Deskundigheidsbevordering voor professionals Regiolab Den Haag “Een carrousel vol interventies én evaluatie deskundigheidsbevordering traject”

Scheiden zonder Schade en regiolab Haaglanden organiseren in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut op 14 december de laatste deskundigheidsbevordering bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst maken de deelnemers kennis met verschillende interventies door middel van pitches binnen drie verschillende breakoutrooms met drie verschillende thema’s: Kinderen, Ouders preventief en Ouders geïndiceerd.

Zo wordt er in een breakoutroom vertelt over de Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s, KIES, !JES, kindbehartiger en de buddy’s van Villa Pinedo.
In een andere breakoutroom is er aandacht voor ScheidingsATLAS, de SCHIP-aanpak, Stiefcoaching en het aanbod van Villa Pinedo voor ouders.
In de derde breakoutroom wordt verteld over Ouderschap Blijft, Parallel Solo Ouderschap, Kinderen uit de Knel en omgangsbegeleiding.

  • Doelgroep: Professionals in de regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland.
  • Onderwerp: Een carrousel vol interventies én evaluatie deskundigheidsbevordering traject
  • Datum: Dinsdag 14 december 2021
  • Tijd: 13.00 tot 16.30 uur
  • Locatie: Online via zoom
  • SKJ: 3 punten

Aanmelden kan via de website van Kenniscentrum Kind en Scheiding.

Op de digitale zeepkist bij LNW Kwetsbare Gezinnen

Uit het onderzoek dat het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen heeft uitgevoerd naar de vragen ‘Wat is kwetsbaarheid en hoe vinden we kwetsbare gezinnen?’ en ‘Hoe bouwen we aan een relatie met kwetsbare gezinnen?’ zijn een zestal aanbevelingen naar voren gekomen (zie factsheet). Met deze aanbevelingen in de hand willen we iedereen uitnodigen ideeën en plannen voor verandering in/ verbetering van de hulp aan kwetsbare gezinnen kort (5 minuten) te presenteren ‘op de digitale zeepkist’ van het leernetwerk.

Wanneer Woensdag 15 december
Tijd 13.00-15.00 uur
Waar Online, link ontvang je na aanmelding
Voor iedereen die ervaring heeft of interesse voor het onderwerp Kwetsbare Gezinnen in het kader van de zorg voor jeugd
Aanmelden Mail info@werkplaatssamen.nl

We praten verder over buffers, veerkracht en de rol van omgevingsfactoren op kwetsbare gezinnen. Meer over het leernetwerk lees je op onze pagina LNW Kwetsbare Gezinnen.

Meer over alle activiteiten van SAMEN binnen dit thema lees en zie je bij Ontwikkellijn Kwetsbare Gezinnen.

 

Vacature Senior Onderzoeker Jeugdhulp in Transformatie bij de Haagse Hogeschool

Bij de Haagse Hogeschool – lectoraat Jeugdhulp in Transformatie – zijn ze op zoek naar een Senior Onderzoeker. Dus heb jij ervaring met praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken in de jeugdhulp en het sociale domein? Wil je onderdeel worden van een lectoraat samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek verricht naar jeugdhulp en alles wat daarmee samenhangt? Lees dan verder op de website van de Haagse Hogeschool. Solliciteren kan tot 12 december a.s.

 

 

Ruth Spijkerboer over haar rol als vertrekkend trekker Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Ruth Spijkerboer, Hogeschool Leiden, gaat onderzoeken welke bijdrage moreel beraad kan leveren aan versterking van cliëntregie en cliëntparticipatie in de jeugdzorg. In een moreel beraad bespreken deelnemers gestructureerd een ethische kwestie in hun werk. Voor dit onderzoek heeft Ruth een postdoc beurs toegekend gekregen.

Dit betekent dat Ruth afscheid van ons neemt als Leernetwerktrekker van het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen. Hoe heeft ze die rol ervaren en wat neemt ze daarvan mee? We spraken haar hierover.

Het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen

Leernetwerktrekker Ruth Spijkerboer

Het leernetwerk is gestart in de periode dat we alleen online bij elkaar konden komen. Dat was schakelen en vroeg een bijzondere benadering volgens Ruth. Zo heeft zij met iedereen die wilde deelnemen aan het leernetwerk in de eerste periode aparte afspraken gemaakt om te vragen naar hun motivatie beweegredenen en verwachtingen. “Dat waren hele leuke, waardevolle gesprekken. Ik ben erg onder de indruk van iedereen, deelnemers aan het leernetwerk zijn enorm gedreven.”

Toch was het de eerste periode ook voor Ruth zelf zoeken naar hoe ze haar rol als trekker in ging vullen. Een deel van de inhoud van het leernetwerk ligt vast in de aanvraag maar het leernetwerk bepaalt die invulling ook zelf. Daarin heeft Ruth geprobeerd een (midden)weg te vinden.

