22-01-19 l Symposium Werkplezier

Werkplezier in de jeugdsector

Dinsdag 22 januari 2019 13.00u-17.30u organiseert SAMEN met TNO het symposium: Werkplezier in de jeugdsector. De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmakers en HR-medewerkers van praktijkorganisaties en uitvoerend professionals.

Wil jij binnen je organisatie in de jeugdsector het werkplezier vergroten? Kom voor het uitwisselen van ideeën en het ontvangen van wetenschappelijk onderbouwde handvatten naar deze bijeenkomst! Met bijdragen van o.a. Hanneke van Noort (opsteller van Meer ruimte voor professionals – Handvatten voor gemeenten), Kees Kouwenhoven (http://www.arbeidsvreugde.nl/nl/actueel-en-media/youtube) en Maartje Bakhuys Roozeboom (TNO).

79,3% van alle werkenden ervaart in Nederland werkdruk, in de ambulante jeugdhulp is dit maar liefst 99,4%. Ook in andere delen van de jeugdsector is werkdruk een groot probleem en zijn medewerkers minder tevreden over hun werk dan gemiddeld in Nederland. Maar waar ligt dat eigenlijk aan? En is werkdruk altijd een probleem? Wat wordt er in de jeugdsector tegen gedaan? Op deze en andere vragen gaan we tijdens dit symposium in.

Dit symposium wordt gehouden bij het Koorenhuis in Den Haag, Prinsegracht 27. Aanmelden via de website kan niet meer. Wil je deelnemen, neem dan contact met ons op via info@awsamen.nl.

Programma

13.00 Ontvangst  
13.30 Werkstress en gevolgen
door Maartje Bakhuys Roozeboom, onderzoeker en adviseur bij TNO
Hoe hoog is de werkdruk in de jeugdsector? Wat zeggen de cijfers? Wat is werkdruk eigenlijk? En wat is het verschil tussen werkdruk en werkstress? Wat kun je eraan doen als de werkdruk hoog is?
  Handvatten Ruimte voor professionals
door Hanneke van Noort, Beleidsadviseur jeugd
 
14.15 Pauze  
14.45 Workshops

Zelfsturing in relatie tot Werkplezier
Kees Kouwenhoven

Werken voor jeugd, ja?!
Loes Houweling en Bregje Spaans (Hogeschool Utrecht)

Hoe kun je als werkgever samen met medewerkers het werkplezier vergroten? (Stichting Jeugdformaat)

16.00 Panelgesprek  
16.30 Netwerkborrel  

Workshops

Zelfsturing in relatie tot Werkplezier

Kees Kouwenhoven heeft zeven bronnen van arbeidsvreugde gedefinieerd; fysiek welbevinden, collegialiteit, waardering en vertrouwen, goede prestaties, groei, werken met hart en ziel en van betekenis zijn. Ontdek en ontwikkel jouw bronnen van arbeidsvreugde. Ook vormen deze bronnen een instrumentarium voor het in lijn brengen van de ambities van de organisatie met de drijfveren van de medewerkers.

Werken voor jeugd, ja?!

De transitie jeugdzorg vraagt een transformatie van professionals: zij moeten op een andere manier gaan (samen)werken. Een dergelijke transformatie doet een beroep op de veerkracht van professionals omdat het om een verandering van beroepsidentiteit vraagt. Veel aandacht gaat uit naar hoe anders te werken, maar hoe zit dat met de verandering van identiteit? In deze workshop gaan we in op beroepsidentiteit en bekijken we wat verhalen van professionals ons leren over hoe deze te versterken.

Werkplezier vergroten: werkgevers en medewerkers

In deze workshop laat Stichting Jeugdformaat zien hoe je als werkgever samen met medewerkers het werkplezier kunt vergroten. Zo maken zij gebruik van een jaarkalender waarbij elke maand een ander thema aan bod komt zoals voeding, werkstress en beweging. Laat je inspireren door de concrete ideeën waarmee Jeugdformaat aan de slag is gegaan.

Geplaatst in Archief.