Save the date Jaarconferentie 2021: Maatschappelijk complexe problemen beter begrijpen

Benieuwd wat de Werkplaats SAMEN het afgelopen jaar heeft bereikt? Zet de datum van de jaarconferentie alvast in je agenda en kom ook!

Wat Jaarconferentie Werkplaats SAMEN
Wanneer Donderdag 16 september
Tijd 13.30-16.30 uur
Waar Online, Hogeschool Leiden
Voor Iedereen die ervaring heeft met of interesse voor de zorg voor jeugd

Oproep van coördinator Noortje Pannebakker

Nieuwsbrief ExpEx Midden-Holland

Recent is de nieuwsbrief van ExpEx Midden-Holland verschenen. Hierin berichten zij over het wekelijkse ervaringscafé op dinsdag en nodigen zij mensen uit om een workshop te geven, bijvoorbeeld over dichten, yoga, vloggen, of iets anders dat leuk kan zijn voor jongeren. 

Lees de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief april ExpEx Midden-Holland

Poster ervaringscafé

Leernetwerk Normaliseren: het goede gesprek met jeugdigen en ouders

Belangrijk thema van de vierde bijeenkomst van het Leernetwerk Normaliseren is het goede gesprek met jeugdigen en ouders. Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren? Hierbij zijn de setting (op welke plek in de jeugdhulp piramide) en inhoud (thema’s) van het gesprek genoemd als relevante factoren bij het normaliseren.

Klein-maar-fijnproject Leernetwerk Normaliseren

De volgende stap is om het bepalen de invulling van het Klein maar Fijn project 2021. Klein-maar-Fijnprojecten zijn bedoeld om vraagstukken te verkennen en/of te verdiepen, om zo samen met partners te leren en bij te dragen aan normaliseren. De invulling van een dergelijk project wordt gedaan binnen het leernetwerk en wordt uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel.

Hieraan werken we de komende periode met een aantal deelnemers vanuit de perspectieven van ouders/jongeren, professionals/teams, organisatie(s) en gemeente(n). Het projectvoorstel werken we samen inhoudelijk uit waarna we het tijdens de bijeenkomst van 26 mei verder bespreken.

Van ‘samen opstarten’ naar ‘samen begrijpen’

Factsheet LNW NOR – leerbijeenkomst 4

Daarnaast evalueren we het eerste jaar van het Leernetwerk Normaliseren, dat in het teken stond van ‘samen opstarten’. Hiermee maken we de stap naar het tweede jaar van ons leernetwerk: ‘samen begrijpen’. Bekijk voor een samenvatting van de bijeenkomst van 31 maart de factsheet. Meer weten over het Leernetwerk? Bekijk onze pagina!

Leernetwerktrekker Laura Nooteboom gepromoveerd

Leernetwerktrekker van Integraal Werken Laura Nooteboom (LUMC Curium) heeft op donderdag 22 april haar proefschrift ‘Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals’ verdedigd.  Het proefschrift van Laura Nooteboom is gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN, Gezin aan Zet.

Laura heeft onderzoek gedaan naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp. “Het promotieonderzoek heeft geleid tot een overzicht van werkzame en belemmerende elementen met concrete aanbevelingen voor praktijk, beleid, organisaties, en onderwijs om gezamenlijk en al lerende integraal werken verder te ontwikkelen.” In het Leernetwerk Integraal Werken bouwen we voort op de resultaten uit dit onderzoek.

Meer weten? Kijk bij Gezin aan Zet of mail Laura: l.a.nooteboom@lumc.nl

Leernetwerk Integraal Werken: van en met elkaar leren

Leren van elkaar door het delen van good-practices en de start van de invulling van een Klein-maar-Fijnproject stonden centraal tijdens de derde bijeenkomst van het Leernetwerk Integraal Werken.

Factsheet Leernetwerkbijeenkomst 3 Integraal WerkenEnkele lessen die we leren uit de gedeelde good-practices zijn:

  • Integraal werken vraagt om durf, lef en karakter
  • Regie bij het gezin
  • Niet te veel verzanden in praten, wel tijd nemen voor een goede analyse

Bekijk voor alle lessen de factsheet van deze bijeenkomst.

Klein-maar-Fijnprojecten zijn bedoeld om vraagstukken rond integraal werken te verkennen en/of te verdiepen, om zo samen met partners te leren en bij te dragen aan een verbetering in integraal werken. De invulling van een dergelijk project wordt gedaan binnen het leernetwerk en wordt uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel. Hieraan werken we de komende periode, de volgende bijeenkomst op 18 mei staat in het teken van de ingebrachte ideeën voor een Klein-maar-Fijnproject.

Integraal werken in de jeugdhulp – Promotie Laura Nooteboom

Op 22 april aanstaande om 15.00 uur verdedigt Laura Nooteboom van LUMC Curium haar proefschrift ‘Towards increased understanding of integrated Youth Care: a qualitative evaluation of facilitators and barriers for professionals’ aan de Universiteit van Leiden. De promotie is online te volgen.

