Uitnodiging bijeenkomst: Samenwerken met gezinnen – hoe doe je dat goed?

De afgelopen vier jaar hebben ouders en jongeren samengewerkt met de leden van verschillende leernetwerken. Daarnaast hebben we ook ‘gegluurd’ bij andere Kenniswerkplaatsen: hoe geven zij de samenwerking met gezinnen vorm?

Graag delen we de lessen die we hieruit hebben geleerd en kijken we samen vooruit naar wat er nog nodig is om de samenwerking verder te bestendigen! We nodigen organisaties die betrokken zijn bij Werkplaats SAMEN van harte uit om met ons mee te denken tijdens onze online bijeenkomst op 21 mei 2024. Zien we jullie daar?

Praktische informatie

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de ontwikkellijn Samenwerken met gezinnen in samenwerking met het Leernetwerk Integraal Werken. Vanuit de ontwikkellijn Samenwerken met gezinnen werken we aan Structurele betrokkenheid van ouders en jongeren bij alle niveaus van SAMEN.

 

Save the date: Inspiratiebijeenkomst Integraal Werken

Inspiratiebijeenkomst Integraal Werken: VERBINDING JEUGDHULP EN VOLWASSEN GGZ

Bij gezinnen die integrale hulp ontvangen spelen vaak psychische problemen bij zowel kinderen als ouders. Een goede samenwerking tussen jeugdhulp en volwassen-ggz is daarom essentieel. Maar, dit is in de praktijk soms nog best lastig; hoe doe je dit goed?

Tijdens de (online) inspiratiebijeenkomst van het Leernetwerk integraal werken staan we stil bij de verbinding tussen jeugdhulp en volwassen ggz. Anne Steenbakkers van de Haagse Hogeschool neemt ons mee in de resultaten van een onderzoek hiernaar en deelt aanbevelingen uit dit onderzoek. Daarnaast vertellen o.a. Rianne Jansen en Rianne Wassink- de Stigter van Youz, onderdeel van Parnassia Groep, over het praktijkvoorbeeld ‘Gezin in Beeld’, een samenwerking tussen het 0-6 team van Youz Zoetermeer, de volwassen-ggz van Parnassia Groep Zoetermeer en Ipse de Bruggen (Kind en Jeugd en WMO Maatwerk).

Dus, wil jij meer weten over:

  • Wat werkt goed en wat werkt minder goed in de samenwerking tussen jeugdhulp en volwassen ggz?
  • De aanbevelingen voor zorgverzekeraars, gemeenten, jeugdhulp- en ggz-organisaties en jeugdhulp- en ggz professionals om tot een goede verbinding tussen jeugdhulp en volwassen ggz te komen?
  • Goede voorbeelden uit de praktijk over de samenwerking tussen jeugdhulp en volwassen ggz?

Sluit dan aan bij de inspiratiebijeenkomst, je bent van harte welkom!

Praktische informatie

Terugblik online inspiratiebijeenkomst leernetwerk Integraal Werken

Op dinsdag 6 februari 15:30 – 17:00 organiseerde het Leernetwerk integraal werken een online inspiratiebijeenkomst over gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Onderzoeker en orthopedagoog-generalist Anne Marie Barnhoorn nam ons tijdens de inspiratiebijeenkomst meenemen in haar onderzoek. Vanuit kwalitatieve onderzoeksresultaten kregen we meer inzicht in het proces van gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek, en kwamen we meer te weten welke elementen van gedeelde besluitvorming gezinnen en professionals belangrijk vinden en hoe je deze vormgeeft in de context van integrale jeugdhulp.

Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problemen is een uitdaging, maar wel heel erg nodig! De meervoudigheid en complexiteit van de problemen bij meerdere gezinsleden hebben invloed op het proces van samen beslissen. Bovendien zijn er veel verschillende partijen betrokken, niet alleen de jeugdige zelf, maar ook ouders, andere gezinsleden en vaak meerdere professionals en organisaties. Het vraagt dan ook iets anders van professionals om samen beslissen in deze context van integrale jeugdhulp goed vorm te geven.

