De stagebegeleider

Binnen het project Samen Werken, Samen Leren is een leernetwerk voor het onderwijs- en werkveld in de jeugdsector opgericht. In deze innovatieve samenwerkingsverbanden leren hbo-onderwijs, onderzoek, praktijk, jongeren en ouders met en van elkaar, om zo de hulpverlening aan kinderen en hun ouders te verbeteren.

Recent leidde een van de bijeenkomsten nog tot de Factsheet De Stagebegeleider. Wat doet deze en welke vaardigheden moet je als stagebegeleider in ons werkveld hebben?

Factsheet De Stagebegeleider

Symposium Boemerangbeleid 28 juni

28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie van de Haagse Hogeschool het symposium Boemerangbeleid. Sharon Stellaard vertelt over de aanhoudende tragiek in passend onderwijsbeleid en jeugdzorgbeleid. Meld je meteen aan!

Sharon nam ons tijdens de Jaarconferentie in september 2022 al mee in haar promotieonderzoek met de titel Boemerang beleid: over aanhoudende tragiek in passend onderwijs en jeugdzorgbeleid. Op 8 maart is zij gepromoveerd.

Sharon heeft een passie voor effectief jeugdbeleid. Ze is werkzaam als Kwartiermaker Veerkrachtig jeugdbeleid voor het Kenniscentrum maatschappelijke innovaties van Hogeschool Windesheim en als programma-coördinator van een (ZonMw) Regionale kenniswerkplaats jeugd.

Symposium Boemerangbeleid

Save the date Symposium Boemerangbeleid

Masterclass wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd

Dinsdagavond 28 maart deelden we als Werkplaats SAMEN met wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd uit onze regio tijdens een speciale masterclass hoe kennis en innovatie bijdragen aan het oplossen van vraagstukken in het jeugdstelsel.

We kijken terug op een geslaagde avond, niet in de laatste plaats vanwege de bijzondere locatie, namelijk De Smulhoeve van Ipse de Bruggen, een van onze leden. Daar werden we door Regiomanager Kind en Jeugd Linda van Beest warm welkom geheten.

Na een inhoudelijk programma gingen we goed verzorgd door het lekkere eten en de gezellige gastvrouwen- en heren met elkaar over belangrijke maatschappelijke vraagstukken met elkaar in gesprek. Een uitgebreider verslag volgt.

Visiegroepbijeenkomst – halverwege het programma!

We zijn halverwege het programma, daar stonden we tijdens de visiegroepbijeenkomst 29 november jl. bij stil. We zitten goed volgens onze programmering en de afspraken die we met ZonMw maakten. ZonMw is zeer tevreden!

Maar ook buiten onze programmering ontplooien we activiteiten, zo zijn we o.a. gestart met het Leernetwerk Kind & Scheiding. Wel merken we dat de actualiteit, zoals de Hervormingsagenda Jeugd en het personeelsverloop ervoor zorgen dat de ruimte voor kennis en innovatie onder drukt staat.

Dit keer schuiven ook enkele verbindingsfunctionarissen aan om de stand van de kennistransfer, een van de taken van de verbindingsgroep, te bespreken.

De aandachtspunten voor de tweede helft van de programmering (2023/2024) zijn de wethouderbijeenkomst 28 maart, datagedreven werken voor gemeenten, symposium Samenwerken met gezinnen en intervisiebijeenkomsten met ervaringsdeskundigen.

Wat zijn ook alweer de taken van de visiegroep? En welk doel heeft de visiegroep? Dit en meer over de afgelopen bijeenkomst met de visiegroep tref je in onderstaande factsheet.

Factsheet visiegroepbijeenkomst 29 nov 22

Werkwijzebeschrijving De specialist dichterbij

Wat werkt in een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek? Met deze vraag zijn onderzoekers van het project ‘De specialist dichterbij?!’, samen met vijf integraal specialistische teams uit verschillende regio’s, aan de slag gegaan. De resultaten van twee jaar onderzoek zijn te vinden in deze werkwijzebeschrijving.

Werkwijzebeschrijving De specialist dichterbij

Werkwijzebeschrijving De specialist dichterbij

De werkwijzebeschrijving geeft handen en voeten aan een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Er is namelijk al veel kennis over wat werkt in integraal werken. Maar hoe integraal gewerkt kan worden met een uitdagende doelgroep, blijkt in de praktijk vaak lastig. In deze werkwijzebeschrijving bundelen we kennis over de doelen, doelgroep en werkwijze van integraal specialistische teams, vanuit perspectief professionals, gezinnen en beleidsmakers. Daarnaast beschrijven we hoe integraal specialistisch werken vanuit partnerschap – samen met gemeenten, zorgorganisaties, professionals en gezinnen – vormgegeven kan worden.

