Symposium GIZ Ontrafeld

In Gouda kwamen praktijkprofessionals, onderzoekers en GIZ-coördinatoren op 11 april 2019 bijeen voor het symposium GIZ Ontrafeld (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Deelnemers zochten verdieping of maakten kennis met de GIZ. Vandaar dat tijdens het plenaire gedeelte de GIZ vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. In het filmpje hiernaast krijg je een impressie van de bijeenkomst: deelnemers vertellen […]

Symposium GIZ Ontrafeld 11 april jl.

In Gouda kwamen praktijkprofessionals, onderzoekers en GIZ-coördinatoren op 11 april jl. bijeen voor het symposium GIZ Ontrafeld (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Deelnemers zochten verdieping of maakten net kennis met de GIZ. Vandaar dat tijdens het plenaire gedeelte de GIZ vanuit verschillende invalshoeken werd belicht. De volgende tabbladen bevatten een verslag en de presentaties van zowel het […]

11-04-19 l Symposium: GIZ ontrafeld

Donderdag 11 april organiseert SAMEN met GGD HM dit GIZ-symposium. De GIZ (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) is een erkende methodiek waarmee sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in beeld komen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten, onderzoekers en professionals. Zowel voor degenen die nog niet met de GIZ werken als voor […]

Kraamzorg op maat met de GIZ-methodiek

Kraamzorginstellingen hebben behoefte aan een manier om de intake doelmatiger, breder en meer signalerend in te richten waardoor de zorg in de kraamperiode meer op maat gesneden kan zijn. Eind 2016 is daarom een meerjarig programma gestart om de GIZ-methodiek, het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, te verbinden met de kraamzorg in Nederland. Naast de ontwikkeling […]

GIZ Haaglanden

De GIZ-methodiek, het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, is een taxatiemethodiek waarmee de professional op motiverende wijze de aard en de ernst van de zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart brengt. In 2014 is in de regio Haaglanden afgesproken de GIZ in alle gemeentelijke jeugdteams te gebruiken. De regio heeft TNO, als partner van […]

Digitale GIZ

De Digitale GIZ, Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (de GIZ), wordt een aantrekkelijk hulpmiddel om de zorgbehoeften scherp te krijgen. Professionals, GIZ coördinatoren, bestuurders, wetenschappers en cliënten worden systematisch gepeild hoe zij de methodiek waarderen. Cliënten (ouders van kinderen van 0-23 jaar, jeugdigen vanaf 8 tot 23 jaar) en professionals waarderen de methodiek positief. Zij beamen de […]

Effectiviteit van de GIZ-methodiek

Binnen het ZonMw-project Effectiviteit van de GIZ-methodiek, het Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften, in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij ouders van kinderen 0-12 jaar is de effectiviteit van de GIZ onderzocht. Aan het onderzoek deden JGZ-organisaties mee die wel met de GIZ-methodiek werkten (JGZ Zuid-Holland West en GGD Hollands Midden) en die er nog niet mee werkten […]

Methodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)

De methodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) is een theoretisch onderbouwde signalerings- en gespreksmethodiek, waarmee professionals samen met kinderen, jongeren, ouders en eventueel andere professionals in een gesprek de sterke kanten, ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind/gezin adequaat en efficiënt in kaart brengen. Doel De GIZ-methodiek beoogt de participatie van ouders/jongeren bij het inschatten van de […]

GIZ-methodiek erkend als theoretisch goed onderbouwd

De GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd. Met de GIZ-methodiek breng je samen met ouders, jeugdigen en andere professionals snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht […]

Masterclass Wethouders & Beleidsambtenaren Jeugd

Als wethouders jeugd neemt u vaak besluiten over de zorg voor de jeugd. Hoe zorgt u ervoor dat u beschikt over de laatste inzichten over wat (niet) werkt? Wat speelt er in onze regio? En hoe kan kennis en innovatie juist nu uw gemeente helpen? Dat delen we tijdens de masterclass Hoe kennis & innovatie […]