13-06-19 l Verbindingsgroep

Verbindingsgroep

13 juni komt de verbindingsgroep bij elkaar om met elkaar te brainstormen over de vraag: Hoe kan je SAMEN goed verbinden met je eigen organisatie? De verbindingsgroep heeft als doel het uitwisselen en ophalen van kennis- en innovatievraagstukken en bestaat uit innovatiefunctionarissen uit praktijkorganisaties en gemeenten, trekkers van de themagroepen en projectleiders van projecten van SAMEN. De bijeenkomsten die met de verbindingsgroep worden georganiseerd, vervangen de bijeenkomsten die voorheen onder de noemer ‘werkplaats’ plaatsvonden. Meer informatie tref je onder het tabblad programma en achtergrond. Wil je de bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op via info@awsamen.nl. Ook voor andere vragen kun je dit e-mailadres gebruiken.

Programma en achtergrond

Ontwikkelingen

Uitbreiding structuur
De innovatiefunctionaris is nieuw bij SAMEN en is werkzaam bij gemeente of een praktijkorganisatie aangesloten bij SAMEN. Zij hebben gemiddeld 2 uur per week voor het ophalen van kennisvragen en het implementeren van kennisproducten binnen de eigen organisatie. In ‘Functieprofiel innovatiefunctionaris’ lees je meer. De verdere invulling van de rol van innovatiefunctionaris is echter nog open.

Call ZonMw
Naast de uitbreiding van de structuur, is een belangrijke ontwikkeling de call van ZonMw die -volgens de huidige planning- in september opent in verband met het Programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd 2020-2024. Hierin gaat het om:
• Duurzaam vormgeven van participatie van (ouders/verzorgers van) jeugd;
• Stimuleren integraal werken en verbinding met werkplaatsen sociaal domein versterken;
• Verspreiden van kennis binnen en buiten de regio te bevorderen.
Meer informatie over het programmavoorstel vind je op de website van ZonMw.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats bij Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11. Vanaf 14.30 uur is de inloop. De inloop is bedoeld voor innovatiefunctionarissen die nog niet of minder bekend zijn met SAMEN en wordt gevuld met een algemene introductie op SAMEN. Vanaf 15.00 uur gaan we vliegend van start met de rest van het programma.

Is het programma niet goed leesbaar? Bekijk het dan hier..

Geplaatst in Archief.