Benieuwd naar de presentatie? Neem dan contact op met leernetwerktrekkers Laura Nooteboom en Eline Heek via H.C.Heek@lumc.nl

Inspiratiebijeenkomst ‘Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek: een uitdaging?!’

Vanuit het Leernetwerk Integraal Werken van de Kenniswerkplaats SAMEN organiseren we op dinsdag 6 februari 15:30 – 17:00 een online inspiratiebijeenkomst over gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Onderzoeker en orthopedagoog-generalist Anne Marie Barnhoorn zal ons tijdens de inspiratiebijeenkomst meenemen in haar onderzoek:

Gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problemen is een uitdaging, maar wel heel erg nodig! De meervoudigheid en complexiteit van de problemen bij meerdere gezinsleden hebben invloed op het proces van samen beslissen. Bovendien zijn er veel verschillende partijen betrokken, niet alleen de jeugdige zelf, maar ook ouders, andere gezinsleden en vaak meerdere professionals en organisaties. Het vraagt dan ook iets anders van professionals om samen beslissen in deze context van integrale jeugdhulp goed vorm te geven.

In deze inspiratiebijeenkomst krijg je vanuit kwalitatieve onderzoeksresultaten meer inzicht in het proces van gedeelde besluitvorming met gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek. Bovendien kom je te weten welke elementen van gedeelde besluitvorming gezinnen en professionals belangrijk vinden en hoe je deze vormgeeft in de context van integrale jeugdhulp.

Van harte welkom om aan te sluiten! Aanmelden kan via deze link. Je ontvangt dan ongeveer een week van tevoren de Teamslink.

Hopelijk tot dan!

Laura Nooteboom en Eline Heek

Coördinatoren leernetwerk integraal werken

Factsheet Jaarconferentie december 2023

Wat een inspirerende middag tijdens de 13e Jaarconferentie SAMEN op 12 december 2023! De conferentie stond in het teken van Duurzaam samen leren in de zorg voor jeugd.

Keynote spreker Peter Dijkshoorn nam ons in zijn bijdrage mee in de verschillende activiteiten die hij onderneemt en initiatieven waarbij hij betrokken is als het gaat om duurzaam blijven ontwikkelen en leren bevorderen. Wij maken uiteraard dankbaar gebruik van zijn inzichten bij de inrichting van de vervolgprogrammering van SAMEN.

Daarnaast een bijzondere vermelding voor ExpEx – Experienced Experts met Maaike Koning en Sanne
Dierick voor hun inspirerende bijdrage, die ons allen eraan herinnerde waarom we doen wat we doen. Hun inzichten voegden een krachtige dimensie toe aan onze gedeelde missie.

Vervolgens waren er verschillende workshops van de leernetwerken Integraal Werken, Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en het project Leren & implementeren. Meer hierover vind je in de factsheet waarop we alles van de Jaarconferentie voor je hebben samengevat. En klik hier voor de presentatie van Peter Dijkshoorn.

 

Terugblik visiegroepbijeenkomst 13 november 2023

De visiegroep kwam 13 november 2023 bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten adviseert de visiegroep over de strategische koers van de Werkplaats SAMEN en controleert het coördinatieteam. Dat wil zeggen dat als het gaat om ZonMw-subsidies de visiegroep adviseert en als het uitgaven vanuit de ledenfee betreft is de visiegroep besluitvormend. Elk lid van SAMEN is vertegenwoordigd.

Er zijn diverse onderwerpen behandeld tijdens de laatste bijeenkomst, waaronder veranderingen in het team, de update van het impactplan en de invulling van het coördinatorschap ‘samenwerking met praktijkorganisaties’. Daarnaast is het nu ook van belang om, naast het voltooien van de huidige programmering, plannen te maken voor een vervolgprogrammering. In het onderstaande verslag hebben we alle belangrijke punten voor je samengevat.