Luisteren

In het project Samen-werken, Samen-leren heeft Ruth ervaren dat wij onvoldoende weten wat cliënten willen. “We spreken graag van eigen regie, maar ondertussen blijft dat lastig.” Daarom is het erg goed dat in het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen twee ExpEx en een ouder in de kern deelnemen. Zij brengen belangrijke informatie en ervaringen in.

Mensen die in de zorg voor jeugd aan de slag gaan, worden daar minimaal vier jaar voor opgeleid. Wanneer je begint als praktijkprofessional, heb je daardoor veel in structuren leren denken. Dit kan het tijd nemen voor goed luisteren in de weg zitten. “En dat is gek”, aldus Ruth. “We spreken met grote begrippen als ‘veiligheid’, ‘participatie’ en ‘eigen regie’, maar wat bedoelen we daar nou mee? het blijkt dat we allemaal vanuit onze eigen achtergrond verschillende betekenissen geven aan die begrippen.”

Omdat allen, cliënten en professionals, deze begrippen anders interpreteren en invullen in specifieke situaties, kunnen fricties ontstaan over wat gedaan moet worden of over wie welke verantwoordelijkheid moet nemen. Het is daarom erg belangrijk naar elkaar te luisteren, niet in de laatste plaats naar de cliënten zelf. Vandaar dat Ruth blijft benadrukken hoe belangrijk het is om te luisteren naar cliënten en echt met hen in contact te komen.

Luisterpraktijk en luisterabstractie

Tegelijkertijd blijkt ook weer in het leernetwerk hoe moeilijk het is om het echte contact aan te gaan. Dit door de complexiteit van jeugdzorg en het ontbreken van ruimte zonder terughoudendheid met elkaar te praten over wat het goede is om te doen. Hoe we professionals moeten faciliteren in het goed doen van hun werk, is ontzettend ingewikkeld. De kwaliteit moet gewaarborgd worden en dat zit vooral deels in de context, en deels in het gesprek dat gevoerd wordt over wat het goede is om te doen wanneer die context niet voldoende duidelijk maakt wat je moet doen in een concrete situatie. De context, wetten en methodische richtlijnen, maken duidelijk wat het goede is om te doen volgens de overeengekomen professionele standaard. Daarbij, of misschien wel allereerst, is het heel belangrijk om goed te luisteren naar wat cliënten zelf zeggen, om zo goed te begrijpen wat ze bedoelen en samen het gesprek aan te kunnen gaan over wat het goede is om te doen.

“Ik ben uit op het verzamelen van verhalen, van cliënten en in de wetenschap.” Ruth is daarbij vooral geïnteresseerd in de verhouding tussen die verhalen en de abstractie. “Dus als ik iets wil zeggen als wetenschapper, moet ik dat doen op een manier waarop de cliënt er iets mee kan.”

Georganiseerd luisteren

Voor het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen betekent dit dat je goed moet kijken hoe je het verder gaat organiseren en wel op zo’n manier dat we moeten samenwerken. En niet alleen op het bepalen van onderwerpen maar structureel. Ook moet het leernetwerk een plek zijn waar het leren van en met elkaar een centrale plek inneemt.

Vandaar dat Ruth denkt dat het goed is om het leren in de organisatiestructuur van het leernetwerk op te nemen zodat dit aspect niet te vrijblijvend is. Bijvoorbeeld door daarbij een keuze te maken voor een werkvorm waarin we het beter leren van elkaar faciliteren, denk daarbij aan intervisie of moreel beraad.

Binnen de leernetwerken van SAMEN is een grote mate van goodwill, heeft Ruth ervaren. De kunst is die om te zetten naar continuïteit in de kwaliteit, dat is volgens Ruth de stap die we na één jaar van elkaar leren kennen moeten zetten. En blijven luisteren.

De uitdaging aangaan

“Misschien heb ik mijn werk gemaakt van dat wat ik het moeilijkst vind: luisteren. Ik ben daar bewust mee bezig en ik vind het heel lastig. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik zo bezig ben met die uitdaging, in welke rol dan ook.”

Lees meer over het onderzoek van Ruth naar de bijdrage die moreel beraad kan leveren aan de cliëntregie in de jeugdzorg op de website van Hogeschool Leiden: Onderzoek naar bijdrage Moreel Beraad aan het omgaan met morele dilemma’s rond cliëntregie | Nieuws (hsleiden.nl)

 

Professionele moed: Wat is het en hoe toon je het?