Het proefschrift van Laura Nooteboom is gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN, namelijk Gezin aan Zet. Laura is namens LUMC Curium trekker van het Leernetwerk Integraal Werken.

Laura: “Integraal werken voor gezinnen met meervoudige en complexe problematiek laat zich moeilijk organiseren. Ik heb onderzoek gedaan naar de werkzame en belemmerende elementen van integraal werken voor professionals in de jeugdhulp.

Wat voor hen wel, of juist niet werkt hebben we bekeken vanuit verschillende perspectieven: een systematisch literatuuronderzoek, kwalitatief onderzoek met professionals uit de jeugdhulp en kwalitatief onderzoek met ouders uit kwetsbare gezinnen.

Een bijkomend doel was de begeleiding van professionals uit lokale jeugdteams in evalueren en reflecteren, om zo gezamenlijk leren en een integrale aanpak te verbeteren. Het promotieonderzoek heeft geleid tot een overzicht van werkzame en belemmerende elementen met concrete aanbevelingen voor praktijk, beleid, organisaties, en onderwijs om gezamenlijk en al lerende integraal werken verder te ontwikkelen.”

Interesse in de online versie van het proefschrift? Mail dan naar: l.a.nooteboom@lumc.nl

Save the date: 27 september Voor de Jeugd Dag

Door VNG Connect, het Nederlands Jeugdinstituut, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 27 september 2021 de negende editie van de Voor de Jeugd Dag georganiseerd. Dit jaar staat deze in het teken van Mentaal welbevinden.

Deze online editie wordt georganiseerd voor ouders en jongeren, zorgprofessionals en medewerkers van gemeenten. Heb je zelf een idee voor invulling van het programma, zoals een best practice, workshop of discussievoorstel, dan kun je dat indienen tot en met woensdag 7 april 09.00 uur.

Inschrijven kan vanaf augustus. Meer informatie vind je op de website Voor de Jeugd.nl.

Project De Specialist Dichterbij zoekt stagiair

Het onlangs gestarte project De Specialist Dichterbij zoekt een Stagiair integraal specialistisch werken in de jeugdhulp. Heb je affiniteit met het doen van onderzoek en integraal werken in de jeugdhulp, solliciteer dan! 

Tot maart 2022 doet LUMC Curium met het project De Specialist Dichterbij onderzoek naar een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met complexe en langdurige problematiek. Als stagiair ga je interviews afnemen bij gezinnen, professionals en beleidsmakers en woon je bijeenkomsten bij die je uitwerkt en analyseert.

Voor meer informatie over de vacature: Stagiair De Specialist Dichterbij. Voor meer informatie over het project ga je naar de projectpagina.

Heb je daarna nog vragen? Neem dan contact op met Eline Heek (H.C.Heek@lumc.nl) of Anne Marie Barnhoorn (M.A.Barnhoorn@lumc.nl).

Start uitvoeringsfase project De Specialist Dichterbij?!

Factsheet algemene kenmerken van Integraal Specialistische Teams

Het is maart en dat betekent niet alleen het begin van de lente, maar ook de start van de uitvoeringsfase van het onderzoeksproject De Specialist Dichterbij?! Komend jaar volgen wij vijf integraal specialistische teams om erachter te komen wat wel en wat niet goed werkt in een integrale werkwijze voor gezinnen met langdurige en complexe problemen.

In de voorbereidingsfase hebben we al veel betrokkenen rond integraal specialistische teams gesproken en informatie over de teams gelezen. Zo hebben we meer zicht gekregen op de kenmerken van de vijf verschillende deelnemende teams en hun ontstaansgeschiedenis.

Tijdens het project koppelen we voortdurend relevante informatie aan jullie terug. In deze informatiesheet is een overzicht te vinden met de kenmerken van de deelnemende teams. Deel de factsheet gerust met geïnteresseerden in je netwerk.

Heb je vragen, neem dan even contact op met Eline Heek of Anne Marie Barnhoorn, onderzoekers van het project De Specialist Dichterbij. Wil je meer lezen over het project neem dan een kijkje op de projectpagina van De Specialist Dichterbij.

Wij kijken erg uit naar deze unieke samenwerking tussen verschillende regio’s!

Jeugd in onderzoek 8 april 2021

Donderdag 8 april vindt de digitale editie van Jeugd in Onderzoek plaats. Ook deze editie staat kennisuitwisseling en netwerken centraal. Jeugd in Onderzoek wordt georganiseerd door NRO en is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector.

Wanneer: 8 april 2021, 09.00-17.00 uur
Locatie: Online
Voor: Onderzoekers en professionals uit de onderwijs- en jeugdsector
Meer informatie: www.jeugdinonderzoek.nl
Contact: Vragen stel je via jeugdinonderzoek@nro.nl