De volgende bijeenkomst is gepland op 13 februari 2024, de bestuurlijk vertegenwoordigers van onze leden hebben een uitnodiging ontvangen. Heb je vragen of wil je meer weten, bezoek dan de pagina van de visiegroep.

Noortje Pannebakker draagt stokje over aan Claudia Vrijhof

Interview met vertrekkend coördinator Noortje Pannebakker en nieuwe coördinator Claudia Vrijhof

Noortje Pannebakker heeft de rol van coördinator van SAMEN per 1 augustus overgedragen aan Claudia Vrijhof. Nadat Noortje dit 6 jaar heeft gedaan, was het natuurlijk ontzettend spannend of het ging lukken om een goede opvolger te vinden.

Maar zowaar, het is gelukt! En wel in de persoon van Claudia. Een echte aanwinst met haar ervaring bij – onder andere- CJG Rijnmond en Universiteit Leiden. Bovendien kende Claudia SAMEN al via een klein-maar-fijnproject bij Leernetwerk Normaliseren.

Een mooie aanleiding om met Claudia en Noortje in gesprek te gaan. Wat beweegt hen, welke uitdagingen zien ze maar ook vooral welke kansen zien ze voor SAMEN?

Coördinator SAMEN

De rol van coördinator is veelzijdig, dus dat vraagt wel het een en ander. De rol van coördinator SAMEN is belegd bij TNO als trekker van de werkplaats. Na zes jaar heeft Noortje het stokje overgedragen aan Claudia, een die we als SAMEN rijk zijn.

Noortje krijgt vooral energie van het verbinden van mensen en organisatie, Claudia zet zich als echte verbinder tussen de verschillende perspectieven enthousiast in. Zij ziet vooral een rol in het voorbereiden van onze regio op huidige en toekomstige ontwikkelingen.

SAMEN werkt al sinds 2005 aan een betere zorg voor jeugd. Niet alleen voor jeugd die in de hulpverlening zit, maar ook voor jeugd die alleen bij de jeugdgezondheidszorg komt. Dankzij subsidie van ZonMw zijn we in 2010 verder gegaan als zelfstandige werkplaats. SAMEN is nu een van de 15 werkplaatsen jeugd in Nederland.

Hoogtepunten in het coördinatorschap

Gevraagd naar succesvolle projecten en initiatieven in de jaren van Noortje als coördinator, hoeft ze niet lang na te denken. “De samenwerking met jongeren is voor mij echt een van de hoogtepunten. Deze samenwerking is ingebed bij SAMEN en daarmee zijn we echt een voorloper.” Ter illustratie noemt Noortje onze betrokkenheid bij het Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek van de School for Participation.

Dit is volgens Noortje enorm belangrijk voor de kwaliteit van de zorg voor jeugd. Want professionals, onderzoekers en gemeenteambtenaren kunnen wel denken dat dingen werken, dat hoeft in de praktijk van het gezin niet zo te zijn. “Jongeren vormen dus een onmisbaar perspectief bij kennis en innovatie.”

Dat Noortje dit project noemt, is niet geheel toevallig. Zij is namelijk als onderzoeker betrokken bij het Leernetwerk Participatief Jeugdonderzoek. Dus ook nu ze als coördinator afscheid heeft genomen, zullen we Noortje bij SAMEN nog regelmatig ontmoeten. Bovendien is ze projectleider van het project Leren & implementeren, waar ze vormgeeft aan het framework Leernetwerken in het Sociaal Domein (LISO), waar de ervaringen in de Leernetwerken een cruciale rol spelen.

In een adem met de samenwerking met jongeren als een van Noortjes hoogtepunten, noemt ze de samenwerking met hogescholen. Deze samenwerking ontwikkelt zich steeds verder, met 2020 als markeringspunt. Sinds die tijd heeft het Leernetwerk Normaliseren een workshop gegeven aan eerstejaars studenten Social Work op De Haagse Hogeschool en zijn er vanuit het Leernetwerk Integraal Werken gastcolleges verzorgd bij de Hogeschool Leiden. Ook zijn we als SAMEN bezig om stages en praktijkorganisaties beter te verbinden.

