Aanvraag Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling gehonoreerd

ZonMw heeft de subsidieaanvraag Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling gehonoreerd. De aanvraag is gedaan binnen het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis – Onderzoek naar professionele norm/ kennisverwerving.

We weten dat persoonlijke ervaringen en overtuigingen van professionals die werken met volwassen of jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling hun handelen beïnvloedt. Maar hoe, daarover is weinig bekend.

Samen met studenten, professionals en (ex-)cliënten onderzoeken we of en hoe we de ervaringskennis van professionals kunnen benutten. Dit door eerst een literatuurstudie te doen, dan een korte vragenlijst uit te zetten onder (toekomstige) praktijkprofessionals en door het houden van verdiepende interviews en enkele focusgroepen. De bevindingen toetsen we in een expertbijeenkomst.

Dit samen leidt tot een handreiking voor praktijkinstellingen voor het omgaan met ervaringen van professionals met huiselijk geweld. Ook komen we tot een advies voor beroepsopleidingen voor het begeleiden van studenten met dergelijke ervaringen.

Dit project wordt uitgevoerd door TNO en De Haagse Hogeschool in samenwerking met praktijk- en cliëntorganisaties. Lees meer over het project Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling op onze projectpagina.

Geplaatst in Kindermishandeling, Kwetsbare Gezinnen, Nieuws.