Leernetwerken

Alleen kan je maatschappelijke vraagstukken in het brede sociaal domein niet oplossen. Daarom werken we in leernetwerken van 5 tot 20 personen samen met gezinnen, praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd en het brede sociale domein, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten.

Leernetwerken organiseren zich rond een complex maatschappelijk vraagstuk in een wijk, gemeente of regio. Om de met elkaar vastgestelde doelen te bereiken, worden een opleidings-, verander- en onderzoek- en ontwikkelagenda opgesteld. Dit zijn dynamische documenten die binnen de leernetwerken steeds meer vorm krijgen.

Ieders kennis en ervaring wordt benut in een leernetwerk. Van tevoren weet je niet welke oplossingen er gevonden gaan worden voor de inhoudelijke vraagstukken. Dat kan een nadeel zijn. Tegelijkertijd ontstaat door de manier van werken een breed gedragen en goed onderbouwd resultaat.

Onze huidige leernetwerken, zijn: