19-11-19 l Werkconferentie SAMEN Verder 2019

Werkconferentie

Integraal werken, normaliseren en kwetsbare gezinnen, dat zijn de drie thema’s van de Leernetwerken in oprichting van SAMEN. Spreekt één van deze thema’s je aan en wil je graag meehelpen om de veranderagenda op deze thema’s verder uit te werken en in de toekomst deelnemen aan een Leernetwerk? Kom dan naar de Werkconferentie SAMEN Verder

Wanneer: dinsdag 19 november 2019
Tijd: 14.00 – 17.00 uur, inloop 13.30 uur
Waar: De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag (routebeschrijving)
Voor wie: alle betrokkenen SAMEN (praktijkprofessionals, ambtenaren, hogescholen, kennisinstituten)
Aanmelden: Via het tabblad aanmelden

 

Leernetwerken-in-oprichting

De input van de Werkconferentie vormt het startpunt van de Leernetwerken in voorjaar 2020. Tijdens de werkconferentie komen we tot de eerste vergaderagenda waarbij ook samenwerkafspraken worden gemaakt en afgestemd wordt met regionale initiatieven. Zoals je weet wordt er op dit moment hard gewerkt aan de ZonMw subsidieaanvraag voor SAMEN Verder. Doel van de Leernetwerken is een antwoord te vinden op maatschappelijke vraagstukken. Dit  door kennis en expertise van praktijkpartners (binnen jeugd en het brede sociaal domein), gemeenten, onderzoeksinstellingen, hogescholen en gezinnen te verbinden. Zo benutten we bestaande kennis nog beter en ontwikkelen we nieuwe best practices.

Tijdens deze werkconferentie gaan we per Leernetwerk aan de slag om de veranderagenda verder uit te werken. De bijeenkomst wordt geleid door Curium (Integraal werken), De Haagse Hogeschool (Normaliseren) en Hogeschool Leiden (Kwetsbare gezinnen). Gedurende de bijeenkomst wordt elk geadviseerd door gezinnen, experts op het gebied van leren en een implementeren en af te stemmen met regionale en landelijke initiatieven zoals de transformatieplannen, de zogenaamde adviesraden. De Werkconferentie wordt plenair afgesloten met een pitch waarin elk Leernetwerk de uitkomst van de werksessie presenteert.

             

Programma

Aanmelden

Je kunt je via de website niet meer aanmelden voor de Werkconferentie SAMEN VERDER. Wil je deze middag een bijdrage leveren aan een van de Leernetwerken-in-oprichting, neem dan contact met ons op via info@awsamen.nl.

Geplaatst in Archief.