16-11-21 l Congres Professionele moed

Bijeenkomst

Professionele moed

Proactief (samen)werken op het raakvlak van jeugdhulp en het sociaal domein

Wanneer Dinsdag 16 november
Tijd 15.00-18.00 uur
Waar Hogeschool Leiden
Voor Professionals, Beleidsmedewerkers, Onderzoekers, Ervaringsdeskundigen, Docenten en studenten
Aanmelden Via het tabblad ‘Aanmelden’

Samen met de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden organiseert Werkplaats SAMEN vanuit onze samenwerking in het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen dit congres.

Hoe voorkom je dat kinderen uit kwetsbare gezinnen een ontwikkelingsachterstand krijgen? Hoe maak je contact met een gezin dat teleurgesteld is in de hele wereld? Hoe bereik je deze gezinnen überhaupt? Wat is je “basishouding”? Hoe werk je samen met andere professionals? Wat doe je als het gezin te boek staat als wanbetaler, wat is het effect van armoede op gezond en veilig opgroeien. Wat te doen met huiselijk geweld? Wat vraagt dit van lokale overheden en van bestuurders in zorg en welzijn. En wat kun je als professional nu al anders doen in je dagelijkse werkpraktijk?

De vraag is niet mag je buiten de lijntjes kleuren, maar heb je daar het lef voor?

Heb jij de professionele moed om deze vragen daadwerkelijk te beantwoorden en je in te zetten voor deze gezinnen? Tijdens dit congres waarin professionals lid van de werkplaats Sociaal Domein en professionals betrokken bij het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen dilemma’s en inzichten delen, heb je de kans je gesteund te voelen en energie te tanken.
Laat je inspireren door jouw collega-professionals, ervaringsdeskundigen, docenten, wetenschappers en beleidsmedewerkers. Ga aan de hand van thema’s, ervaringsdeskundigheid en goede praktijkvoorbeelden aan de slag om een bijdrage te leveren aan het versterken van de samenhang tussen het sociaal domein en de jeugdhulp.

Meer informatie over het programma en de workshops vind je op het tabblad ‘Programma’.

 

 

Programma

14.45u Inloop
15.00u Welkom en introductie op het thema Professionele moed Chris Kuiper, lector Transformaties in de zorg voor jeugd, Hogeschool Leiden, bijzonder hoogleraar UvA, manager iHub

Suzan van der Pas, lector Sociale innovatie en ondernemerschap, Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden, Hogeschool Leiden

15.10u Wat is nodig om professionele moed te tonen in het sociaal domein en de opgave voor beleidsmakers Jet Bussemaker, Hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, ihb in de zorg, LUMC en Universiteit Leiden, Governance Faculteit
15.45u Workshopronde, keuze uit
Voor meer informatie over de inhoud van de workshops, zie tabblad ‘Workshops’
1. Woorden die kunnen helpen, kunnen ook knellen
Johannes Mol, docent en onderzoeker Hogeschool Leiden, trekker leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Hilde Marx, RDOG Hollands-Midden, lid leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
2. Met lef en liefde: outreachend contactleggen met verborgen schuldenaren
Catelijne Akkermans, onderzoeker Hogeschool Leiden, lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap
3. Persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld inzetten in het werken met gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt
Ilona Wildeman, onderzoeker bij TNO, afdeling Child Health
Cora Bartelink Koelewijn, senior onderzoeker Faculteit Sociaal Werk & Educatie Haagse Hogeschool, Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie
4. Regievoeren en maatwerk bieden aan gezinnen
Renee Verhaar,
trainer Masterclass Maatwerk en Regie
Wiep Staal, projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden en onderwijsmanager master Jeugdzorg, Hogeschool Leiden
5. Bouwen aan relatie
Ruth Spijkerboer, docent en onderzoeker, trekker leernetwerk Kwetsbare Gezinnen Hogeschool Leiden
Elroy van Dam, ervaringsdeskundige, lid leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Hanne Peerenboom, zelfstandig adviseur, lid leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
16.50u Het kind of de rekening?
Filmaflevering: Goede Hulp
Jan Stap, filmmaker
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat staat in de Jeugdwet. In die wet staat ook dat de gemeente jeugdhulp van goede kwaliteit moet aanbieden. Maar wat is eigenlijk goede kwaliteit? Wat is goede jeugdhulp? En wat is een goede hulpverlener? En wat heeft hij of zij nodig om goede hulp te kunnen bieden? Om daar achter te komen spraken de makers van deze documentaire met veel hulpverleners en ervaringsdeskundige jongeren. De documentaire bestaat uit drie afleveringen en is in zijn geheel online te bekijken. 
17.10u Terugkoppelingsvragen  
17.30u Afsluiting en borrel  