Experts binnen de jeugdzorg en het sociaal domein krijgen dagelijks te maken met niet-alledaagse problemen. Zij zijn de aangewezen personen om op te treden bij bijvoorbeeld huiselijk geweld of schuldproblemen. Daarvoor is moed en doorzettingsvermogen nodig. Tijdens het congres ‘Professionele moed’ op 16 november 2021 verkenden deze professionals samen met studenten, docenten, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en beleidsmedewerkers het thema Professionele Moed in de jeugdzorg en het sociaal domein. Wat is het en wat heb je nodig om het te tonen?

Wat heb je nodig om professionele moed te tonen?

Het was een zinvol congres met betrokken professionals die een bijdrage willen leveren aan het versterken van de samenhang tussen het sociaal domein en de jeugdhulp. Het congres begon met een tweegesprek tussen Chris Kuiper en Suzan van der Pas, lectoren van Hogeschool Leiden en boegbeelden van Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen (Werkplaats SAMEN) en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag-Leiden. Zij interviewden elkaar over de betekenis van professionele moed in deze tijd in de jeugdhulp en het sociaal domein. De vraag die ze hierbij stelden was: wat heb je nodig om professionele moed te tonen?

Vervolgens nam Jet Bussemaker, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden en ook voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het woord. Zij vertelde de deelnemers haar ervaringen over het tonen van professionele moed op het niveau van het management. Jet wees daarbij op veerkrachtig organiseren bij een crisis en van lineair naar adaptief sturen.

Om het plenaire deel terug te kijken ga je naar de website van Hogeschool Leiden.

Workshops congres Professionele Moed

Tijdens de interactieve workshops werden goede praktijkvoorbeelden, inzichten en praktische vaardigheden gegeven op de vragen: Hoe voorkom je dat kinderen uit kwetsbare gezinnen een ontwikkelingsachterstand krijgen? Hoe maak je contact met een gezin dat teleurgesteld is in de hele wereld? Hoe bereik je deze gezinnen überhaupt? Wat is je “basishouding”? Hoe werk je samen met andere professionals? Wat te doen met huiselijk geweld? En wat kun je als professional nu al anders doen in je dagelijkse werkpraktijk?

Het kind of de rekening

Filmmaker Jan Stap sloot af met het tonen van zijn documentaire Het kind of de rekening: goede hulp. Om erachter te komen wat een goede hulpverlener is spraken de makers van deze documentaire met veel hulpverleners en ervaringsdeskundige jongeren.

Presentaties

Hier kun je de presentaties die gegeven zijn raadplegen.

Vragen? Neem contact met ons op!

Vertrek Tessa Korver als coördinator Samenwerken met gezinnen

Tessa Korver heeft namens de GGD HM als coördinator het afgelopen jaar een impuls gegeven aan het samenwerken met gezinnen binnen de werkplaats. De resultaten zijn gevat in de Factsheet ervaringsdeskundigheid. Dit samen met haar vertrek als coördinator Samenwerken met gezinnen vormen aanleiding voor een gesprek met Tessa.

Opdracht Samenwerken met gezinnenRegiocoördinator Tessa Korver

Binnen SAMEN werd bij de start van Tessa als coördinator Samenwerken met gezinnen al wel invulling gegeven aan de samenwerking met gezinnen, maar een samenhangend geheel vormde het toen nog niet. Hierin heeft Tessa geprobeerd verandering te brengen en om daarmee ook een impuls te geven aan het structureel samenwerken met gezinnen binnen de werkplaats.

Bij de invulling van de opdracht heeft Tessa als startpunt de bestaande samenwerking met ExpEx genomen. “De samenwerking met ExpEx heb ik als startpunt gekozen om van te leren en om van daaruit verder te bouwen aan een structurele samenwerking met gezinnen.”

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Een van de eerste lessen die Tessa daarbij leerde was het onderscheid tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. In haar voorgaande werk werkte Tessa al met cliëntraden, alleen werd daarin het onderscheid niet zo gemaakt. Met betrekking tot de kennis binnen SAMEN valt hierin nog veel te winnen: “We gaan ervanuit dat iedereen het verschil kent tussen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, maar dat blijkt vaak een onterechte aanname.” Een voorbeeld van een kleine stap die we als SAMEN eerst moeten zetten.

SAMEN als inspiratie

De GGD HM biedt in aanvulling op het wettelijk takenpakket extra werkzaamheden aan die aanvullend zijn op het wettelijke takenpakket Jeugdgezondheidszorg. Hierover maakt de GGD HM afspraken met gemeenten. Tessa houdt zich o.a. bezig met het vertalen van de trends, ontwikkelingen, behoeften van de cliënten en de wensen van de gemeenten in aanvullende werkzaamheden die hierop aansluiten. “Hoe de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, gezinnen, gemeenten en praktijkprofessionals binnen SAMEN is vormgegeven is voor mij hierbij een bron van inspiratie.”

