Bijeenkomst Leernetwerk Integraal Werken – Gevoel van bekwaamheid

Elke bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken staat een kernelement van integraal werken centraal. Tijdens de bijeenkomst van 7 juni was dat: Gevoel van bekwaamheid. Op deze manier zoeken we onder leiding van trekkers Eline Heek en Laura Nooteboom (LUMC Curium) met het leernetwerk – vanuit verschillende perspectieven – naar verdieping, dilemma’s en werkwijzen in de toepassing van deze kernelementen.

Op de factsheet hebben we alle belangrijkste bevindingen en opmerkingen bij elkaar gezet, zoals

“Moet je je helemaal bekwaam voelen of mag je ook samen ontdekken? Het samen even niet weten?” – Jongere

“Het is belangrijk om constant nieuwsgierig te blijven naar of er genoeg ruimte is om integraal te werken en professionals zich daar bekwaam in te laten voelen. Het is daarom belangrijk om in gesprek te blijven over of de regels nog passend zijn.” – Beleidsmedewerker

De volgende bijeenkomst van het leernetwerk is op 27 september.

Factsheet bijeenkomst Leernetwerk Integraal Werken 7 juni 2022

Symposium Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden

De werkplaats deelt hun kennis en ervaringen van de afgelopen jaren en staan stil bij  huidige initiatieven. Ook wordt vooruit gekeken: welke nieuwe onderwerpen of thema’s zijn de komende jaren van belang?

Keynote deze dag is Lilian Linders. Zij is lector Empowerment en Professionalisering bij InHolland. Lilian is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Holland. In deze lezing gaat Lilian in op de betekenis van kwetsbaarheid in relatie tot de visie van empowerment.

Het programma en de praktische informatie lees je op de speciale webpagina die voor je klaarstaat of meld je meteen aan.

Vragen? Neem contact op met Wendy van Lienden via lienden.van.w@hsleiden.nl van Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

 

 

 

 

Project De Specialist Dichterbij – Factsheet Partnerschap tussen professionals en gezinnen

In het project De specialist dichterbij volgen we vijf integraal specialistische teams en beschrijven we de werkwijze, werkzame en belemmerende elementen uit observaties en interviews. Om een leer- en verbeterproces in de praktijk te stimuleren, koppelen we deze bevindingen aan bestaande kennis en reflecteren we hierop in leersessies met gemeenten, praktijkorganisaties, professionals en oudervertegenwoordiging.

Na de succesvolle bijeenkomsten over partnerschap tussen gemeenten, praktijkorganisaties en professionals; partnerschap tussen professionals stond deze vierde leersessie (maart 2022) in het teken van het thema partnerschap tussen professionals en gezinnen. Deze factsheet is een weergave van de bevindingen uit het onderzoek en leersessie 4.

Factsheet Partnerschap tussen professionals en gezinnen – De specialist dichterbij

 

 

 

 

 

Leernetwerk Integraal Werken zoekt stagiair!

Ben jij op zoek naar een stage en heb je interesse in het doen van praktijkgericht onderzoek naar integraal (domeinoverstijgend) werken in de jeugdhulp? Dan zoeken wij jou! Het Leernetwerk Integraal Werken is een plek waar samen met beleidsmedewerkers van gemeenten, managers van praktijkorganisaties, professionals, onderzoekers, docenten en ervaringsdeskundigen wordt gewerkt aan vraagstukken rond integraal werken.

Vanaf september zijn wij op zoek naar een Stagiair integraal werken in de jeugdhulp. Wat ga je doen?

 • Afnemen van interviews met professionals en beleidsmakers.
 • Bijwonen van leernetwerkbijeenkomsten en het uitwerken en analyseren daarvan.
 • Actief samenwerken met praktijkpartners om ontwikkelde hulpmiddelen in de praktijk te
  toetsen (implementatieproject)

Kijk hier voor de gehele vacaturetekst. Vragen? Neem contact op met Eline Heek, trekker van het Leernetwerk.

Gezin aan Zet organiseert webinars bij jb Lorenz

Tot december 2021 stelde ZonMw kennisvouchers beschikbaar. Hiermee konden gemeenten, jeugdorganisaties en opleidingsinstellingen kennis die is opgedaan bij de werkplaatsen jeugd toepassen in de eigen organisatie.

De kennisvoucher is inmiddels goed besteed door jb Lorenz in samenwerking met Gezin aan Zet. Er zijn twee webinars Bouwstenen van evalueren voor jeugdprofessionals georganiseerd voor beleidsmakers en professionals uit het sociaal domein over de bouwstenen van evalueren (www.bouwstenenevalueren.nl).

