Betere aansluiting studie en praktijk: leernetwerken Samen Werken, Samen Leren gestart

Geen klassieke leerverhoudingen op de stageplek, maar samen leren over en werken aan een betere hulpverlening. Vanaf dit studiejaar leren en werken studenten Sociaal Werk (Jeugd) samen met hun begeleidende docenten, jeugdprofessionals, onderzoekers en ouders en jongeren die jeugdhulp ontvangen, in een leernetwerk. Binnen het door ZonMw gesubsidieerde project Samen Werken, Samen Leren zijn – in samenwerking met De Haagse Hogeschool en jeugdhulporganisaties Cardea / JGT / Kwadraad, Jeugdformaat, Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag, JES Rijnland, Horizon en Curium/ LUMC- in september jl. 8 leernetwerken enthousiast van start gegaan in de regio’s Leiden en Den Haag.

Aansluiting studie en praktijk

Door studenten, jeugdprofessionals en docenten gezamenlijk te laten leren en werken sluiten deelnemers studie en praktijk beter op elkaar aan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringskennis van jongeren en hun ouders en van wetenschappelijke kennis van SAMEN en de lectoraten van de hogescholen. De leernetwerkbijeenkomsten worden zo opgezet dat alle deelnemers van elkaar kunnen leren: een echte zoektocht vanuit 5 perspectieven naar de meerwaarde van samen werken en samen leren! De deelnemers bepalen welke leervragen centraal staan en hoe de bijeenkomsten eruit zien. Bijvoorbeeld casuïstiek bespreken, deelnemen aan een moreel beraad of ingaan op een inhoudelijk thema. Naast de leernetwerkbijeenkomsten komen alle leernetwerken drie maal per jaar samen in een Leerhuis. Dit studiejaar staan in de Leerhuizen de thema’s Kindermishandeling, Multiproblematiek en Werkplezier centraal.

De leernetwerken moeten uitgroeien tot innovatieve en duurzame samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en jeugdorganisaties. Door samen te werken en te leren worden (toekomstige) beroepskrachten nog beter toegerust op hun taak om hulp en ondersteuning aan kinderen en ouders te geven. In de eerste leernetwerken in september en oktober werd onder meer aandacht besteed aan kennismaking, werkplezier en de verschillende perspectieven.

Leerhuisbijeenkomst

Op donderdag 12 december a.s. van 13.30-16.30 uur vindt de eerste Leerhuisbijeenkomst plaats bij Hogeschool Leiden. Dit Leerhuis heeft als thema Kindermishandeling en culturele sensitiviteit. Gastspreker tijdens deze bijeenkomst is Lama Yazbeck uit Libanon. Zij is executive director van Himaya, een NGO die zich richt op het voorkomen en bestrijden van kindermishandeling in Libanon. Naast het plenaire programma zijn er diverse workshops. Zet 12 december dus alvast in je agenda. Zodra je je in kunt schrijven, informeren wij jou daarover.

Meer weten over het leernetwerk Samen Werken, Samen Leren? Kijk dan op de projectsite Samen-Werken, Samen-Leren.

Geplaatst in Nieuws.