd 13.30-16.30 uur
Waar Online, Hogeschool Leiden
Voor Iedereen die ervaring heeft met of interesse voor de zorg voor jeugd

Oproep van coördinator Noortje Pannebakker

Leernetwerk Integraal Werken: van en met elkaar leren

Leren van elkaar door het delen van good-practices en de start van de invulling van een Klein-maar-Fijnproject stonden centraal tijdens de derde bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken.

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst 3 Integraal WerkenEnkele lessen die we leren uit de gedeelde good-practices zijn:

  • Integraal werken vraagt om durf, lef en karakter
  • Regie bij het gezin
  • Niet te veel verzanden in praten, wel tijd nemen voor een goede analyse

Bekijk voor alle lessen de factsheet van deze bijeenkomst.

Klein-maar-Fijnprojecten zijn bedoeld om vraagstukken rond integraal werken te verkennen en/of te verdiepen, om zo samen met partners te leren en bij te dragen aan een verbetering in integraal werken. De invulling van een dergelijk project wordt gedaan binnen het leernetwerk en wordt uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Hieraan werken we de komende periode, de volgende bijeenkomst op 18 mei staat in het teken van de ingebrachte ideeën voor een Klein-maar-Fijnproject.

Integraal werken in de jeugdhulp – Promotie Laura Nooteboom

Op 22 april aanstaande om 15.00 uur verdedigt Laura Nooteboom van LUMC Curium haar proefschrift ‘Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals’ aan de Universiteit van Leiden. De promotie is online te volgen.

Het proefschrift van Laura Nooteboom is gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk Gezin aan Zet. Laura is namens LUMC Curium trekker van het Leernetwerk Integraal Werken.

Laura: “Integraal werken voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek laat zich moeilijk organiseren. Ik heb onderzoek gedaan naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp.

Wat voor hen wel, of juist niet werkt hebben we bekeken vanuit verschillende perspectieven: een systematisch literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek met professionals uit de jeugdhulp en kwalitatief onderzoek met ouders uit kwetsbare gezinnen.

Een bijkomend doel was de begeleiding van professionals uit lokale jeugdteams in evalueren en reflecteren, om zo gezamenlijk leren en een integrale aanpak te verbeteren. Het promotieonderzoek heeft geleid tot een overzicht van werkzame en belemmerende elementen met concrete aanbevelingen voor praktijk, beleid, organisaties, en onderwijs om gezamenlijk en al lerende integraal werken verder te ontwikkelen.”

Interesse in de online versie van het proefschrift? Mail dan naar: l.a.nooteboom@lumc.nl

Save the date: 27 september Voor de Jeugd Dag

Door VNG Connect, het Nederlands Jeugdinstituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 27 september 2021 de negende editie van de Voor de Jeugd Dag georganiseerd. Dit jaar staat deze in het teken van Mentaal welbevinden.

Deze online editie wordt georganiseerd voor ouders en jongeren, zorgprofessionals en medewerkers van gemeenten. Heb je zelf een idee voor invulling van het programma, zoals een best practice, workshop of discussievoorstel, dan kun je dat indienen tot en met woensdag 7 april 09.00 uur.

Inschrijven kan vanaf augustus. Meer informatie vind je op de website Voor de Jeugd.nl.

Project De Specialist Dichterbij zoekt stagiair

Het onlangs gestarte project De Specialist Dichterbij zoekt een Stagiair integraal specialistisch werken in de jeugdhulp. Heb je affiniteit met het doen van onderzoek en integraal werken in de jeugdhulp, solliciteer dan! 

Tot maart 2022 doet LUMC Curium met het project De Specialist Dichterbij onderzoek naar een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met complexe en langdurige problematiek. Als stagiair ga je interviews afnemen bij gezinnen, professionals en beleidsmakers en woon je bijeenkomsten bij die je uitwerkt en analyseert.

Voor meer informatie over de vacature: Stagiair De Specialist Dichterbij. Voor meer informatie over het project ga je naar de projectpagina.

Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met Eline Heek (H.C.Heek@lumc.nl) of Anne Marie Barnhoorn (M.A.Barnhoorn@lumc.nl).

Start uitvoeringsfase project De Specialist Dichterbij?!

Factsheet algemene kenmerken van Integraal Specialistische Teams

Het is maart en dat betekent niet alleen het begin van de lente, maar ook de start van de uitvoeringsfase van het onderzoeksproject De Specialist Dichterbij?! Komend jaar volgen wij vijf integraal specialistische teams om erachter te komen wat wel en wat niet goed werkt in een integrale werkwijze voor gezinnen met langdurige en complexe problemen.

 

In de voorbereidingsfase hebben we al veel betrokkenen rond integraal specialistische teams gesproken en informatie over de teams gelezen. Zo hebben we meer zicht gekregen op de kenmerken van de vijf verschillende deelnemende teams en hun ontstaansgeschiedenis. Tijdens het project koppelen we voortdurend relevante informatie aan jullie terug. In deze informatiesheet is een overzicht te vinden met de kenmerken van de deelnemende teams. Deel de factsheet gerust met geïnteresseerden in je netwerk. Heb je vragen, neem dan even contact op met Eline Heek of Anne Marie Barnhoorn, onderzoekers van het project De Specialist Dichterbij. Wil je meer lezen over het project neem dan een kijkje op de projectpagina van De Specialist Dichterbij. Wij kijken erg uit naar deze unieke samenwerking tussen verschillende regio’s!