Doel was om een breder publiek kennis te laten maken met de opbrengst van het project Gezin aan Zet. De webinars zijn voor de geïnteresseerden ook terug te zien via de Academie Sociaal Domein.

Andere voorbeelden van kennisproducten zijn de Workshop: in gesprek over de schaduwkanten van het ouderschap en de Voorlichtingskoffer ADHD en druk gedrag. Kijk voor alle  kennisproducten in de kennisetalage op de website van Werkplaatsen Jeugd.

Project De Specialist Dichterbij – Factsheet Evaluatie en monitoring van een integraal specialistisch team

Eind januari vond de derde multidisciplinaire en interregionale leersessie plaats van het project De Specialist Dichterbij. Tijdens de leersessie werd stilgestaan bij drie verschillende thema’s:

 1. Het specialisme van een integraal specialistisch team
 2. Evaluatie en monitoring van een integraal specialistisch team
 3. Financiering van een integraal specialistisch team.

Hieronder tref je de factsheet – de tweede in een serie van drie – van het tweede thema Evaluatie en monitoring van een integraal specialistisch team. Vertegenwoordigers van gemeenten, praktijkorganisaties, professionals en ouders wisselden tijdens de leersessie met elkaar uit over dit thema. Er is onder andere stilgestaan bij de vragen:

 • Op welke manier is de evaluatie en monitoring van de hulpverlening van het integraal specialistische team vormgegeven?
 • Op welke manier wordt vorm gegeven aan het gesprek over cijfer én informatie uit ervaringen van gezinnen en teamontwikkeling?
 • Hoe wordt de stem van ouders en jongeren meegenomen in evaluaties en monitoring?

Ben je benieuwd naar bevindingen rond dit thema? Bekijk de onderstaande factsheet met reflectievragen. Deel de factsheet ook in jouw eigen team en organisatie, zodat je de resultaten direct in je eigen praktijk kan toepassen.
De laatste factsheet – over Financiering van een integraal specialistisch team – verschijnt over twee weken.

Factsheet Evaluatie en monitoring van een integraal specialistisch team

Factsheet Evaluatie en monitoring van een integraal specialistisch team

Vragen? Ga naar onze projectpagina of mail naar info@werkplaatssamen.nl.

Project De Specialist Dichterbij – Factsheet Het specialisme van een integraal specialistisch team

Eind januari vond de derde multidisciplinaire en interregionale leersessie plaats van het project De Specialist Dichterbij. Tijdens de leersessie werd stilgestaan bij drie verschillende thema’s:

 1. Het specialisme van een integraal specialistisch team
 2. Evaluatie en monitoring van een integraal specialistisch team
 3. Financiering van een integraal specialistisch team.

Hieronder tref je de factsheet van het eerste thema Het specialisme van een integraal specialistisch team. Vertegenwoordigers van gemeenten, praktijkorganisaties, professionals en ouders wisselden tijdens de leersessie met elkaar uit over dit thema. Er is stilgestaan bij de vragen:

 • Wat betekent ‘specialistisch’ binnen een integraal specialistisch team?
 • Hoe geven professionals, organisaties en gemeenten hieraan vorm in de organisatie en werkwijze van het team?
 • Welke rol heeft een integraal specialistisch team binnen de keten?
Factsheet Het specialisme van het integraal specialistisch team

Het specialisme van het integraal specialistisch team

Vragen? Ga naar onze projectpagina of mail naar info@werkplaatssamen.nl.

Project De Specialist Dichterbij zoekt stagiair

Het project De Specialist Dichterbij zoekt een Stagiair integraal specialistisch werken in de jeugdhulp voor februari tot en met juni. Heb je affiniteit met het doen van onderzoek en integraal werken in de jeugdhulp, solliciteer dan! 

Tot september 2022 doet LUMC Curium met het project De Specialist Dichterbij onderzoek naar een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met complexe en langdurige problematiek. Als stagiair ga je interviews afnemen bij gezinnen, professionals en beleidsmakers en woon je bijeenkomsten bij die je uitwerkt en analyseert.

Voor meer informatie over de vacature: Stagiair De Specialist Dichterbij. Voor meer informatie over het project ga je naar de projectpagina.

Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met Eline Heek (H.C.Heek@lumc.nl).