Uitdagingen

Hiermee willen we bijdragen aan een betere aansluiting van de opleiding op de praktijk, zodat het aantal mensen dat snel na de start in de zorg voor jeugd uitstroomt vermindert. Claudia: “Het personeelstekort en het personeelsverloop zijn twee uitdagingen waar we in de zorg voor jeugd mee te maken hebben. We merken het ook bij SAMEN, met een wisselende vertegenwoordiging bij projecten en verschillende gremia. Tegelijkertijd is dit een van de uitdagingen waarvan ik denk dat we als SAMEN met onze kennis en innovatieve kracht een bijdrage aan kunnen leveren.”

Successen

Noortje geniet van de gesprekken die bij SAMEN vanuit alle betrokken perspectieven (beleid, praktijk, onderwijs, onderzoek en gezinnen) worden gevoerd. Vooral bij de trainingen die ze heeft gegeven rond het LISO-framework maakt ze van dichtbij mee hoe de goede gesprekken ontstaan over de zorg voor jeugd.

Claudia noemt daarbij ook de Masterclass voor wethouders en strategisch beleidsmedewerkers als een ander succesverhaal, waarbij de focus lag op innovatie en het begrijpen van de behoeften van gemeenten. De jaarconferentie in 2022 was een platform waar SAMEN liet zien dat het betrokken is bij innovatie en wat er in de praktijk leeft.

Dat Sharon Stellaard (promotieonderzoek Boemerang beleid) en Beatrijs Jansen (promotie onderzoek Steering Towards Transformation Of Youth Care) daar spraken illustreert dat SAMEN goed oog heeft voor wat er speelt. Ook wordt SAMEN steeds meer benut als betrokken gesprekspartner, een rol die SAMEN graag vervult.

Belang van communicatie

Gezien de brede doelgroep en de perspectieven waar SAMEN mee werkt, is communicatie een uitdagend aspect. Daar waar je bij communicatie zoveel mogelijk inzoomt op een bepaalde groep, is dat van SAMEN juist heel breed. Het herhalen van boodschappen en benadrukken dat het mogelijk is om samen te werken, is daarom cruciaal. Hierbij spelen de verbindingsfunctionarissen een belangrijke rol door de boodschap te vertalen voor hun achterban.

Impact van SAMEN

Werkplaats SAMEN heeft aanzienlijke impact op de zorg voor jeugd in de regio’s Midden-Holland, Haaglanden en Holland-Rijnland. Concrete voorbeelden zijn te zien in projecten zoals GIZ, Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen waar alle kennis over informele netwerken bij elkaar is gebracht, en bij LNW Kindermishandeling, waar verschillende perspectieven bij elkaar zijn gebracht om de wetenschap beter af te stemmen op de praktijk. De rol van SAMEN als betrokken gesprekspartner is versterkt, en zo dragen we bij aan het verbeteren van de zorg voor jeugd.

Persoonlijk advies voor de nieuwe coördinator

Noortjes advies aan Claudia? “Geniet van het werken met al die verschillende partijen. Het verruimt je blik en inspireert enorm. Ook heeft deze rol mij geleerd nog beter samen te werken met diverse partijen en constructief met weerstand om te gaan.” Ook adviseert Noortje Claudia om de focus te blijven leggen op de gedeelde visie van het kernteam. Dit zal de samenwerking nog vruchtbaarder maken en nieuwe kansen creëren.

Toekomstige focus

Claudia stapt in bij SAMEN in de afrondende fase van de huidige programmering, in de loop van 2024 presenteren de Leernetwerken hoe we de afgelopen vier jaar hebben gewerkt aan het ontrafelen van de maatschappelijke vraagstukken. In de tussentijd wil Claudia blijven werken aan het vergroten van de impact van SAMEN in de regio. Ze kijkt uit naar de nabije toekomst waarin met de bestaande en potentiële nieuwe leden van SAMEN in gesprek zal worden gegaan over blijvende innovatie in de zorg voor jeugd en is nieuwsgierig naar nieuwe manieren van samenwerken.

