Casusbespreking Samenwerken met Gezinnen – Leernetwerk Normaliseren

Samenwerken met gezinnen is belangrijk voor iedereen, en in het bijzonder voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg, bij de GGD, in het onderwijs en in de professionele jeugdhulp. Wat dat betekent voor het leernetwerk Normaliseren, is weergegeven in deze factsheet van het leernetwerk, ontwikkeld naar aanleiding van de bijeenkomst op 11 november jl.

Ook een bijeenkomst bijwonen? De volgende is op 27 januari. Meld je via dit online-formulier aan. Vragen stel je aan de trekkers van het leernetwerk Tamara Bos of Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool via t.bos@hhs.nl of info@werkplaatssamen.nl.

Factsheet leernetwerk Normaliseren

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.