Zorg voor Jeugd 2040

Sensortechnologie, big data, onderzoek naar hersenen… hoe ziet, tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen, de zorg voor jeugd eruit in 2040? En hoe innoveren we dan? Tijdens het symposium Zorg voor Jeugd 2040 wordt samen met NeurolabNL de context van de zorg voor jeugd in 2040 geschetst: het toekomstbeeld van de maatschappij. Na deze introductie ga je met fundamentele onderzoekers/innovators deelsessies in om te horen waar het onderzoek nu staat, welke ontwikkelingen staan te gebeuren de komende jaren en welke impact dit heeft op de zorg voor jeugd in 2040. Daarna geef je samen met een ervaringsdeskundige in een interactieve setting feedback.

Wanneer: Vrijdag 8 november 2019 van 12.45-17.30 uur

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag Campus, Schouwburgstraat 2, Den Haag

Voor: uitvoerend professionals, gemeenteambtenaren, vertegenwoordigers van onderwijs en onderzoek

Het doel van de bijeenkomst is te komen tot een toekomstbeeld van de zorg voor jeugd waaraan we gericht kunnen werken. Dit doordat we aandacht hebben voor wat er nodig is om te komen tot de benodigde innovaties.

1. Innovatie van richtlijnen ter ondersteuning van vakmanschap; door Olivier Blanson Henkemans, TNO

2. Impact van hersenonderzoek op sociale uitsluiting; door Neeltje van den Bedem, NeuroLabNL, Universiteit Leiden en Lisa Schreuders, NeuroLabNL, Tilburg University

3. Kansrijke Start en Big Data; door Jeroen Struijs, LUMC

4. Weerbaarheid bij jongeren: hoe we met een kaartspelletje de wereld gaan veranderen; door Bart van der Geest en Anna Noyons, Garage2020

5. Meten is weten in 2040: de rol van sensortechnologie in de zorg voor jeugd; door Jan van Erp, TNO en Universiteit Twente

Er zijn twee rondes, je kunt er dus twee van de vijf volgen. Onder het tabblad Workshops en workshopleiders tref je meer informatie.

Workshops en workshopleiders

Hier lees je meer over de workshops die gegeven worden tijdens het symposium Zorg voor jeugd 2040 op 8 november 2019.
1. Innovatie van richtlijnen ter ondersteuning van vakmanschap

Richtlijnen vormen een belangrijke basis voor de zorg voor de jeugd. Innovaties, zoals steeds slimmere decision support systemen (DSS), kunnen bijdragen aan de implementatie en gebruik van deze richtlijnen zoals bedoeld. Dit heeft ook impact op het contact tussen professionals en cliënten. Er zal namelijk steeds meer sprake zijn van professional-cliënt-systeem interactie en samenwerking. In de workshop geven we een overzicht van de innovatie van richtlijnen en verkennen we samen met de aanwezigen 1) de kansen en knelpunten van de innovatie van richtlijnen en 2) hoe we die innovatie optimaal kunnen benutten ten behoeve van het vakmanschap in de zorg voor de jeugd.

Olivier Blanson Henkemans is gepromoveerd op mens-machine interactie aan de TU Delft en sinds 2008 werkzaam bij TNO als onderzoeker en projectleider. Zijn interesses liggen op het snijvlak tussen zorg voor de jeugd en digitale innovatie: van ontwikkeling en onderzoek tot implementatie, visie en strategie. Hij heeft een leidende rol gespeeld bij de ontwikkeling van een persoonlijk robotmaatje voor kinderen met diabetes en digitale gesprekstools (SamenStarten App en Digitale GIZ) voor professionals uit jeugdgezondheid (JGZ) om in gesprek te gaan met ouders met vragen en zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Ook is hij mede-aanjager van de Health Deal I-JGZ, waarbij de implementatie van digitale innovatie in de JGZ centraal staat.

