Leernetwerkbijeenkomst Integraal Werken: Problematiek prioriteren

Tijdens elke bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken staat een kernelement van integraal werken centraal, ook bij de bijeenkomst van 30 november jl. Zo wordt onder leiding van leernetwerktrekkers Laura Nooteboom en Eline Heek (LUMC Curium) vanuit verschillende perspectieven naar verdieping, dilemma’s en werkwijzen in de toepassing van deze kernelementen gezocht.

Voor een overzicht van de hulpmiddelen en de lessen uit het kernelement Prioriteren van problematiek van het leernetwerk, bekijk je de factsheet van de bijeenkomst hieronder.

Meer informatie vind je op de pagina van het Leernetwerk Integraal Werken. Onze volgende bijeenkomst is op 8 februari 2022.

Vacature Senior Onderzoeker Jeugdhulp in Transformatie bij de Haagse Hogeschool

Bij de Haagse Hogeschool – lectoraat Jeugdhulp in Transformatie – zijn ze op zoek naar een Senior Onderzoeker. Dus heb jij ervaring met praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken in de jeugdhulp en het sociale domein? Wil je onderdeel worden van een lectoraat samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek verricht naar jeugdhulp en alles wat daarmee samenhangt? Lees dan verder op de website van de Haagse Hogeschool. Solliciteren kan tot 12 december a.s.

 

 

Integraal specialistisch werken: het belang van partnerschap tussen professionals

Ben jij ook benieuwd naar wat werkt in het realiseren van een integraal specialistische werkwijze in de wijk voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek? En dan vooral naar wat werkt in het partnerschap tussen professionals om tot een integraal specialistische aanpak te komen? Lees dan de factsheet van het project De specialist dichterbij.

Met de reflectievragen kan je direct aan de slag met de bevindingen in jouw eigen dagelijkse werk. Wil je meer lezen over het project? Kijk dan op deze projectpagina of neem contact op met Eline Heek via H.C.Heek@lumc.nl.

Factsheet Partnerschap tussen professionals

Leernetwerk Integraal Werken : Brede blik op gezinsfunctioneren

Bekijk de factsheet van de bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken op 7 september jl. Deze bijeenkomst stond ‘Brede blik op gezinsfunctioneren’ als kernelement van integraal werken centraal. Daarnaast is verder gesproken over het Klein-maar-fijnproject.

Raadpleeg onderstaande factsheet voor meer informatie over deze bijeenkomst. Kijk op de pagina van het leernetwerk voor voorgaande bijeenkomsten.

Factsheet bijeenkomst LNW Integraal Werken 7 sept 21

Leernetwerk Integraal Werken bij Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Op 26 oktober organiseert Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals de online-bijeenkomst Lerende netwerken. Verschillende sprekers vertellen over het belang van lerende netwerken. Vanuit de praktijk van de wijkprofessional gaan we op zoek naar tips en tricks bij wat werkt. We leren van voorbeelden uit de praktijk die succesvol zijn en er is gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is interessant voor alle jeugdprofessionals die het belang inzien van leren van elkaar en duurzame samenwerkingen willen opbouwen.

Ervaringsdeskundige Martin de Vreugd en leernetwerktrekker Eline Heek van Integraal Werken geven tijdens het webinar een praktijkvoorbeeld. Wat helpt in het vormen en ontwikkelen van een leernetwerk? Hoe kun je samen – vanuit verschillende perspectieven – leren, reflecteren en ontwikkelen? Tijdens het webinar vertellen Martin en Eline hoe dat in het Leernetwerk Integraal Werken wordt gedaan en geeft Martin voorbeelden over hoe hij zijn ervaringsdeskundigheid in het leernetwerk inzet om samen met professionals, beleidsmedewerkers, docenten en onderzoekers te leren, reflecteren en ontwikkelen

Link om aan te melden: Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals Videosessies 

Highlights Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Voor de highlights, raadpleeg onderstaande factsheet.

Voor de sessies, presentaties en getoonde filmpjes met de reflectie van ExpEx op het thema ‘beter begrijpen’ en het voorgedragen gedicht en Joep van Deudekom ga je naar de pagina van de Jaarconferentie.

14 oktober, Den Haag Draait Door: De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.

Ook nieuwsgierig hoe je met kennisdeling en het betrekken van diverse partijen in de stad kan bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken? Dat lukt onderzoekers, studenten en de stad steeds beter. Met Kennis Maken Den Haag.

Op 14 oktober a.s. vindt de 9e editie plaats van de online talkshow Den Haag Draait Door met interessante gastsprekers uit het onderwijs, onderzoekers, studenten en gemeente. Dit keer met het thema: de doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.  Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor  samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod.

Den Haag Draait Door #9

  • De doelgroep en studenten betrekken bij actiegericht onderzoek in de (preventieve) jeugdhulp.
  • Donderdag 14 oktober, 13.00-14.30 in Teams.

