Aanvraag SAMEN VERDER: Leren en implementeren gehonoreerd

Onze subsidieaanvraag SAMEN VERDER: Leren en implementeren is gehonoreerd door ZonMw: daarmee kunnen de Leernetwerken Integraal Werken (IW), Normaliseren (NOR) en Kwetsbare gezinnen (KG) na de zomer van start! Ook het project Leren & implementeren (o.l.v. TNO) start dan om het toepassen van in de LNW’en opgedane nieuwe inzichten door praktijkprofessionals te bevorderen.

Zo verwachten we de komende vier jaar in Haaglanden, Midden-Holland en Holland Rijnland een stevige partner te zijn voor het aanpakken voor de complexe vraagstukken binnen de thema’s IW, NOR en KG. Kenmerkend is dat we dat doen met ouders, praktijkprofessionals, gemeenteambtenaren, hogescholen, jongeren en onderzoekers.

Meedoen

Door de maatregelen tegen het coronavirus weten we nog niet precies wanneer we van start gaan. Heb jij je interesse al kenbaar gemaakt voor een of meerder Leernetwerken, dan ontvang je vanzelf bericht over bijeenkomsten en andere relevante informatie. Je kunt je nog steeds aanmelden, mail info@awsamen.nl en geef aan bij welk LNW jij je aan wilt sluiten.

Meer lezen

Op de pagina Regionale Kenniswerkplaatsen kun je de referentencommentaren, ons wederhoor, de presentatie gegeven aan de leden van de commissie en de honoreringsbrief erop naslaan. De commissieleden geven aan ‘zeer onder de indruk’ te zijn van onze plannen!

Meer lezen over de Leernetwerken die onder leiding staan van onze kernpartners Curium-LUMC (IW), de Haagse Hogeschool (NOR) en Hogeschool Leiden (KG):

Vragen? Neem contact met ons op.

Geplaatst in Nieuws.