Factsheet Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren

Bij de Leernetwerkbijeenkomst Normaliseren op 7 december stond de vraag centraal hoe het Leernetwerk vanuit verschillende perspectieven, tot een (zorgvuldige) selectie van vijftien ‘normaliserende’ voorbeelden kan komen. Dit ten behoeve van het Klein-maar-fijnproject dat het Leernetwerk dit jaar uitvoert.

Met normaliserende voorbeelden wordt bedoeld voorbeelden die aansluiten bij (een of meerdere) uitgangspunten van de visie normaliseren die in het voorjaar 2022 is opgesteld vanuit het Leernetwerk.

Hieronder de factsheet van de bijeenkomst.

Factsheet bijeenkomst Leernetwerk Normaliseren 7 dec 22

Promotie Sharon Stellaard

Sharon Stellaard nam ons tijdens de Jaarconferentie in september 2022 al mee in haar promotieonderzoek met de titel Boemerang beleid: over aanhoudende tragiek in passend onderwijs en jeugdzorgbeleid. Op 8 maart verdedigt zij haar proefschrift.

Sharon heeft een passie voor effectief jeugdbeleid. Ze is werkzaam als PhD-onderzoeker aan de VU, Kwartiermaker Veerkrachtig jeugdbeleid voor het Kenniscentrum maatschappelijke innovaties van Hogeschool Windesheim en als programma-coördinator van een (ZonMw) Regionale kenniswerkplaats jeugd.

Uitnodiging verdediging proefschrift

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein

In december verscheen de laatste nieuwsbrief van de huidige subsidieperiode van de werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden (2020-2022). De aanvraag voor een vierjarig vervolg is ingediend.

Met de vijftien werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland is gewerkt aan een nieuw landelijk werkprogramma voor de komende vier jaar waarin het werken aan sociale kwaliteit in en door de sociale basis centraal staat.

Nieuwsbrief Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

 

Eerste Training Leernetwerken in het sociaal domein van start

Vandaag is de eerste training Leernetwerken in het sociaal domein (LISO) van start gegaan! Deze is ontwikkeld vanuit het project Leren & implementeren. Deelnemers leren:

  • Organisatie-overstijgende leernetwerken te herkennen
  • Op startniveau werken met het LISO-framework
  • Werkzame elementen voor het opstarten en evalueren van een leernetwerk
  • Praktische werkvormen voor het stimuleren van een leernetwerk

Hoewel organisatie-overstijgende leernetwerken steeds meer worden ingezet voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, is er nog weinig systematische kennis beschikbaar over wat precies werkt. Daarin voorziet het framework Leernetwerken in het sociaal domein (LISO) dat je vind op de website leernetwerkeninhetsociaaldomein.nl.

Hiermee hebben we een wetenschappelijke basis die jou als trekker, projectleider of betrokkene van het leernetwerk helpt bij het opstarten of evalueren.
Ook vind je er voorbeelden uit de praktijk en hulpmiddelen die helpen jouw leernetwerk te versterken.

Vragen? Neem contact op met ons via info@werkplaatssamen.nl of met het ontwikkelteam.

Workshop Informele steunsystemen Steunouders en Buurtgezinnen

Op dinsdag 6 december a.s. van 13.00-15.00 uur organiseert het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen een workshop over de informele steunsystemen Steunouders en Buurtgezinnen.

Wat doen Steunouders en Buurtgezinnen? Wat zijn de mogelijkheden èn grenzen van deze informele steunsystemen? En hoe kunnen informele steun en formele steun hand in hand gaan bij de hulp aan  kwetsbare gezinnen?

Christien Hoek, community builder bij SOL LEIDEN en coördinator Buurtgezinnen, neemt ons mee in de opzet van het project Buurtgezinnen dat in april 2022 is gestart in Leiden. En Els Mourits, projectleider bij het NJI en jeugdwelzijnswerker, vertelt over haar ervaringen met en als steunouder.

Voor wie: Deze bijeenkomst is voor iedereen die ervaring heeft met of interesse voor het onderwerp hulpverleningsmogelijkheden voor kwetsbare gezinnen. Je kunt ook eenmalig aansluiten bij het leernetwerk.

Wanneer en waar: dinsdag 6 december a.s., van 13.00 – 15.00 uur bij Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11 in Leiden, lokaal B2.028. Inloop met lunch vanaf 12.30 uur . Online aansluiten is ook mogelijk (via Teams).

Opgeven: via info@werkplaatssamen.nl

Informeel bezoek programmacommissie aan SAMEN

SAMEN wordt naast leden ook gefinancierd door ZonMw en dat wordt gedaan vanuit het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd.

Op 19 september jl. bracht de programmacommissie ons met afgevaardigden vanuit ZonMw, NJi en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een informeel bezoek.

Dit betekent dat het geen officieel beoordelingsmoment was voor de commissie. De onderwerpen van het programma zijn vooraf bepaald door het bezoek. Benieuwd wat we bespraken? Check onderstaande factsheet die we van het bezoek maakten.

Factsheet site visit ZonMw 19 sept 22

Leernetwerkbijeenkomst 1 Normaliseren

De visie op normaliseren opgesteld vanuit het Leernetwerk Normaliseren, is in het voorjaar verspreid. Deze visie is ontwikkeld vanuit het Klein-maar-fijn project. Het tweede Klein-maar-fijn project wil het Leernetwerk inzetten op de vertaling van deze visie. 7 december is de volgende bijeenkomst van het Leernetwerk, meer informatie.

Wat er is besproken 5 oktober is gevat in deze factsheet. Vragen stuur je naar info@werkplaatssamen.nl of trekker Tamara Bos (De Haagse Hogeschool): t.bos@hhs.nl.

Factsheet bijeenkomst 1 Normaliseren

Factsheet bijeenkomst 1 LNW NOR okt 22

Factsheet Jaarconferentie september 2022

Na twee jaar online conferenties konden we elkaar eindelijk weer live ontmoeten! Op 13 september jl. is er tijdens de Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken flink bijgepraat en contact gelegd tussen professionals, gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundige ouders en jongeren, hogeschooldocenten en – lectoren, ouders en wetenschappers uit onze regio Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland.

Om te laten zien in welke context we als Werkplaats SAMEN functioneren, hebben we Sharon Stellaard, coördinator van een andere werkplaats jeugd, en Beatrijs Jansen van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden uitgenodigd om het plenaire deel te verzorgen.

Daarna presenteerden de ontwikkellijnen in workshops onze resultaten op: Integraal Werken, Kind & Scheiding, Kindermishandeling, Kwetsbare Gezinnen, Leren & implementeren en Normaliseren.

Bekijk de factsheet waarop we alles van de Jaarconferentie voor je hebben samengevat. Op de pagina Jaarconferentie – Regionaal leren van maatschappelijke vraagstukken vind je de presentaties voor zover deze beschikbaar zijn gesteld.

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Factsheet Jaarconferentie SAMEN 2022

Werkplaatsenjeugdjournaal oktober

Vind nieuws van werkplaatsen jeugd in heel Nederland. Lees over de nieuwe coördinator van RKJ IJsselland ‘Samen normaliseren’, over bijeenkomsten van andere werkplaatsen zoals ‘Serieus nemen’ en over het lespakket ‘Je brein de baas?! Stress onder controle’ van RKJ Jeugd en Gezin Centraal.

Dit en meer in het Werkplaatsenjeugdjournaal oktober, samengesteld door ZonMw.