2. Impact van onderzoek naar hersenen op sociale buitensluiting
Neeltje van den Bedem is postdoc onderzoeker in de ontwikkelingspsychologie bij NeuroLabNL aan de Universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar school brede interventies voor sociale veiligheid. Ze kijkt in detail welke ontwikkelingsgebieden worden bevorderd, of dit leeftijdsadequaat gebeurt en welke hiaten er in de programma’s zitten om bij te dragen aan verbetering van deze interventies.

Lisa Schreuders is postdoc onderzoeker in de ontwikkelingspsychologie bij NeuroLabNL aan Tilburg University. Zij onderzoekt wat de invloed is van (vriendschaps)relaties met leeftijdsgenoten op de hersenontwikkeling van jongeren. In haar huidige onderzoek kijkt ze specifiek naar de invloed van sociale buitensluiting op het mentale welbevinden van jongeren.

3. Kansrijke Start en Big Data
Jeroen Struijs is Associate Professor bij LUMC Campus Den Haag en Senior Onderzoeker bij het RIVM. In het actieprogramma Kansrijke Start werken gemeenten en JGZ samen om kinderen betere kansen te bieden.

4. Weerbaarheid bij jongeren: hoe we met een kaartspelletje de wereld gaan veranderen
Garage2020 werkt met behulp van design thinking, nieuwe technologieën en een multidisciplinaire aanpak aan nieuwe inzichten en oplossingen. Oplossingen die zorgen dat stress en problemen bij gezinnen of op scholen bespreekbaar en hanteerbaar worden. De problematiek is vaak complex. Onze uitdaging is om de oplossing simpel te houden. We nemen jullie graag mee in hoe we dat doen en waarom dat belangrijk is.

Bart van der Geest heeft ruim 14 jaar in verschillende rollen bij Cardea gewerkt. Als hulpverlener, leidinggevende, manager en innovator heeft hij geleerd wat wel en wat niet werkt als het gaat om vernieuwen en veranderen. In 2017 heeft hij vanuit Cardea met Kwadraad en Inzowijs de innovatiewerkplaats Garage2020 opgericht in de regio Holland Rijnland / Haaglanden. Hij gelooft dat echt vernieuwen alleen mogelijk is als je aanpak ook vernieuwend is en je buiten de bekende kaders treedt.

Anna Noyons is social designer en de oprichter van ontwerpbureau Ink.
Ink combineert design en psychologie om producten, diensten en interventies te maken die het beste in mensen naar boven halen. Zij werken aan uiteenlopende maatschappelijke thema’s van schulden tot duurzaamheid en van de jeugdzorg tot de toekomst van werk en gezondheid. Na haar studie industrieel ontwerpen heeft ze zich gespecialiseerd in gedragsverandering door design. Als hoofd product en design van Peerby heeft ze meer dan 500.000 mensen in staat gesteld spullen met elkaar te delen via een app die wereldwijd is gedownload. In 2016 was ze betrokken bij de oprichting van Garage2020, een innovatie lab dat is uitgegroeid tot een landelijk netwerk waar al vele innovatieve ideeën uit zijn gekomen.

5. Meten is weten in 2040: de rol van sensortechnologie in de zorg voor jeugd
Jan van Erp is principal scientist bij TNO en hoogleraar interactieve systemen aan de Universiteit Twente. Hij werkt aan technologie die in dienst staat van de gebruiker en die het leven veiliger, efficiënter of leuker maakt. Hij combineert kennis uit psychologie, neurowetenschappen en informatica en werkt onder andere aan robotica, Virtual Reality, multimodale waarneming, de interactie tussen lichaam en brein, en het meten van mentale toestand met wearables. Binnen de NWA route NeuroLab.NL onderzoekt hij in hoeverre wearables kunnen bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en beter begrijpen van pestgedrag in de klas.

Aanmelden

Inschrijven voor symposium Zorg voor Jeugd 2040

Je kunt je via de website niet meer aanmelden voor dit symposium. Wil je je aanmelden? Neem dan contact op via info@awsamen.nl
Geplaatst in Archief.