Klik hier om je aan te melden

Meer over de bijeenkomst

Maatschappelijke vraagstukken aanpakken met diverse partijen in de stad is een hele kunst. Dat lukt onderzoekers, docenten, studenten en de stad steeds beter. Tijdens deze DHDD sessie delen docent-onderzoeker Judith van Vliet (Hogeschool Inholland) en onderzoekers Anne Steenbakkers en Cathelijne Mieloo (De Haagse Hogeschool) hun ervaringen. Een student en Strategisch Adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) delen hun perspectief. Best practices en de meerwaarde en randvoorwaarden voor samenwerken met studenten en opdrachtgevers komen aan bod. De sprekers gaan met het publiek in gesprek. In breakoutrooms is ruimte voor ontmoeting.

Sprekers

Vlnr: Judith van Vliet, Anne Steenbakkers, Cathelijne Mieloo, Arie Opstelten.

Een korte introductie:

  • In het project  Koplopers kregen ervaringsdeskundige jongeren de ruimte om zelf vorm te geven aan de activiteiten die zij ontwikkelden en uitvoerden. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van psychisch kwetsbare jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. Docent-onderzoeker Judith van Vliet deed onderzoek naar de samenwerking binnen het project. Zij vertelt hoe je nou écht gelijkwaardig samenwerkt met de doelgroep. Het project Koplopers heeft vanwege deze samenwerking een  ZonMw- Parel ontvangen.
  • Cathelijne Mieloo is senior onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de ouders, jongeren en ook studenten betrokken worden, waaronder het kwalitatief cliëntenervaringsonderzoek. Het doel van het kwalitatieve CEO is om verdiepende informatie te verzamelen van ouders en jeugdigen als input voor verbetering van beleid of aanpak. In de uitvoering van dit onderzoek zijn studenten nauw betrokken, waarover de opdrachtgevers uit het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden en de gemeente Leidschendam-Voorburg erg enthousiast zijn.
  • Anne Steenbakker is ook onderzoeker bij het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Zij voert verschillende onderzoeken uit waarbij de doelgroep in de stad betrokken wordt, zoals de aanpak van huiselijk geweld in het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden. Hierin is een aparte focusgroep opgezet voor ervaringsdeskundigen, die enthousiast en kritisch meedenken met de professionals. Daarnaast betrekt Anne in verschillende onderzoeken studenten, zoals bij de Haagse Kansrijke Start.
  • Strategisch adviseur Jeugd Arie Opstelten (Gemeente Den Haag) is betrokken bij samenwerkingen tussen onderwijs, wetenschap en de gemeente. Dit heeft o.a. geresulteerd in de nieuwe minor Zorgcoördinatie van De Haagse Hogeschool en regionale doorontwikkeling van het project Samen-Werken, Samen-Leren. Tevens geeft hij vorm aan de organisatie van gemeentelijke betrokkenheid bij de Regionale kenniswerkplaats SAMEN.

Den Haag Draait Door:

Den Haag Draait Door (DHDD) is een talkshow over leren in de stad, georganiseerd door de partners binnen de City Deal Kennismaken Den Haag (CDKM). Sinds 2019 werken De Haagse Hogeschool, Inholland, de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag in de CDKM aan het versterken van de connecties tussen hoger onderwijs en de stad. DHDD is een van de manieren waarop we ervaringen en lessen die geleerd worden op een gestructureerde manier met elkaar delen.

Terugkijken: Jaarconferentie SAMEN

Hoe kun je als professional je eigen ervaring met kindermishandeling inzetten in je werk? Hoe willen we als SAMEN het perspectief van vaders beter benutten in de hulpverlening? Hoe definiëren we het begrip kwetsbaar gezin? En waar staat ons Leernetwerk met een regionale visie op normaliseren? Wat helpt of belemmert integraal werken en wat zien de leden van SAMEN als oplossingen? Wat weten we over ketenbreed leren en implementeren van innovaties? En hoe betrekken we gezinnen structureel bij SAMEN?

Op de elfde editie van onze Jaarconferentie 16 september jl. stonden deze vragen centraal. Nieuwsgierig naar antwoorden? Bekijk via deze pagina de sessies terug.

Integraal specialistisch werken: belang partnerschap gemeenten, praktijkorganisaties en professionals

Ben jij ook benieuwd naar wat werkt in het realiseren van een integraal specialistische werkwijze in de wijk voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek? En dan vooral naar wat werkt in het partnerschap tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals om tot een integraal specialistische aanpak te komen? Bekijk dan de factsheet van het onderzoeksproject De specialist dichterbij.

Met de reflectievragen kan je direct aan de slag met de bevindingen in jouw eigen dagelijkse werk. Wil je meer lezen over het project? Kijk dan hier of neem contact op met Eline Heek via H.C.Heek@lumc.nl.

Factsheet Partnerschap gemeenten, praktijkorganisaties en professionals

 

Gluren bij de buren met Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Op 1 juli worden de ervaringen en lessen die het project ‘Gluren bij de buren’ over integrale jeugdhulp hebben opgeleverd online gepresenteerd. In dit project keken jeugdhulporganisaties bij elkaar over de schutting om te leren, inspiratie op te doen en samen vraagstukken te tackelen.

Jeugdprofessionals kunnen het programma gratis (online) bijwonen. De bijeenkomst duurt van 13.00 tot 16.00 ‘s middags.

Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar de website van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.