Arie Opstelten neemt afscheid als regiocoördinator

Arie OpsteltenIk, Rosanne, interview Arie Opstelten op 3 november 2021. Aanleiding is zijn vertrek als regiocoördinator. We wisten toen nog niet wanneer dat afscheid zou plaatsvinden, alleen dat het eraan kwam, was zeker. En dat moment is nu. In aanloop op zijn pensioen in 2022 draagt hij zijn taken voor SAMEN over aan Liesbeth Zuidema (gemeente Den Haag). Zij stelt zich later voor aan SAMEN.

 

Gemeenten en SAMEN

Bij SAMEN heeft Arie sinds eind 2018 gewerkt aan het verduidelijken en verankeren van de rol van gemeenten bij kennisontwikkeling en -toepassing. “Ik heb daar echt een beweging in gezien, de afgelopen jaren, blijkend uit dat de drie grotere gemeenten in de regio’s gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben willen nemen.” Hiermee zijn gemeenten steviger verbonden geraakt aan SAMEN. “Die rol van gemeenten kan nog sterker, als een steviger partner. Een die opvattingen heeft over het wat, waarom en wat te doen met het leren.”

Kennisontwikkeling en leren

In de kern gaat het er bij SAMEN om dat je verschillende expertises samenbrengt. Hoe je dat bestuurlijk georganiseerd hebt, is daarbij niet zo belangrijk volgens Arie. De verschillende disciplines verbind je rondom wat je wilt weten. “De klant kan daarbij niet ontbreken. Dat is allemachtig lastig, maar noodzakelijk voor een optimaal resultaat.”

Daarbij zijn kennisontwikkeling en leren op de gemeentelijke agenda gekomen, ook noemt hij het positief dat leren en kennis ontwikkelen prominente thema’s zijn op de landelijke hervormingsagenda voor de komende zes jaar. “Daarin is de samenwerking met BOPOG (Beleid, Onderwijs, Praktijk, Onderzoek en Gezinnen, red.) van meerwaarde, dat heb ik echt ontdekt in mijn periode bij SAMEN.” Alleen heb je zicht op een klein stukje van de werkelijkheid. In gezamenlijkheid heb je meer zicht en kun je op de lange termijn renderen volgens Arie.

Wat wens je SAMEN

Arie hoopt dat de regionale infrastructuur voor kennisontwikkeling in belangrijkheid toeneemt. “Dat gun ik de werkplaatsen, dat het belang van hun producten en resultaten groter wordt.” In de regionale infrastructuur ziet Arie meerwaarde voor alle partijen. Als voorbeeld noemt hij het inzicht in hoe bestuurlijk Nederland werkt voor kennisinstituten. “Dat partijen dat willen zien en dragen, dat vraagt investeringen.”

Daarnaast hoopt Arie dat we het simpel kunnen houden. Hiermee bedoelt hij dat we ons niet verliezen in de bestuurlijke complexiteit maar dat we blijven focussen op waar het om gaat: de jeugd. Een deel van die gemeentelijke complexiteit is weggenomen doordat de drie kerngemeenten van de regio van SAMEN de financiering namens de gemeenten coördineren. Hiermee vermijden we een hoop drukte en organiseren we door een vertegenwoordigende rol de nodige eenvoud.

Dit is volgens Arie een valkuil voor samenwerkingsverbanden zoals SAMEN: meer discussie over organisatie en belang dan over het primaire doel. Door elkaar meer te vertrouwen en je te laten vertegenwoordigen, kan de structuur simpel blijven.” Leg uit wat de bedoeling is van SAMEN in plaats van uit te leggen hoe het werkt. Dat hoeven maar een paar mensen te weten. “Belangrijker is dat iedereen weet waar we het voor doen en of we dat halen.”

En “natuurlijk” wenst Arie SAMEN veel mooie onderzoeken met maatschappelijk relevantie waar jeugdigen en hun gezinnen beter van worden.

 

Leeratelier – Planet Care, 24 januari

Binnen de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag Leiden werkt de Haagse Hogeschool samen met Woon Zorgcentra Haaglanden aan het verbinden van Onderzoek – Onderwijs en de (zorg-) praktijk.

Zij organiseren onder andere leerateliers. De eerste van 2022 op 24 januari, 14.30-16.30 uur, is een speciale. We reizen tijdens dit online leeratelier voor inspiratie en interprofessioneel samenwerken af naar Planet Care om daar vorm te geven aan een zorgzame planeet.

Aanmelden via het online formulier.

Uitnodiging:

Uitnodiging Leeratelier Planet Care