Save the date Jaarconferentie 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen

Benieuwd wat de Werkplaats SAMEN het afgelopen jaar heeft bereikt? Zet de datum van de jaarconferentie alvast in je agenda en kom ook!

Wat Jaarconferentie Werkplaats SAMEN
Wanneer Donderdag 16 september
Tijd 13.30-16.30 uur
Waar Online, Hogeschool Leiden
Voor Iedereen die ervaring heeft met of interesse voor de zorg voor jeugd

Oproep van coördinator Noortje Pannebakker

Leernetwerk Integraal Werken: van en met elkaar leren

Leren van elkaar door het delen van good-practices en de start van de invulling van een Klein-maar-Fijnproject stonden centraal tijdens de derde bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken.

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst 3 Integraal WerkenEnkele lessen die we leren uit de gedeelde good-practices zijn:

  • Integraal werken vraagt om durf, lef en karakter
  • Regie bij het gezin
  • Niet te veel verzanden in praten, wel tijd nemen voor een goede analyse

Bekijk voor alle lessen de factsheet van deze bijeenkomst.

Klein-maar-Fijnprojecten zijn bedoeld om vraagstukken rond integraal werken te verkennen en/of te verdiepen, om zo samen met partners te leren en bij te dragen aan een verbetering in integraal werken. De invulling van een dergelijk project wordt gedaan binnen het leernetwerk en wordt uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Hieraan werken we de komende periode, de volgende bijeenkomst op 18 mei staat in het teken van de ingebrachte ideeën voor een Klein-maar-Fijnproject.

Integraal werken in de jeugdhulp – Promotie Laura Nooteboom

Op 22 april aanstaande om 15.00 uur verdedigt Laura Nooteboom van LUMC Curium haar proefschrift ‘Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals’ aan de Universiteit van Leiden. De promotie is online te volgen.

Het proefschrift van Laura Nooteboom is gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk Gezin aan Zet. Laura is namens LUMC Curium trekker van het Leernetwerk Integraal Werken.

Laura: “Integraal werken voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek laat zich moeilijk organiseren. Ik heb onderzoek gedaan naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp.

Wat voor hen wel, of juist niet werkt hebben we bekeken vanuit verschillende perspectieven: een systematisch literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek met professionals uit de jeugdhulp en kwalitatief onderzoek met ouders uit kwetsbare gezinnen.

Een bijkomend doel was de begeleiding van professionals uit lokale jeugdteams in evalueren en reflecteren, om zo gezamenlijk leren en een integrale aanpak te verbeteren. Het promotieonderzoek heeft geleid tot een overzicht van werkzame en belemmerende elementen met concrete aanbevelingen voor praktijk, beleid, organisaties, en onderwijs om gezamenlijk en al lerende integraal werken verder te ontwikkelen.”

Interesse in de online versie van het proefschrift? Mail dan naar: l.a.nooteboom@lumc.nl

Save the date: 27 september Voor de Jeugd Dag

Door VNG Connect, het Nederlands Jeugdinstituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 27 september 2021 de negende editie van de Voor de Jeugd Dag georganiseerd. Dit jaar staat deze in het teken van Mentaal welbevinden.

Deze online editie wordt georganiseerd voor ouders en jongeren, zorgprofessionals en medewerkers van gemeenten. Heb je zelf een idee voor invulling van het programma, zoals een best practice, workshop of discussievoorstel, dan kun je dat indienen tot en met woensdag 7 april 09.00 uur.

Inschrijven kan vanaf augustus. Meer informatie vind je op de website Voor de Jeugd.nl.

Project De Specialist Dichterbij zoekt stagiair

Het onlangs gestarte project De Specialist Dichterbij zoekt een Stagiair integraal specialistisch werken in de jeugdhulp. Heb je affiniteit met het doen van onderzoek en integraal werken in de jeugdhulp, solliciteer dan! 

Tot maart 2022 doet LUMC Curium met het project De Specialist Dichterbij onderzoek naar een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met complexe en langdurige problematiek. Als stagiair ga je interviews afnemen bij gezinnen, professionals en beleidsmakers en woon je bijeenkomsten bij die je uitwerkt en analyseert.

Voor meer informatie over de vacature: Stagiair De Specialist Dichterbij. Voor meer informatie over het project ga je naar de projectpagina.

Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met Eline Heek (H.C.Heek@lumc.nl) of Anne Marie Barnhoorn (M.A.Barnhoorn@lumc.nl).

Start uitvoeringsfase project De Specialist Dichterbij?!

Factsheet algemene kenmerken van Integraal Specialistische Teams

Het is maart en dat betekent niet alleen het begin van de lente, maar ook de start van de uitvoeringsfase van het onderzoeksproject De Specialist Dichterbij?! Komend jaar volgen wij vijf integraal specialistische teams om erachter te komen wat wel en wat niet goed werkt in een integrale werkwijze voor gezinnen met langdurige en complexe problemen.