De werkwijzebeschrijving is bedoeld voor professionals, managers van zorgorganisaties en beleidsmakers. Benieuwd naar wat de inzichten voor jouw werk kunnen betekenen? Klik dan op de afbeelding rechts.

Inspiratiebijeenkomst De specialist dichterbij?!

Op 7 maart 2023 organiseren wij van 15:30-17:00 een online inspiratiebijeenkomst, waarin we stilstaan bij de resultaten van het onderzoek. Wil je hier bij zijn? Meld je dan snel aan via deze link. We zien je graag dan!

Contactpersoon: Laura Nooteboom (projectleider De specialist dichterbij?!), L.A.Nooteboom@lumc.nl

Bijeenkomst wat werkt in integraal specialistisch werken

Ben jij een professional in een integraal team of organisatie gericht op het ondersteunen van gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek? Of ben jij manager bij een zorgorganisatie/een beleidsmaker die zich bezig houdt met het organiseren van integraal werken? En wil jij meer weten over wat werkt in integraal specialistisch werken voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek? Zet dan dinsdag 7 maart 2023 15:30 – 17:00 in je agenda!

Integraal specialistisch werken is een intensieve vorm van integraal werken door het bieden van passende en samenhangende specialistische hulp voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek op meerdere levensgebieden. Tijdens deze (online) inspiratiebijeenkomst presenteren de onderzoekers van De specialist dichterbij?! de resultaten van twee jaar onderzoek naar integraal specialistische teams in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland. We delen resultaten over de werkzame en belemmerende elementen in de werkwijze van de teams, over hoe gezinnen de ondersteuning vanuit de teams ervaren en hoe integraal werken vanuit partnerschap – samen met gemeenten, zorgorganisaties, professionals en gezinnen – vormgegeven kan worden.

Meer informatie over de bijeenkomst, het aanmelden en de online link volgt snel. Wil je alvast wat meer weten over het project De specialist dichterbij?!, kijk dan hier.

2022 – Passend Samenwerken met gezinnen

Ook in 2022 heeft coördinator Samenwerken met Gezinnen, Sanne Dierick (ExpEx) samen met het Leernetwerk Integraal Werken gewerkt aan onze pijler ‘Samenwerken met gezinnen‘. Binnen SAMEN hebben wij als doel voor de samenwerkingsperiode 2021-2024:

Structurele betrokkenheid van ouders en jongeren bij alle niveaus van SAMEN

In 2022 hebben we vooral gewerkt aan het betrekken van ouders bij onze Leernetwerken, het verdoepen van de samenwerking met ExpEx (Experienced Experts) en het doorontwikkelen van onze samenwerking met gezinnen. Hoe we dat precies hebben gedaan, hebben we vastgelegd in onderstaande factsheet.

Vragen? Neem contact op met onze coördinator Sanne Dierick.

Factsheet Samenwerken met gezinnen 2022

Eerste Training Leernetwerken in het sociaal domein van start

Vandaag is de eerste training Leernetwerken in het sociaal domein (LISO) van start gegaan! Deze is ontwikkeld vanuit het project Leren & implementeren. Deelnemers leren:

  • Organisatie-overstijgende leernetwerken te herkennen
  • Op startniveau werken met het LISO-framework
  • Werkzame elementen voor het opstarten en evalueren van een leernetwerk
  • Praktische werkvormen voor het stimuleren van een leernetwerk

Hoewel organisatie-overstijgende leernetwerken steeds meer worden ingezet voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, is er nog weinig systematische kennis beschikbaar over wat precies werkt. Daarin voorziet het framework Leernetwerken in het sociaal domein (LISO) dat je vind op de website leernetwerkeninhetsociaaldomein.nl.

Hiermee hebben we een wetenschappelijke basis die jou als trekker, projectleider of betrokkene van het leernetwerk helpt bij het opstarten of evalueren.
Ook vind je er voorbeelden uit de praktijk en hulpmiddelen die helpen jouw leernetwerk te versterken.

Vragen? Neem contact op met ons via info@werkplaatssamen.nl of met het ontwikkelteam.

Informeel bezoek programmacommissie aan SAMEN

SAMEN wordt naast leden ook gefinancierd door ZonMw en dat wordt gedaan vanuit het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

Op 19 september jl. bracht de programmacommissie ons met afgevaardigden vanuit ZonMw, NJi en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een informeel bezoek.

Dit betekent dat het geen officieel beoordelingsmoment was voor de commissie. De onderwerpen van het programma zijn vooraf bepaald door het bezoek. Benieuwd wat we bespraken? Check onderstaande factsheet die we van het bezoek maakten.

Factsheet site visit ZonMw 19 sept 22