Workshops

1. Woorden die kunnen helpen, kunnen ook knellen
Johannes Mol, docent en onderzoeker Hogeschool Leiden, trekker leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Hilde Marx, RDOG Hollands-Midden, lid leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Woorden kunnen enorm behulpzaam zijn. Dankzij ons vermogen woorden te gebruiken, kunnen we elkaar veel beter verstaan en bereiken. Maar diezelfde woorden kunnen er ook voor zorgen dat we bekneld raken. Dat hebben we ervaren bij het vinden van een werkdefinitie voor kwetsbare gezinnen.
Geldt dit niet ook voor de hulpmiddelen (zoals richtlijnen en methodieken) die worden uitgedrukt in woorden? Die kunnen inderdaad behulpzaam zijn, maar ook verlammend werken. In deze workshop gaan we ervaren hoe veel gebruikte woorden heel verschillende betekenislagen met zich meedragen. Goede hulpverlening vraagt inzicht in en sensitiviteit voor de verschillende betekenislagen. Het vraagt professionele moed om in een concrete situatie aan bepaalde betekenissen voorrang te geven.
2. Met lef en liefde: outreachend contactleggen met verborgen schuldenaren
Catelijne Akkermans, onderzoeker Hogeschool Leiden,
lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap
Na zes maanden achterstand op het betalen van de premies van de zorgverzekering komen mensen in de zogeheten wanbetalersregeling. Gezinnen die langdurig in de wanbetalingsregeling zitten, zijn vaak ‘verborgen’ en moeilijk te bereiken. Niet zelden hebben ze ook andere (betalings-)problemen. In deze workshop gaan we in op de verschillende methodieken om – om met lef en liefde – contact met deze gezinnen te leggen en te houden. Wie zijn deze wanbetalers, wat weten we over hen? Wat is het effect van schuldenstress in deze gezinnen op gezondheid en veilig opgroeien? En welke lessen kunnen we daaruit trekken?
We bespreken dit aan de hand van inzichten uit onderzoek, maar ook met levendige voorbeelden uit de praktijk. Hierbij laten we niet geslaagde aanpakken zeker niet ongenoemd. Want niet alleen het ‘outreachen’ naar deze gezinnen vraagt moed, maar het is ook moedig en nodig om van (je eigen) mislukkingen te leren.
3. Persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld inzetten in het werken met gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt
Ilona Wildeman, onderzoeker bij TNO, afdeling Child Health
Cora Bartelink Koelewijn, senior onderzoeker Faculteit Sociaal Werk & Educatie Haagse Hogeschool, Lectoraat Jeugdhulp in Transformatie
Het als professional inzetten van de eigen ervaringen met huiselijk geweld is een thema waar weinig over wordt gesproken, maar wel heel erg leeft. TNO en De Haagse Hogeschool doen onderzoek naar het inzetten van persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld bij de hulpverlening aan gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvindt. Graag delen we de voorlopige bevindingen van ons onderzoek met jou. Herken jij je in onze resultaten? Wat betekenen de resultaten voor jou, jouw organisatie, beroepsopleiding, voor cliënten of voor jouw dagelijkse werk? Of je nu wel of geen persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld hebt, iedereen is welkom in onze workshop. Tijdens de workshop gaan we niet inhoudelijk in op individuele ervaringen.
4. Regievoeren en maatwerk bieden aan gezinnen

 

Renee Verhaar, trainer Masterclass Maatwerk en Regie
Wiep Staal, projectcoördinator Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden en onderwijsmanager master Jeugdzorg, Hogeschool Leiden
Regievoeren, grondhouding, maatwerk & perspectief. Onderwerpen waar professionals al veel in doen en vaak een eigen werkwijze op ontwikkeld hebben. Een goede en meervoudige partijdige grondhouding naar gezinnen met complexe casuïstiek is meer dan nodig. Een meervoudige partijdige grondhouding betekent dat de hulpverlener beurtelings partijdig is met alle betrokkenen uit de context van zijn cliënt. Hij is voor de één zonder tegen de ander te zijn. Dat vraagt veel nauwkeurigheid. Hierbij gaat het om sensitief aansluiten en gesprekken afstemmen. Maatwerk leveren hebben gezinnen nodig en dit betekent ook gebruik maken van ontwikkelde tools, zoals het Doorbraaklab. Regievoeren, verantwoordelijkheid nemen voor effectieve samenwerking in het hulpverleningsnetwerk en de cliënt/het klantsysteem, gericht op een door de cliënt en betrokkenen gedragen doel of oplossing, is soms heel ingewikkeld. Tijdens deze workshop staan we stil bij de betekenis van regievoeren en hoe je dit kan uitvoeren tijdens het professioneel handelen.

 

5. Bouwen aan relatie
Ruth Spijkerboer, docent en onderzoeker, trekker leernetwerk Kwetsbare Gezinnen Hogeschool Leiden
Elroy van Dam, ervaringsdeskundige, lid leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Hanne Peerenboom, zelfstandig adviseur, lid leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
Echt contact met cliënten: professionals vinden het allemaal belangrijk. Toch blijkt het leggen van echt contact niet makkelijk te zijn. Het vergt moed jezelf te zijn in het contact en tegelijkertijd professioneel te handelen. Professioneel handelen betekent o.a. verantwoordelijkheid dragen. Hoe doe je dat: echt contact maken, de cliënt tot zijn recht laten komen en tegelijk verantwoordelijkheid nemen? Daarover gaan we in deze workshop in gesprek. We gaan ervaren hoe onze eerste indruk het contact met de cliënt kan belemmeren of juist bevorderen. Ook bespreken we wat volgens het onderzoek, uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Leiden, van belang blijkt te zijn in het contact met cliënten. We bespreken of we dat herkennen. We bespreken onze eigen ervaringen, wat goed contact maken met cliënten voor ons betekent, of we dat in de praktijk ook doen en wat misschien maakt dat we het juist niet doen.

 

Aanmelden

Maak hier ook je keuze voor de workshop. Onder het tabblad ‘Workshops’ tref je meer informatie over de inhoud van de 5 workshops.

Bekijk volledige agenda

Geplaatst in Agenda, Kwetsbare Gezinnen en getagd met .