Kenmerkende samenwerking

Wat volgens Tessa de samenwerking binnen SAMEN met name kenmerkt is de openheid waarin gesprekken worden gevoerd. “Je moet gesprekken voeren vanuit de inhoud en daarna worden afspraken gemaakt. Dat gebeurt ook bij SAMEN en op die manier bereik je een strevenswaardige openheid.” Op die manier wilt Tessa ook het gesprek voeren met gemeenten.

“SAMEN is een warm netwerk, je hoort er meteen bij.” Het behouden van die betrokkenheid is Tessa’s wens voor SAMEN. “Het is een mooie club om mee te werken.”

Naar de factsheet Ervaringsdeskundigheid.
Naar de pagina Samenwerken met gezinnen.

Leernetwerk Normaliseren: Samen begrijpen door te doen

Het 2e jaar van het Leernetwerk Normaliseren (LNW NOR) is gestart, met een leerbijeenkomst op 13 oktober j.l. !

Tessa Wesseling (Rijks Universiteit Leiden) heeft haar verslag “Normaliseren: een nadere verkenning” gepresenteerd. De bevindingen, definitie en discussiepunten die hierin genoemd worden, zijn door de leernetwerkdeelnemers kritisch besproken.

Het verslag is de eerste stap in het Klein-maar- Fijnproject waarmee LNW NOR “Wat is ieders normaal ?” in beeld brengt en tot een werkdefinitie komt. De tweede stap is nu gaande, gespreksgroepen in de organisaties/ met de achterban van de leernetwerk deelnemers over wat vanuit hun perspectief ‘normaal’ is bij vragen over opvoeden en opgroeien en hoe zij hier in hun dagelijks werk mee omgaan.

In de bijeenkomst hebben wij de evaluatie en leerlessen van een jaar leernetwerk normaliseren besproken, zodat wij ook in jaar 2 van LNW NOR met als centraal thema “Samen begrijpen door te doen” vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Op 26 november zullen er vanuit LNW Normaliseren bijdragen geleverd worden aan de conferentie Transformatie in het Jeugddomein Haaglanden 2021. De volgende (online) leerbijeenkomst van het LNW NOR is op 1 december a.s..

Literatuuronderzoek Normaliseren

Ervaringscafé’s ExpEx Midden-Holland èn digitaal

Even de ervaringscafé’s van de komende maand en de workshops bij elkaar. Hiermee biedt ExpEx Midden-Holland een laagdrempelige plek waar jongeren zich veilig voelen, met elkaar kunnen praten, deelnemen aan creatieve activiteiten en tegelijkertijd hun (zelf)stigma tegen kunnen gaan.

Ook online worden ervaringscafé’s georganiseerd. Aanmelden nodig en kan via expex@kernkracht.nl.

 

Jaar 2 van het Leernetwerk Normaliseren begonnen

Het 2e jaar van LNW NOR is gestart, met een leerbijeenkomst op 13 oktober j.l. !

Tessa Wesseling (Rijks Universiteit Leiden) heeft haar verslag “Normaliseren: een nadere verkenning”
gepresenteerd. De bevindingen, definitie, discussiepunten die hierin genoemd worden, zijn door de leernetwerkdeelnemers kritisch besproken.

Het verslag is de eerste stap in het Klein maar Fijn Project waarmee leernetwerk Normaliseren “Wat is ieders normaal ?”
in beeld brengt en tot een werkdefinitie komt. De tweede stap is nu gaande, gespreksgroepen in de organisaties/ met de achterban van de leernetwerk deelnemers over wat vanuit hun perspectief ‘normaal’ is bij vragen over opvoeden en opgroeien en hoe zij hier in hun dagelijks werk mee omgaan.

In de bijeenkomst hebben wij de evaluatie en leerlessen van een jaar leernetwerk normaliseren besproken, zodat
wij ook in jaar 2 van LNW NOR met als centraal thema “Samen begrijpen door te doen” vol vertrouwen met elkaar verder kunnen.

Op 26 november zullen er vanuit LNW Normaliseren bijdragen geleverd worden aan de conferentie Transformatie in het Jeugddomein Haaglanden 2021. De volgende leerbijeenkomst van LNW NOR zal (online) zijn op 1 december a.s..

Factsheet bijeenkomst LNW Normaliseren

Integraal specialistisch werken: het belang van partnerschap tussen professionals

Ben jij ook benieuwd naar wat werkt in het realiseren van een integraal specialistische werkwijze in de wijk voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek? En dan vooral naar wat werkt in het partnerschap tussen professionals om tot een integraal specialistische aanpak te komen? Lees dan de factsheet van het project De specialist dichterbij.

Met de reflectievragen kan je direct aan de slag met de bevindingen in jouw eigen dagelijkse werk. Wil je meer lezen over het project? Kijk dan op deze projectpagina of neem contact op met Eline Heek via H.C.Heek@lumc.nl.

Factsheet Partnerschap tussen professionals