Claudia vraagt dan ook de partners alvast na te deken over welke organisatie-overstijgende uitdagingen zij voorzien gerelateerd aan de ontwikkellijnen van SAMEN. En die in wat hen betreft opgenomen zouden moeten worden in de vervolgprogrammering. Op welke manier kan SAMEN daarin voor hen het verschil maken?

Conclusie

Werkplaats SAMEN heeft in de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt en heeft een solide basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Het blijft een belangrijke speler in de regio en SAMEN blijft bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor jongeren en gezinnen.

Neem contact op met Claudia

Rapport ‘intensiteit van integraal werken’

In het eindrapport ‘Intensiteit van integraal werken’, deelt Leernetwerk Integraal Werken de opbrengsten van de Klein van Fijn projecten 1 en 2.

Het doel van de projecten is het in kaart brengen welke intensiteit en vormen van integraal werken er zijn in de praktijk en op welke manier het bewustzijn van professionals vergroot kan worden. Door bestaande wetenschappelijke-, praktijk-, en ervaringskennis te bundelen is hieruit een hulpmiddel ontstaan. Dit hulpmiddel is inmiddels al op verschillende plekken in de keten geëvalueerd. De resultaten van het onderzoek en de evaluatie zijn terug te lezen in het eindrapport ‘intensiteit van integraal werken’.

Het onderzoek zet voort in Klein maar Fijn project 3. In dit afrondende project wordt het hulpmiddel verder doorontwikkeld onder andere samenwerking met het platform Integraal Werken in de Wijk (IWW).

 

Lees hier het rapport ‘Intensiteit van integraal werken’.

Meer informatie over het Klein maar Fijn project van Leernetwerk Integraal Werken is hier terug te vinden.

 

Informatie delen tussen verschillende domeinen: wat mag wel?

het Leernetwerk integraal werken organiseert in samenwerking met Toezicht Sociaal Domein* op 28 november (15:00-17:00) een online inspiratiebijeenkomst over het delen van informatie tussen verschillende domeinen.

Voor passende en samenhangende ondersteuning aan gezinnen, is het delen van informatie essentieel. In de praktijk ervaren professionals uit de jeugdhulp, het onderwijs en het sociaal domein soms een drempel om informatie met andere betrokken hulpverleners te delen. Vaak uit angst om de wetgeving te overtreden, wanneer er sprake is van zorgmijding, beperkte toestemming vanuit een gezin, of omdat het onduidelijk is welke informatie nou met wie gedeeld mag worden. Maar, wat mag er eigenlijk wel en niet gedeeld worden? En, hoe kom je tot een goed besluit om informatie te delen?

We staan tijdens deze inspiratiebijeenkomst stil bij:
– Feiten en fabels rondom het delen van informatie in het sociaal domein.
– Veelvoorkomende dilemma’s én ruimte om eigen verhalen te delen.
– Het afwegingskader: ‘kan ik deze informatie delen?’
– Wet en regelgeving: wat is nou eigenlijk het verschil tussen de AVG en de Jeugdwet?

Wil jij meer weten over het delen van informatie in het sociaal domein en sparren met collega’s over praktijkvragen?

Meld je dan snel aan via deze link. De uitnodiging met Teamslink volgt dan later.

Graag tot dan!

 

 

 

 

 

 

*Toezicht Sociaal Domein (TSD) is een samenwerkingsverband waarin vier Rijksinspecties samenwerken: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. TSD houdt toezicht op de werking van het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Opbrengsten Werkplaatsen Jeugd

ZonMw heeft namens de werkplaatsen Jeugd in Nederland de opbrengsten van de afgelopen drie jaar bij elkaar gezet in een factsheet. Je leest er meer over de verschillende doelen en thema’s van de werkplaatsen jeugd en waar de werkplaatsen nu staan.

Fachtsheet werkplaatsen Jeugd