Bijeenkomst LNW Normaliseren 1 april 2020

Hoe kunnen we de komende periode met elkaar aan het werk in het LNW Normaliseren? Die vraag stond centraal tijdens de startbijeenkomst op 1 april jl. Virtueel bijeen zijn enkele kernpartners om het LNW Normaliseren vorm te geven zodat we in september vliegend van start kunnen. De bijeenkomst werd voorgezeten door de trekkers Tamara Bos en Rob Gilsing van de Haagse Hogeschool.

Naar aanleiding van de bijeenkomst 1 april zijn een aantal scenario’s voor samenwerking uitgewerkt. Op 10 juni wordt een van de scenario’s verder verfijnd en vindt een inventarisatie plaats van de urgente vraagstukken die spelen binnen Normaliseren.

Wil jij je ook aansluiten bij LNW Normaliseren? Geef je op via info@awsamen.nl of meld je aan voor de bijeenkomst op 10 juni a.s. via 10-06-20 l Bijeenkomst LNW Normaliseren. Lees meer over het LNW in de Aanvraag LNW Normaliseren of via Leernetwerk i.o. Normaliseren of praat mee en draag bij op het Forum.

Geplaatst in Nieuws, Normaliseren.