In de voorbereidingsfase hebben we al veel betrokkenen rond integraal specialistische teams gesproken en informatie over de teams gelezen. Zo hebben we meer zicht gekregen op de kenmerken van de vijf verschillende deelnemende teams en hun ontstaansgeschiedenis.

Tijdens het project koppelen we voortdurend relevante informatie aan jullie terug. In deze informatiesheet is een overzicht te vinden met de kenmerken van de deelnemende teams. Deel de factsheet gerust met geïnteresseerden in je netwerk.

Heb je vragen, neem dan even contact op met Eline Heek of Anne Marie Barnhoorn, onderzoekers van het project De Specialist Dichterbij. Wil je meer lezen over het project neem dan een kijkje op de projectpagina van De Specialist Dichterbij.

Wij kijken erg uit naar deze unieke samenwerking tussen verschillende regio’s!

Opbrengsten verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Factsheet Samenwerken met Gezinnen

De Werkplaats SAMEN, ExpEx, LUMC Curium en TNO trapten het jaar 2021 af door de verdiepingsbijeenkomst ‘Samenwerken met gezinnen’ te organiseren. Samen met ervaringsdeskundigen, professionals, gemeenteambtenaren, onderwijs en onderzoek werd ingezoomd op het thema ‘Ervaringsdeskundigheid’.

Carolijn de Beer en Martin de Vreugd (LUMC Curium) vertelden over het verschil tussen ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis en maakten de verschillende rollen die ervaringsdeskundigen kunnen hebben duidelijk. Nicole van Kesteren (TNO) nam iedereen mee in doelgroepparticipatie en Tessa Korver (SAMEN) attendeerde iedereen op de cliënt- en jongerenraden in de regio van SAMEN en vroeg om input.

Het open gesprek daarna maakte duidelijk dat het belang van ervaringsdeskundigheid breed wordt gedeeld. Het was leerzaam om met elkaar de vraagstukken en dilemma’s die men hierin tegenkomt op te halen en samen te zoeken naar oplossingen. Waardevol dat iedereen erkent dat iedere stem en ieder perspectief ertoe doet en dat elke bron van kennis net zoveel waard en onmisbaar is. We kijken uit naar een vervolg…

Bekijk deze factsheet voor de do’s en dont’s in het samenwerken met gezinnen en een kernachtige weergave van de inhoud van de bijeenkomst.

Meld je aan voor de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen

Dinsdag 12 januari is de bijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. In interactieve sessies onder leiding van ervaringsdeskundigen ervaar je de urgentie van gelijkwaardige samenwerking en gaan we het gesprek aan over de dilemma’s die we daarin tegenkomen. Ook spreken deskundigen van TNO en GGD Hollands Midden over thema’s als ervaringskennis versus ervaringsdeskundigheid en de verschillende rollen van ervaringsdeskundigen.

Dus, ben jij als praktijkprofessional, onderwijsvertegenwoordiger, gemeenteambtenaar, beleidsmedewerker of onderzoeker op zoek naar toepasbare do’s en don’ts in het samenwerken met ouders en jongeren? Van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden ga je naar Verdiepingsbijeenkomst Samenwerken met Gezinnen. Graag tot dan!

Verdieping leernetwerk Integraal Werken

Tijdens deze tweede bijeenkomst in december 2020 van het leernetwerk Integraal Werken is door een verdiepende casusbespreking gereflecteerd op een integraal hulpverleningsproces vanuit verschillende perspectieven. Doel hiervan was het verdiepen van de vragen en dilemma’s die tijdens de eerste bijeenkomst in oktober naar boven kwamen.

Ook deze bijeenkomst stond onder onder leiding van Laura Nooteboom en Eline Heek (Curium-LUMC). In onderstaande sheet zijn de resultaten van de bijeenkomst bij elkaar gezet.

Wil je meer weten of ook aansluiten? Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken.

Leernetwerk Integraal Werken bij de Visiegroep – Verwachtingen

Tijdens de visiegroepbijeenkomst van 17 november jl. deelden de aanwezigen in deelsessies hun verwachtingen van de leernetwerken Kwetsbare Gezinnen, Normaliseren en Integraal Werken.

Geen hoge lat

Bij het leernetwerk Normaliseren werd de lat met een verwachte bijdrage aan een systeemverandering hoog gelegd. Bij de sessie met het leernetwerk Integraal Werken luidde de conclusie juist: leg de lat niet te hoog.

Gelijkwaardig leren

Zoek het in kleine dingen zoals het gelijkwaardig leren met elkaar in het leernetwerk. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat we vanuit al die verschillende perspectieven samen in een leernetwerk zitten. Dat op zich kan al verrijkend werken.

‘Gewoon’ samenwerken

Een vraag waar het leernetwerk antwoord op kan geven is wanneer ‘gewoon’ samenwerken voldoende is en wanneer integraal werken nodig is. Hoe zet je hierbij het professioneel handelen en niet het organiseren van de samenwerking centraal?

Verwachtingen leernetwerk Normaliseren van de Visiegroep

Verwachtingen leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Visiegroep

Ga naar de pagina van het leernetwerk Integraal Werken